Záróvizsgával, szakdolgozat leadással kapcsolatos tudnivalók
a 2018/19. tanév I. (őszi) félévében záróvizsgázó hallgatók számára

Záróvizsga-időszak alapképzésen: 2019. január 16. (szerda) – 2019. január 18. (péntek)

Záróvizsga-időszak szakirányon: 2019. január 9. (szerda) – 2019. január 11. (péntek)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz (időpont egyeztetés alatt)!


Tájékoztató szociálpedagógia szakos hallgatóknak a gyakorlati záróvizsgáról

Kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül!

Általános tudnivalók a záróvizsgáról:

[jelentkezési lapok]

Bejelentés abszolutórium igényléséhez [letöltés PDF formátumban]

Vizsgaidőszak záróvizsgázó FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2018. december 17. (hétfő) – 2019. január 31. (csütörtök)

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. december 17. – 2019. január 31.

A szakdolgozat témaválasztási lap leadási határideje:

2018. szeptember 29. (szombat) 12:00 óra (M épület -> Tanszék)

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2018. november 17. (szombat) 12:00 óra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz (az időpont egyeztetés alatt)!

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A könyvtári elszámolás határideje: 2019. január 4. (péntek)

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: 2018. január 4. (péntek)

10700323-67353264-51100005 (CIB Bank) számlaszámra, nem a Neptunon keresztül történik az utalás, a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, záróvizsga jelentkezés díj” legyen beírva

A korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsgára jelentkezési díja: 20.000 Ft

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett: 3.000 Ft / kredit

A diplomaátadó-ünnepség időpontja: 2019. február 1. (péntek)

A diplomaátadó-ünnepség helyszíne: Nagyboldogasszony-székesegyház


A Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk:

A szakdolgozatot a konzulens oktató tanszéki adminisztrátorának (M épület) kell leadni a következő kiegészítésekkel:

 1. szakdolgozat egy kötött és egy CD lemezre írt példányát (kérjük a CD-re és a CD borítóra rányomtatni a szakdolgozat címoldalán szereplő adatokat)
 2. a kitöltött, és a témavezetővel teljes körűen, a leadás engedélyére is vonatkozóan aláíratott szakdolgozati konzultációs naplót

 3. a kitöltött nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről – kézírással aláírt, majd szkennelt formában a CD lemezre mentve, illetve belekötve a nyomtatott szakdolgozatba

 4. záróvizsga-jelentkezési lapot

[Minta a szakdolgozat borítólapjáról, címlapjáról és a CD borítóról]

Kérünk mindenkit, hogy a leadás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a CD-re minden szükséges dokumentum felkerült!

Miután a tanszéki adminisztrátor mindezt átvette, aláírja a kitöltött záróvizsga-jelentkezési lapot.

Záróvizsgára jelentkezés a szakdolgozat leadásának napján a Tanulmányi Osztályon írásban történik, a következő dokumentumokkal:

 1. kitöltött (adminisztrátor által is aláírt) záróvizsga-jelentkezési lap (2 oldal),

 2. eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (ha van)

A szakdolgozat témaválasztási lap leadási határideje:

2018. szeptember 29. (szombat) 12:00 óra (M épület -> Tanszék)

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2018. november 17. (szombat) 12:00 óra

2018. november 17. (szombat) 12:00 óra után – 2018. december 1. 12:00 óráig a szakdolgozatot különeljárási díj ellenében lehet leadni. A különeljárási díj összege: 8.000 Ft.

 • Amennyiben Ön abszolvált hallgató, úgy az összeget az 10700323-67353264-51100005 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, szakdolgozat leadás” legyen beírva).
 • Amennyiben ebben a félévben fog abszolválni és záróvizsgázni, úgy az összeget a Neptun rendszerben kell kiírnia és kiegyenlítenie, az összeget az 10700323-67353264-52000001 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve” legyen beírva).
 • Amennyiben a késedelmes határidőn belül adja le szakdolgozatát, úgy az utalást legalább 3 munkanappal a szakdolgozatának leadása előtt, de legkésőbb a késedelmes leadási határidő (2018. december 1.) előtt el kell indítani. Csak a Neptun rendszerben kiegyenlített tétel esetén tudja a TO a záróvizsga jelentkezést a megadott időszakban befogadni (jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára).

  Szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk:

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz (az időpont egyeztetés alatt)!

  Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a honlapon található Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint annak mellékleteit. Ennek megfelelően készítse el és adja le a szakdolgozatát, ill. a szakdolgozatot tartalmazó CD-t (Szabályzatok)

  Nyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről [ Word formátumban ]


  Az oklevél kiállításának feltételei:

  Oklevelet az kaphat, aki:

  1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;

  2. nincs tartozása a főiskola felé: minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.

  3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;

  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint:
  „51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy
  a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,
  b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
  államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga).”

  Az oklevél minősítésének kiszámítását a Neptun rendszer végzi az aktuális Tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján

  TVSZ. 4.4. Az oklevél kiállítása

  52. §
  6)
  Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.
  − kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
  − jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
  − jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
  − közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
  − elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.


