Gyakorlatok beosztása nappali tagozaton

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (FOKSZ)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] – Frissítve: 2016. 10. 10.

II. évfolyam

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (BA)


Gyakorlati képzési tájékoztató [ÁTDOLGOZÁS ALATT]

Gyakorlati tantárgyak leírása:

I. évfolyam

Egyéni gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.31.

Egyéni gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.31.

II. évfolyam

Egyéni gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.31.

Egyéni gyakorlat 4. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.31.

III. évfolyam

 

Hittanár-nevelő szak


Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak


Óvodapedagógus szak


 

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére:

I. évfolyam

Óvodai gyakorlat és bemutató 1 beosztás [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.09.16

II. évfolyam

Óvodai gyakorlat és bemutató 3 beosztás [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.09.16

III. évfolyam

Óvodai gyakorlat 5 beosztás [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.09.16

Komplex egyéni gyakorlat 4. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.25

Német nemzetiségi szakirányos hallgatók gyakorlati beosztása:

 

Szociálpedagógia szak


Terepgyakorlat tájékoztató

 

Szociálpedagógia gyakorlat 2. dokumentumok (PÓTLÁS) [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.09.09.

Igazolólap intézménylátogatásról (PÓTLÁS) [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.09.09.

Differenciált szociálpedagógia gyakorlat (PÓTLÁS) [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.09.09

 

I. évfolyam

A hallgatók az első évfolyam második félévében a szociálpedagógia gyakorlatának megismerésére intézménylátogatáson vesznek részt, ahol tájékozódnak az intézmény szociális rendszerben való elhelyezkedéséről, szervezeti felépítéséről, a szociálpedagógus által végezhető munkakörökről és az intézményben megvalósuló szakmai tevékenységről, programokról.

 

II. évfolyam

A hallgatók a második évfolyam első félévben a szociális és gyermekjóléti alapellátást ismerik meg, betekintést nyernek a családgondozó munkájába, és gyakorolják a munkakörhöz tartozó részfeladatokat (családlátogatás, ügyfélfogadás, adminisztráció). A második félévben a hallgatók a közoktatási rendszerben megvalósuló szociálpedagógiai tevékenységet tanulmányozzák, a gyermekvédelmi/ifjúságvédelmi felelős szociálpedagógiai eszköztárát ismerik meg (gyermek, szülő, illetve pedagógus konzultáció, családlátogatás, szabadidő-szervezés, prevenciós programok).

 

III. évfolyam

A hallgatók a harmadik évfolyam első félévében a gyermekvédelmi szakellátás területén megvalósuló szociálpedagógusi tevékenységet ismerik meg, tájékozódnak a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok ügyintézőinek munkájáról. A második félévben mindenki a választott specializációjának megfelelő szakmai gyakorlaton vesz részt, és megismeri a szabadidős és prevenciós foglalkozások szervezésével, továbbá a roma közösségek integrációjával kapcsolatos szociálpedagógusi feladatokat.

 

IV. évfolyam

Összefüggő intenzív terepgyakorlat 1-2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.27.

A negyedik évfolyam első félévében a hallgatók összefüggő intenzív terepgyakorlaton vesznek részt, amelynek keretében a tereptanár és a gyakorlat-feldolgozó szemináriumot vezető oktató támogatásával felkészülnek az önállóan végzett szociálpedagógusi munkára, az egyénekkel, családokkal, illetve csoportokkal végzett szociálpedagógusi tevékenységek ellátására.

Tanító szak


Gyakorlati képzési útmutató az Egyéni iskolai gyakorlathoz [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.17.

Az egyéni iskolai gyakorlatok feladatai [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.17.

Gyakorlati képzési útmutató a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz [letöltés PDF formátumban] Frissítve: 2019.09.26.

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2013/14-ben hallgatói jogviszonyt létesítő nappali tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2014/15-ben hallgatói jogviszonyt létesítő nappali tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2015/16-ban hallgatói jogviszonyt létesítő nappali tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]

 

I. évfolyam

Egyéni iskolai gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

II. évfolyam

Egyéni iskolai gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

III. évfolyam

Egyéni iskolai gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

IV. évfolyam

Összefüggő szakmai gyakorlat – gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

Zárótanítás beosztás – [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.03.06.

Zárótanítás jegyzőkönyv [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

Tananyag-kijelölő lap zárótanításhoz [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

Tanító szak német nemzetiségi szakiránnyal


Útmutató a német nemzetiségi szakirány gyakorlati képzéséhez [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.01.