Záróvizsgával, szakdolgozat leadással kapcsolatos tudnivalók
a 2019/20. tanév I. (őszi) félévében záróvizsgázó hallgatók számára

Záróvizsga-időszak alapképzésen: 2020. január 15. (szerda) – 2020. január 17. (péntek)

Záróvizsga-időszak szakirányon: 2020. január 8. (szerda) – 2020. január 10. (péntek)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz: 2019. június 13. (csütörtök)


Szociálpedagógia szakos hallgatók gyakorlati záróvizsga beosztása (egyeztetés alatt!!!)

Tájékoztató szociálpedagógia szakos hallgatóknak a gyakorlati záróvizsgáról

Kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül!

Általános tudnivalók a záróvizsgáról:

[jelentkezési lapok]

Bejelentés abszolutórium igényléséhez [letöltés PDF formátumban]

Vizsgaidőszak záróvizsgázó FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2019. december 17. (kedd) – 2020. január 11. (szombat)

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2019. december 13. (péntek) – 2020. január 4. (szombat)

A szakdolgozat témaválasztási lap leadási határideje:

2019. október 31. (csütörtök) 12:00 óra (M épület -> Tanszék)

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2019. november 16. (szombat) 12:00 óra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz: 2019. június 13. (csütörtök)

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A könyvtári elszámolás határideje: 2020. január 4. (szombat)

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: 2020. január 4. (szombat)

10700323-67353264-51100005 (CIB Bank) számlaszámra, nem a Neptunon keresztül történik az utalás, a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, záróvizsga jelentkezés díj” legyen beírva

A korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsgára jelentkezési díja: 20.000 Ft

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett: 3.000 Ft / kredit

A diplomaátadó-ünnepség időpontja: 2020. január 31. (péntek)

A diplomaátadó-ünnepség helyszíne: *egyeztetés alatt*


A Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk:

A szakdolgozatot a konzulens oktató tanszéki adminisztrátorának (M épület) kell leadni a következő kiegészítésekkel:

 1. szakdolgozat egy kötött és egy CD lemezre írt példányát (kérjük a CD-re és a CD borítóra rányomtatni a szakdolgozat címoldalán szereplő adatokat)
 2. a kitöltött, és a témavezetővel teljes körűen, a leadás engedélyére is vonatkozóan aláíratott szakdolgozati konzultációs naplót

 3. a kitöltött nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről – kézírással aláírt, majd szkennelt formában a CD lemezre mentve, illetve belekötve a nyomtatott szakdolgozatba

 4. záróvizsga-jelentkezési lapot

[Minta a szakdolgozat borítólapjáról, címlapjáról és a CD borítóról]

Kérünk mindenkit, hogy a leadás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a CD-re minden szükséges dokumentum felkerült!

Miután a tanszéki adminisztrátor mindezt átvette, aláírja a kitöltött záróvizsga-jelentkezési lapot.

Záróvizsgára jelentkezés a szakdolgozat leadásának napján a Tanulmányi Osztályon írásban történik, a következő dokumentumokkal:

 1. kitöltött (adminisztrátor által is aláírt) záróvizsga-jelentkezési lap (2 oldal),

 2. eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (ha van)

A szakdolgozat témaválasztási lap leadási határideje:

2019. október 31. (csütörtök) 12:00 óra (M épület -> Tanszék)

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2019. november 16. (szombat) 12:00 óra

2019. november 16. (szombat) 12:00 óra után – 2019. november 30. 12:00 óráig a szakdolgozatot különeljárási díj ellenében lehet leadni. A különeljárási díj összege: 8.000 Ft.

