Záróvizsgával, szakdolgozat leadással kapcsolatos tudnivalók
a 2018/19. tanév I. (őszi) félévében záróvizsgázó hallgatók számára

Záróvizsga-időszak alapképzésen: 2019. január 16. (szerda) – 2019. január 18. (péntek)

Záróvizsga-időszak szakirányon: 2019. január 9. (szerda) – 2019. január 11. (péntek)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz (időpont egyeztetés alatt)!


Szociálpedagógia szakos hallgatók gyakorlati záróvizsga beosztása

Tájékoztató szociálpedagógia szakos hallgatóknak a gyakorlati záróvizsgáról

Kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül!

Általános tudnivalók a záróvizsgáról:

[jelentkezési lapok]

Bejelentés abszolutórium igényléséhez [letöltés PDF formátumban]

Vizsgaidőszak záróvizsgázó FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2018. december 17. (hétfő) – 2019. január 31. (csütörtök)

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. december 17. – 2019. január 31.

A szakdolgozat témaválasztási lap leadási határideje:

2018. szeptember 29. (szombat) 12:00 óra (M épület -> Tanszék)

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2018. november 17. (szombat) 12:00 óra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz (az időpont egyeztetés alatt)!

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A könyvtári elszámolás határideje: 2019. január 4. (péntek)

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: 2019. január 4. (péntek)

10700323-67353264-51100005 (CIB Bank) számlaszámra, nem a Neptunon keresztül történik az utalás, a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, záróvizsga jelentkezés díj” legyen beírva

A korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsgára jelentkezési díja: 20.000 Ft

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett: 3.000 Ft / kredit

A diplomaátadó-ünnepség időpontja: 2019. február 1. (péntek) 10:00 óra

A diplomaátadó-ünnepség helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, II. János Pál terem


A Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk:

A szakdolgozatot a konzulens oktató tanszéki adminisztrátorának (M épület) kell leadni a következő kiegészítésekkel:

 1. szakdolgozat egy kötött és egy CD lemezre írt példányát (kérjük a CD-re és a CD borítóra rányomtatni a szakdolgozat címoldalán szereplő adatokat)
 2. a kitöltött, és a témavezetővel teljes körűen, a leadás engedélyére is vonatkozóan aláíratott szakdolgozati konzultációs naplót

 3. a kitöltött nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről – kézírással aláírt, majd szkennelt formában a CD lemezre mentve, illetve belekötve a nyomtatott szakdolgozatba

 4. záróvizsga-jelentkezési lapot

[Minta a szakdolgozat borítólapjáról, címlapjáról és a CD borítóról]

Kérünk mindenkit, hogy a leadás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a CD-re minden szükséges dokumentum felkerült!

Miután a tanszéki adminisztrátor mindezt átvette, aláírja a kitöltött záróvizsga-jelentkezési lapot.

Záróvizsgára jelentkezés a szakdolgozat leadásának napján a Tanulmányi Osztályon írásban történik, a következő dokumentumokkal:

 1. kitöltött (adminisztrátor által is aláírt) záróvizsga-jelentkezési lap (2 oldal),

 2. eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (ha van)

A szakdolgozat témaválasztási lap leadási határideje:

2018. szeptember 29. (szombat) 12:00 óra (M épület -> Tanszék)

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2018. november 17. (szombat) 12:00 óra

2018. november 17. (szombat) 12:00 óra után – 2018. december 1. 12:00 óráig a szakdolgozatot különeljárási díj ellenében lehet leadni. A különeljárási díj összege: 8.000 Ft.

 • Amennyiben Ön abszolvált hallgató, úgy az összeget az 10700323-67353264-51100005 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, szakdolgozat leadás” legyen beírva).
 • Amennyiben ebben a félévben fog abszolválni és záróvizsgázni, úgy az összeget a Neptun rendszerben kell kiírnia és kiegyenlítenie, az összeget az 10700323-67353264-52000001 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve” legyen beírva).
 • Amennyiben a késedelmes határidőn belül adja le szakdolgozatát, úgy az utalást legalább 3 munkanappal a szakdolgozatának leadása előtt, de legkésőbb a késedelmes leadási határidő (2018. december 1.) előtt el kell indítani. Csak a Neptun rendszerben kiegyenlített tétel esetén tudja a TO a záróvizsga jelentkezést a megadott időszakban befogadni (jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára).

  Szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk:

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés külön időpontban lesz (az időpont egyeztetés alatt)!

  Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a honlapon található Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint annak mellékleteit. Ennek megfelelően készítse el és adja le a szakdolgozatát, ill. a szakdolgozatot tartalmazó CD-t (Szabályzatok)

  Nyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről [ Word formátumban ]


  Az oklevél kiállításának feltételei:

  Oklevelet az kaphat, aki:

  1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;

  2. nincs tartozása a főiskola felé: minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.

  3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;

  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint:
  „51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy
  a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,
  b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
  államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga).”

  Az oklevél minősítésének kiszámítását a Neptun rendszer végzi az aktuális Tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján

  TVSZ. 4.4. Az oklevél kiállítása

  52. §
  6)
  Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.
  − kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
  − jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
  − jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
  − közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
  − elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.