  Záróvizsga tételsorok:

  Felsőoktatási szakképzés:

  Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak

  Alapképzés:

  Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak (Frissítve: 2018.10.18)

  Óvodapedagógus szak (Frissítve: 2018.09.20)

  Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] (Frissítve: 2018.10.11)

  ● Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány/roma)]

  Szociálpedagógia szak (Frissítve: 2018.09.20)

  Tanító szak (Frissítve: 2018.09.24)

  Tanító [nemzetiségi tanító (német)] (Frissítve: 2018.09.20)

  Tanító [nemzetiségi tanító (cigány/roma)] (Frissítve: 2018.09.20)

  Kántor szak (Frissítve: 2018.10.11)

  Mesterképzés:

  Neveléstudományi mesterképzési szak (Frissítve: 2018.10.16)

  Szakirányú továbbképzések záróvizsga-tételsorai:

  Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  ● Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés

  Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

  ● Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  ● Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés)

  Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak

  ● Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

  Német nemzetiségi tanító szakirány

  Óvodapedagógus – Nemzetiségi német szakirány (Frissítve: 2018.11.05)

  Tanító – Nemzetiségi német szakirány

  ● Zeneóvodai foglalkozások vezetése

  Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

  ● Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak


  Záróvizsga beosztás:

  A ZÁRÓVIZSGA BEOSZTÁSA MÉG NEM AKTUÁLIS, FOLYAMATBAN VAN! AZ ELKÉSZÜLT BEOSZTÁSOKRÓL ÜZENETET KÜLDÜNK!

  Szakdolgozat védésének időpontja:

  A szakdolgozat védése Óvodapedagógus és Tanító szakon külön napon történik, a többi képzésen pedig a záróvizsga napján!


  Záróvizsga időpontok alapképzésen, felsőfokú szakképzésen és mesterképzésen:

  2018. június 11.

  2018. június 12.

  2018. június 13.

  2018. június 14.

  2018. június 15.  Záróvizsga időpontok szakirányú továbbképzési szakon és kiegészítő műveltségi területen:

  2018. június 4.

  2018. június 5.

  2018. június 6.

  2018. június 7.


  Tájékoztató a záróvizsga letételének határidejéről:

  2006. szeptember 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények alapján fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szerezhetnek.
  A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehetett változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni.
  Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig nem fejezték be a képzést, de megszerezték a végbizonyítványt, legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

  2006. szeptember 1. és 2012. szeptember 1. között hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Záróvizsga időkorlát nélkül tehető, de a végbizonyítványt megszerzését követő 7. évtől feltételhez köthető (pl. új tételsor, tananyag szerinti záróvizsga).

  2012. szeptember 1. napját követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Záróvizsgát a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követő 2 éven belül feltétel nélkül, majd az ezt követő 5 éven belül feltételhez köthetően tehet. Az 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

  2018. március 8.


  A záróvizsga és az oklevél eredményének számítása:

  A záróvizsga eredményének számítása:

  A záróvizsga érdemjegyei az alábbi jegyek átlagaiból állnak:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

  Ettől eltérő a számítás az alábbi szakok esetében:

  Csecsemő és kisgyermeknevelő FOKSZ képzés:

  -„A” tételkifejtés érdemjegye

  -„B” tételkifejtés érdemjegye

  -Szakmai gyakorlat érdemjegye

  Neveléstudományi MA képzés:

  -„A” tételkifejtés érdemjegye

  -„B” tételkifejtés érdemjegye

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  Nemzetiségi/cigány-roma óvodapedagógus képzés:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

  -A nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye

  Tanító képzés:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A tantárgypedagógiai tételkifejtés érdemjegye

  -A pedagógiai és pszichológiai tételkifejtés érdemjegye

  -A műveltségi terület / nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye  Az oklevél eredményének számítása:

  Az oklevél érdemjegyének számítása a TVSZ 52. § 6. pontjában található (mely pont 2016-ban módosult és azóta van hatályban):

  6) Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.

  A súlyozott tanulmányi átlagba (STA) beletartozik minden tantárgy, köztük a gyakorlatok, a zárógyakorlatok és zárótevékenységek érdemjegyei is!

  Az érdemjegyek kerekítése az alábbi módon történik:

  − kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;

  − jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;

  − jó, ha az átlag: 3,51–4,50;

  − közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;

  − elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.

  Az oklevelükre szerzett érdemjegyüket a Neptunon belül a Tanulmányok -> Képzés adatok menüponton alul az Oklevél részlegnél találhatják.

  2018. június 22.  Példa egy számításra:

  Egy Tanító szakos hallgató a záróvizsgájára az alábbi eredményeket szerezte:

  Pedagógia és pszichológia tételkifejtés: 3
  Szakdolgozat: 4
  Tételkifejtés: 5
  Műveltségi területi tételkifejtés: 5

  A jegyeket összeadva, majd elosztva a jegyek számával kapjuk az összeget, tehát:

  ( 3 + 4 + 5 + 5 ) / 4 = 17 / 4 = 4,25.

  A 4,25-öt a fenti táblázat alapján kell kerekíteni, tehát lefelé 4-re. Így ezen hallgató záróvizsgájának érdemjegye 4, vagyis “Jó”.

  A hallgatónak így a záróvizsgát követően oklevelet kell kiállítani. Az eredmény két érdemjegy átlagából tevődik össze, vagyis:

  1. A hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagából (STA)
  2. A záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított értékéből

  Esetünkben a hallgatónak 4,43 lett az STA értéke, a záróvizsga érdemjegyének két tizedesjegyre számított értéke pedig 4,25, mint fentebb látható.

  Az oklevél végeredménye ezen két szám átlaga, vagyis:

  ( 4,43 + 4,25 ) / 2 = 8,68 / 2 = 4,34.

  A fent írt kerekítés alapján ezt az eredményt is lefelé kell kerekíteni, vagyis oklevelének érdemjegye 4, “Jó” lesz.

  Tovább az eszköztárra