Záróvizsgával, szakdolgozat leadással kapcsolatos tudnivalók
a 2019/20. tanév I. (őszi) félévében záróvizsgázó hallgatók számára

Záróvizsga-időszak alapképzésen: 2020. január 15. (szerda) – 2020. január 17. (péntek)

Záróvizsga-időszak szakirányon: 2020. január 8. (szerda) – 2020. január 10. (péntek)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz: 2019. június 13. (csütörtök)


Szociálpedagógia szakos hallgatók gyakorlati záróvizsga beosztása 2019. december 13-án (egyeztetés alatt!!!)

Tájékoztató szociálpedagógia szakos hallgatóknak a gyakorlati záróvizsgáról

Kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül!

Általános tudnivalók a záróvizsgáról:

jelentkezési lapok

Bejelentés abszolutórium igényléséhez

Vizsgaidőszak záróvizsgázó FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2019. december 17. (kedd) – 2020. január 11. (szombat)

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2019. december 13. (péntek) – 2020. január 4. (szombat)

A szakdolgozat témaválasztási lap leadási határideje:

2019. október 31. (csütörtök) 12:00 óra (M épület -> Tanszék)

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2019. november 16. (szombat) 12:00 óra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz: 2019. június 13. (csütörtök)

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A könyvtári elszámolás határideje: 2020. január 4. (szombat)

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: 2020. január 4. (szombat)

10700323-67353264-51100005 (CIB Bank) számlaszámra, nem a Neptunon keresztül történik az utalás, a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, záróvizsga jelentkezés díj” legyen beírva

A korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsgára jelentkezési díja: 20.000 Ft

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett: 3.000 Ft / kredit

A diplomaátadó-ünnepség időpontja: 2020. január 31. (péntek)

A diplomaátadó-ünnepség helyszíne: *egyeztetés alatt*


A Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk:

A szakdolgozatot a konzulens oktató tanszéki adminisztrátorának (M épület) kell leadni a következő kiegészítésekkel:

 1. szakdolgozat egy kötött és egy CD lemezre írt példányát (kérjük a CD-re és a CD borítóra rányomtatni a szakdolgozat címoldalán szereplő adatokat)
 2. a kitöltött, és a témavezetővel teljes körűen, a leadás engedélyére is vonatkozóan aláíratott szakdolgozati konzultációs naplót

 3. a kitöltött nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről – kézírással aláírt, majd szkennelt formában a CD lemezre mentve, illetve belekötve a nyomtatott szakdolgozatba

 4. záróvizsga-jelentkezési lapot

Minta a szakdolgozat borítólapjáról, címlapjáról és a CD borítóról

Kérünk mindenkit, hogy a leadás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a CD-re minden szükséges dokumentum felkerült!

Miután a tanszéki adminisztrátor mindezt átvette, aláírja a kitöltött záróvizsga-jelentkezési lapot.

Záróvizsgára jelentkezés a szakdolgozat leadásának napján a Tanulmányi Osztályon írásban történik, a következő dokumentumokkal:

 1. kitöltött (adminisztrátor által is aláírt) záróvizsga-jelentkezési lap (2 oldal),

 2. eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (ha van)

A szakdolgozat témaválasztási lap leadási határideje:

2019. október 31. (csütörtök) 12:00 óra (M épület -> Tanszék)

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2019. november 16. (szombat) 12:00 óra

2019. november 16. (szombat) 12:00 óra után – 2019. november 30. 12:00 óráig a szakdolgozatot különeljárási díj ellenében lehet leadni. A különeljárási díj összege: 8.000 Ft.

 • Amennyiben Ön abszolvált hallgató, úgy az összeget az 10700323-67353264-51100005 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, szakdolgozat leadás” legyen beírva).
 • Amennyiben ebben a félévben fog abszolválni és záróvizsgázni, úgy az összeget a Neptun rendszerben kell kiírnia és kiegyenlítenie, az összeget az 10700323-67353264-52000001 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve” legyen beírva).
 • Amennyiben a késedelmes határidőn belül adja le szakdolgozatát, úgy az utalást legalább 3 munkanappal a szakdolgozatának leadása előtt, de legkésőbb a késedelmes leadási határidő (2019. november 30.) előtt el kell indítani. Csak a Neptun rendszerben kiegyenlített tétel esetén tudja a TO a záróvizsga jelentkezést a megadott időszakban befogadni (jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára).

  Szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk:

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz: 2019. június 13. (csütörtök)

  Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a honlapon található Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint annak mellékleteit. Ennek megfelelően készítse el és adja le a szakdolgozatát, ill. a szakdolgozatot tartalmazó CD-t (Szabályzatok)

  Nyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről

  Hozzájáruló nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató szakdolgozathoz

  Hozzájáruló nyilatkozat szakdolgozathoz készült fényképek közléséhez és interjú szövegének felhasználásához


  Az oklevél kiállításának feltételei:

  Oklevelet az kaphat, aki:

  1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;

  2. nincs tartozása a főiskola felé: minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.

  3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;

  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint:
  „51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy
  a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,
  b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
  államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga).”

  Az oklevél minősítésének kiszámítását a Neptun rendszer végzi az aktuális Tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján

  TVSZ. 4.4. Az oklevél kiállítása

  52. §
  6)
  Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.
  − kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
  − jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
  − jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
  − közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
  − elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.


  Záróvizsga tételsorok:

  A tételsorok legutóbbi frissítésének dátuma: 2019.09.30.

