Szociálpedagógia

nemzetközi szaklektorált folyóirat

A folyóirat a szociálpedagógia elméleti, módszertani, oktatási és gyakorlati problémáinak elemzésére vállalkozik. Fontos céljának tekinti a határtudományok megközelítéseinek megjelentetését, valamint a tárgyterület oktatásához nélkülözhetetlen írások és a hallgatók kiemelkedő munkáinak közreadását is.

Dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta

Dr. habil Sárkány Péter

Gurbai Dóra

Henkey-Hőnig Imola

Báder Iván

Dr. Elekes Györgyi

Dr. Gortka-Rákó Erzsébet

Dr. Szarka Emese

Dr. Udvarvölgyi Zsolt

 

főszerkesztő

alapító főszerkesztő, szerkesztőségi tag

szerkesztőségi titkár

olvasószerkesztő

szerkesztőségi tag

szerkesztőségi tag

szerkesztőségi tag

szerkesztőségi tag

szerkesztőségi tag

mandi.nikoletta@avkf.hu

sarkany.p@gmail.com

szocialpedagogia@avkf.hu

imolga12@gmail.com

bader.ivan@avkf.hu

elekes.gyorgyi@avkf.hu

rakoe@ped.unideb.hu

szarka.emese@avkf.hu

udvarvolgyi.zsolt@avkf.hu

 

Tovább az eszköztárra