Egyes kérvények leadásáért az állami ösztöndíjas (államilag finanszírozott) képzésben részt vevő hallgatóknak 2016. január 1. napjától kezdődően nem kell fizetni a Rektori Tanács 1/2016. (I26.) RTH számú határozata alapján:

  • Jogorvoslati bizottsági kérvény
  • Kreditátviteli bizottsági kérvény
  • Rektori méltányossági kérvény
  • Tanulmányi bizottsági kérvény

A Neptun rendszerben a kérvény modul használatát a főiskola 2016. február 1-től felfüggeszti. Mindennemű kérvényével a hallgatók papír alapú formanyomtatványok használatával fordulhatnak az illetékes személyzet vagy bizottságokhoz. A kérvények a honlapról letölthetőek.

Felhívjuk a tisztelt hallgatók figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha valamilyen melléklet nem kerül benyújtásra kérvénye mellé, a kérvény nem kerül feldolgozásra! Utólagos pótlásra nincs lehetőség!

REKTORI HIVATALBA BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

TANULMÁNYI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

TANULMÁNYI OSZTÁLYHOZ BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

 

09.30. / 02.28.

09.30. 12:00/ 02.24. 12:00

 

01.15.

A honlapon lévő tájékoztató szerint

TANSZÉKRE BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

KOLLÉGIUMHOZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

a honlapon lévő tájékoztató szerint

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES HALLGATÓK SZÁMÁRA

Kérjük, hogy a dokumentumokat együtt adják le!

A nyilatkozatot kitöltve vissza kell juttatni a Gazdasági Osztályra
levélben: 2601 Vác, Pf. 237
faxon: +36-27 / 511-141