  Záróvizsga tételsorokkal kapcsolatos szabály (idézet a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatból):

  4.3. A záróvizsga
  4.3.1. A záróvizsga felépítése, szervezése

  48. §
  3) A záróvizsga követelményeit és tételsorát az 1) bekezdés figyelembe vételével a szakfelelős állítja össze és a tanulmányi rektorhelyettes hagyja jóvá. A jóváhagyott követelményeket és tételsort a Főiskola honlapján a Tanulmányi Osztály teszi közzé a szorgalmi időszak 4. hetéig.

  A záróvizsga tételsorok frissítési dátuma tájékoztató jellegű. Bizonyos tételsorok megegyeznek a korábbi félévek tételsoraival, így a frissítési dátumuk, valamint a fejlécükön szereplő félév eltérő lehet.

  Felsőoktatási szakképzés:

  Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak

  Alapképzés:

  Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak (Érvénybe lépés dátuma: 2018.10.18)

  Óvodapedagógus szak (Érvénybe lépés dátuma: 2018.09.20)

  Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] (Érvénybe lépés dátuma: 2018.10.11)

  ● Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány/roma)]

  Szociálpedagógia szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.09.27)

  Tanító szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.09.27)

  Tanító [nemzetiségi tanító (német)] (Érvénybe lépés dátuma: 2019.09.27)

  Tanító [nemzetiségi tanító (cigány/roma)] (Érvénybe lépés dátuma: 2018.09.20)

  Kántor szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.24)

  Mesterképzés:

  Neveléstudományi mesterképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Szakirányú továbbképzések záróvizsga-tételsorai:

  Értelemközpontú személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.09.30)

  Organikus pedagógia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.10.16)

  Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  ● Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés

  Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  ● Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

  Német nemzetiségi tanító szakirány

  Óvodapedagógus – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2018.11.05)

  Tanító – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Zeneóvodai foglalkozások vezetése (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

  Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Kiegészítő műveltségterület tételsorai:

  Angol (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Informatika (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)


  Záróvizsga beosztás:

  Egyeztetés alatt!


  Tájékoztató a záróvizsga letételének határidejéről:

  2006. szeptember 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények alapján fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szerezhetnek.
  A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehetett változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni.
  Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig nem fejezték be a képzést, de megszerezték a végbizonyítványt, legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

  2006. szeptember 1. és 2012. szeptember 1. között hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Záróvizsga időkorlát nélkül tehető, de a végbizonyítványt megszerzését követő 7. évtől feltételhez köthető (pl. új tételsor, tananyag szerinti záróvizsga).

  2012. szeptember 1. napját követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Záróvizsgát a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követő 2 éven belül feltétel nélkül, majd az ezt követő 5 éven belül feltételhez köthetően tehet. Az 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

  2018. március 8.


  A záróvizsga és az oklevél eredményének számítása:

  A záróvizsga eredményének számítása:

  A záróvizsga érdemjegyei az alábbi jegyek átlagaiból állnak:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

  Ettől eltérő a számítás az alábbi szakok esetében:

  Csecsemő és kisgyermeknevelő FOKSZ képzés:

  -„A” tételkifejtés érdemjegye

  -„B” tételkifejtés érdemjegye

  -Szakmai gyakorlat érdemjegye

  Neveléstudományi MA képzés:

  -„A” tételkifejtés érdemjegye

  -„B” tételkifejtés érdemjegye

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  Nemzetiségi/cigány-roma óvodapedagógus képzés:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

  -A nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye

  Tanító képzés:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A tantárgypedagógiai tételkifejtés érdemjegye

  -A pedagógiai és pszichológiai tételkifejtés érdemjegye

  -A műveltségi terület / nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye  Az oklevél eredményének számítása:

  Az oklevél érdemjegyének számítása a TVSZ 52. § 6. pontjában található (mely pont 2016-ban módosult és azóta van hatályban):

  6) Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.

  A súlyozott tanulmányi átlagba (STA) beletartozik minden tantárgy, köztük a gyakorlatok, a zárógyakorlatok és zárótevékenységek érdemjegyei is!

  Az érdemjegyek kerekítése az alábbi módon történik:

  − kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;

  − jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;

  − jó, ha az átlag: 3,51–4,50;

  − közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;

  − elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.

  Az oklevelükre szerzett érdemjegyüket a Neptunon belül a Tanulmányok -> Képzés adatok menüponton alul az Oklevél részlegnél találhatják.

  2018. június 22.  Példa egy számításra:

  Egy Tanító szakos hallgató a záróvizsgájára az alábbi eredményeket szerezte:

  Pedagógia és pszichológia tételkifejtés: 3
  Szakdolgozat: 4
  Tételkifejtés: 5
  Műveltségi területi tételkifejtés: 5

  A jegyeket összeadva, majd elosztva a jegyek számával kapjuk az összeget, tehát:

  ( 3 + 4 + 5 + 5 ) / 4 = 17 / 4 = 4,25.

  A 4,25-öt a fenti táblázat alapján kell kerekíteni, tehát lefelé 4-re. Így ezen hallgató záróvizsgájának érdemjegye 4, vagyis “Jó”.

  A hallgatónak így a záróvizsgát követően oklevelet kell kiállítani. Az eredmény két érdemjegy átlagából tevődik össze, vagyis:

  1. A hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagából (STA)
  2. A záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított értékéből

  Esetünkben a hallgatónak 4,43 lett az STA értéke, a záróvizsga érdemjegyének két tizedesjegyre számított értéke pedig 4,25, mint fentebb látható.

  Az oklevél végeredménye ezen két szám átlaga, vagyis:

  ( 4,43 + 4,25 ) / 2 = 8,68 / 2 = 4,34.

  A fent írt kerekítés alapján ezt az eredményt is lefelé kell kerekíteni, vagyis oklevelének érdemjegye 4, “Jó” lesz.