 • Amennyiben Ön abszolvált hallgató, úgy az összeget az 10700323-67353264-51100005 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, szakdolgozat leadás” legyen beírva).
 • Amennyiben ebben a félévben fog abszolválni és záróvizsgázni, úgy az összeget a Neptun rendszerben kell kiírnia és kiegyenlítenie, az összeget az 10700323-67353264-52000001 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve” legyen beírva).
 • Amennyiben a késedelmes határidőn belül adja le szakdolgozatát, úgy az utalást legalább 3 munkanappal a szakdolgozatának leadása előtt, de legkésőbb a késedelmes leadási határidő (2019. november 30.) előtt el kell indítani. Csak a Neptun rendszerben kiegyenlített tétel esetén tudja a TO a záróvizsga jelentkezést a megadott időszakban befogadni (jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára).

  Szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk:

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz: 2019. június 13. (csütörtök)

  Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a honlapon található Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint annak mellékleteit. Ennek megfelelően készítse el és adja le a szakdolgozatát, ill. a szakdolgozatot tartalmazó CD-t (Szabályzatok)

  Nyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről [ Word formátumban ]

  Hozzájáruló nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató szakdolgozathoz [ PDF formátumban ]

  Hozzájáruló nyilatkozat szakdolgozathoz készült fényképek közléséhez és interjú szövegének felhasználásához [ PDF formátumban ]


  Az oklevél kiállításának feltételei:

  Oklevelet az kaphat, aki:

  1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;

  2. nincs tartozása a főiskola felé: minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.

  3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;

  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint:
  „51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy
  a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,
  b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
  államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga).”

  Az oklevél minősítésének kiszámítását a Neptun rendszer végzi az aktuális Tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján

  TVSZ. 4.4. Az oklevél kiállítása

  52. §
  6)
  Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.
  − kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
  − jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
  − jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
  − közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
  − elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.


  Záróvizsga tételsorok:

  A tételsorok legutóbbi frissítésének dátuma: 2019.02.27.

  Záróvizsga tételsorokkal kapcsolatos szabály (idézet a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatból):

  4.3. A záróvizsga
  4.3.1. A záróvizsga felépítése, szervezése

  48. §
  3) A záróvizsga követelményeit és tételsorát az 1) bekezdés figyelembe vételével a szakfelelős állítja össze és a tanulmányi rektorhelyettes hagyja jóvá. A jóváhagyott követelményeket és tételsort a Főiskola honlapján a Tanulmányi Osztály teszi közzé a szorgalmi időszak 4. hetéig.

  A záróvizsga tételsorok frissítési dátuma tájékoztató jellegű. Bizonyos tételsorok megegyeznek a korábbi félévek tételsoraival, így a frissítési dátumuk, valamint a fejlécükön szereplő félév eltérő lehet.

  Felsőoktatási szakképzés:

  Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak

  Alapképzés:

  Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak (Érvénybe lépés dátuma: 2018.10.18)

  Óvodapedagógus szak (Érvénybe lépés dátuma: 2018.09.20)

  Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] (Érvénybe lépés dátuma: 2018.10.11)

  ● Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány/roma)]

  Szociálpedagógia szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.09.01)

  Tanító szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.24)

  Tanító [nemzetiségi tanító (német)] (Érvénybe lépés dátuma: 2018.09.20)

  Tanító [nemzetiségi tanító (cigány/roma)] (Érvénybe lépés dátuma: 2018.09.20)

  Kántor szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.24)

  Mesterképzés:

  Neveléstudományi mesterképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Szakirányú továbbképzések záróvizsga-tételsorai:

  Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  ● Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés

  Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  ● Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

  Német nemzetiségi tanító szakirány

  Óvodapedagógus – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2018.11.05)

  Tanító – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Zeneóvodai foglalkozások vezetése (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

  Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Kiegészítő műveltségterület tételsorai:

  Angol (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

  Informatika (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)


  Záróvizsga beosztás:

  A szakdolgozat védése Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus és Tanító szakon külön napon, 2019. június 13-án történik, a többi képzésen pedig a záróvizsga napján!


  2019. június 3.

  2019. június 4.

  2019. június 5.

  2019. június 6.

  2019. június 7.

  2019. június 8.


  2019. június 17.

  2019. június 18.