  Záróvizsga tételsorok:

  Felsőoktatási szakképzés:

  Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak

  Alapképzés:

  Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak (Frissítve: 2018.10.18)

  Óvodapedagógus szak (Frissítve: 2018.09.20)

  Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] (Frissítve: 2018.10.11)

  ● Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány/roma)]

  Szociálpedagógia szak (Frissítve: 2018.09.20)

  Tanító szak (Frissítve: 2018.09.24)

  Tanító [nemzetiségi tanító (német)] (Frissítve: 2018.09.20)

  Tanító [nemzetiségi tanító (cigány/roma)] (Frissítve: 2018.09.20)

  Kántor szak (Frissítve: 2018.10.11)

  Mesterképzés:

  Neveléstudományi mesterképzési szak (Frissítve: 2018.10.16)

  Szakirányú továbbképzések záróvizsga-tételsorai:

  Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Frissítve: 2018.11.22)

  ● Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés

  Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

  Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  ● Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés)

  Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak

  ● Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

  Német nemzetiségi tanító szakirány

  Óvodapedagógus – Nemzetiségi német szakirány (Frissítve: 2018.11.05)

  Tanító – Nemzetiségi német szakirány

  ● Zeneóvodai foglalkozások vezetése

  Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

  ● Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak


  Tájékoztató a záróvizsga letételének határidejéről:

  2006. szeptember 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények alapján fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szerezhetnek.
  A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehetett változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni.
  Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig nem fejezték be a képzést, de megszerezték a végbizonyítványt, legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

  2006. szeptember 1. és 2012. szeptember 1. között hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Záróvizsga időkorlát nélkül tehető, de a végbizonyítványt megszerzését követő 7. évtől feltételhez köthető (pl. új tételsor, tananyag szerinti záróvizsga).

  2012. szeptember 1. napját követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

  Záróvizsgát a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követő 2 éven belül feltétel nélkül, majd az ezt követő 5 éven belül feltételhez köthetően tehet. Az 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

  2018. március 8.


  A záróvizsga és az oklevél eredményének számítása:

  A záróvizsga eredményének számítása:

  A záróvizsga érdemjegyei az alábbi jegyek átlagaiból állnak:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

  Ettől eltérő a számítás az alábbi szakok esetében:

  Csecsemő és kisgyermeknevelő FOKSZ képzés:

  -„A” tételkifejtés érdemjegye

  -„B” tételkifejtés érdemjegye

  -Szakmai gyakorlat érdemjegye

  Neveléstudományi MA képzés:

  -„A” tételkifejtés érdemjegye

  -„B” tételkifejtés érdemjegye

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  Nemzetiségi/cigány-roma óvodapedagógus képzés:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

  -A nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye

  Tanító képzés:

  -A szakdolgozat védésének érdemjegye

  -A tantárgypedagógiai tételkifejtés érdemjegye

  -A pedagógiai és pszichológiai tételkifejtés érdemjegye

  -A műveltségi terület / nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye  Az oklevél eredményének számítása:

  Az oklevél érdemjegyének számítása a TVSZ 52. § 6. pontjában található (mely pont 2016-ban módosult és azóta van hatályban):

  6) Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.

  A súlyozott tanulmányi átlagba (STA) beletartozik minden tantárgy, köztük a gyakorlatok, a zárógyakorlatok és zárótevékenységek érdemjegyei is!

  Az érdemjegyek kerekítése az alábbi módon történik:

  − kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;

  − jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;

  − jó, ha az átlag: 3,51–4,50;

  − közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;

  − elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.

  Az oklevelükre szerzett érdemjegyüket a Neptunon belül a Tanulmányok -> Képzés adatok menüponton alul az Oklevél részlegnél találhatják.

  2018. június 22.  Példa egy számításra:

  Egy Tanító szakos hallgató a záróvizsgájára az alábbi eredményeket szerezte:

  Pedagógia és pszichológia tételkifejtés: 3
  Szakdolgozat: 4
  Tételkifejtés: 5
  Műveltségi területi tételkifejtés: 5

  A jegyeket összeadva, majd elosztva a jegyek számával kapjuk az összeget, tehát:

  ( 3 + 4 + 5 + 5 ) / 4 = 17 / 4 = 4,25.

  A 4,25-öt a fenti táblázat alapján kell kerekíteni, tehát lefelé 4-re. Így ezen hallgató záróvizsgájának érdemjegye 4, vagyis “Jó”.

  A hallgatónak így a záróvizsgát követően oklevelet kell kiállítani. Az eredmény két érdemjegy átlagából tevődik össze, vagyis:

  1. A hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagából (STA)
  2. A záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított értékéből

  Esetünkben a hallgatónak 4,43 lett az STA értéke, a záróvizsga érdemjegyének két tizedesjegyre számított értéke pedig 4,25, mint fentebb látható.

  Az oklevél végeredménye ezen két szám átlaga, vagyis:

  ( 4,43 + 4,25 ) / 2 = 8,68 / 2 = 4,34.

  A fent írt kerekítés alapján ezt az eredményt is lefelé kell kerekíteni, vagyis oklevelének érdemjegye 4, “Jó” lesz.

  Tovább az eszköztárra