  2019. június 19.

  2019. június 20.

  2019. június 21.


  Tájékoztató a záróvizsga letételének határidejéről:

  2006. szeptember 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények alapján fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szerezhetnek.
  A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehetett változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni.
  Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig nem fejezték be a képzést, de megszerezték a végbizonyítványt, legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

  2006. szeptember 1. és 2012. szeptember 1. között hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Záróvizsga időkorlát nélkül tehető, de a végbizonyítványt megszerzését követő 7. évtől feltételhez köthető (pl. új tételsor, tananyag szerinti záróvizsga).

  2012. szeptember 1. napját követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Záróvizsgát a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követő 2 éven belül feltétel nélkül, majd az ezt követő 5 éven belül feltételhez köthetően tehet. Az 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

  2018. március 8.


  A záróvizsga és az oklevél eredményének számítása:

  A záróvizsga eredményének számítása:

  A záróvizsga érdemjegyei az alábbi jegyek átlagaiból állnak:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

  Ettől eltérő a számítás az alábbi szakok esetében:

  Csecsemő és kisgyermeknevelő FOKSZ képzés:

  -„A” tételkifejtés érdemjegye

  -„B” tételkifejtés érdemjegye

  -Szakmai gyakorlat érdemjegye

  Neveléstudományi MA képzés:

  -„A” tételkifejtés érdemjegye

  -„B” tételkifejtés érdemjegye

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  Nemzetiségi/cigány-roma óvodapedagógus képzés:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

  -A nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye

  Tanító képzés:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A tantárgypedagógiai tételkifejtés érdemjegye

  -A pedagógiai és pszichológiai tételkifejtés érdemjegye

  -A műveltségi terület / nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye  Az oklevél eredményének számítása:

  Az oklevél érdemjegyének számítása a TVSZ 52. § 6. pontjában található (mely pont 2016-ban módosult és azóta van hatályban):

  6) Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.

  A súlyozott tanulmányi átlagba (STA) beletartozik minden tantárgy, köztük a gyakorlatok, a zárógyakorlatok és zárótevékenységek érdemjegyei is!

  Az érdemjegyek kerekítése az alábbi módon történik:

  − kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;

  − jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;

  − jó, ha az átlag: 3,51–4,50;

  − közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;

  − elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.

  Az oklevelükre szerzett érdemjegyüket a Neptunon belül a Tanulmányok -> Képzés adatok menüponton alul az Oklevél részlegnél találhatják.

  2018. június 22.  Példa egy számításra:

  Egy Tanító szakos hallgató a záróvizsgájára az alábbi eredményeket szerezte:

  Pedagógia és pszichológia tételkifejtés: 3
  Szakdolgozat: 4
  Tételkifejtés: 5
  Műveltségi területi tételkifejtés: 5

  A jegyeket összeadva, majd elosztva a jegyek számával kapjuk az összeget, tehát:

  ( 3 + 4 + 5 + 5 ) / 4 = 17 / 4 = 4,25.

  A 4,25-öt a fenti táblázat alapján kell kerekíteni, tehát lefelé 4-re. Így ezen hallgató záróvizsgájának érdemjegye 4, vagyis “Jó”.

  A hallgatónak így a záróvizsgát követően oklevelet kell kiállítani. Az eredmény két érdemjegy átlagából tevődik össze, vagyis:

  1. A hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagából (STA)
  2. A záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított értékéből

  Esetünkben a hallgatónak 4,43 lett az STA értéke, a záróvizsga érdemjegyének két tizedesjegyre számított értéke pedig 4,25, mint fentebb látható.

  Az oklevél végeredménye ezen két szám átlaga, vagyis:

  ( 4,43 + 4,25 ) / 2 = 8,68 / 2 = 4,34.

  A fent írt kerekítés alapján ezt az eredményt is lefelé kell kerekíteni, vagyis oklevelének érdemjegye 4, “Jó” lesz.