Költségtérítési és önköltségi díjak a 2018/19. tanévben (Ft/Félév)*

*Az Önköltség összegét a felvétel féléve határozza meg, melyet félévente kell kifizetni a Neptun gyűjtőszámlára utalva

Felvétel féléve 2018/19
ősz
2017/18
ősz
2016/17
ősz
2015/16
ősz
2014/15
ősz
2013/14
ősz
2012/13
ősz
2011/12 tanév
és korábban
Óvodapedagógus BA 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 130 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft
Óvodapedagógus (angol nyelven) BA 180 000,- Ft
Tanító BA 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 130 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft
Szociálpedagógia BA 160 000,- Ft 160 000,- Ft 160 000,- Ft 160 000,- Ft 160 000,- Ft 160 000,- Ft 150 000,- Ft 130 000,- Ft
Kántor BA 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft
Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft
Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA 120 000,- Ft 120 000,- Ft
Neveléstudomány MA 225 000,- Ft 195 000,- Ft 195 000,- Ft
Felsőoktatási szakképzés 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft
Szakirányú továbbképzések / Tanítók kiegészítő műveltségi területe 120 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft 110 000,- Ft 110 000,- Ft 110 000,- Ft 110 000,- Ft

A hallgatók által fizetendő különeljárási díjak

A Rektori Tanács a különeljárási díjak jelenleg érvényes rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Elveszett leckekönyv hitelesített törzskönyvi pótlása

6 000.- Ft

Engedélyezett tárgytörlés, (/tárgy)

2 000.- Ft

Felvételi intézményi eljárási díj

5 000.- Ft

Hitelesített tantárgyi tematikák kiállítása, (/tárgy)

1 200.- Ft

Igazolás másodlat kiállítása

3 000.- Ft

Jogorvoslati bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)

3 500.- Ft

Jogorvoslati bizottsági kérelem szociális ösztöndíj ügyben

—–

Kérelem munkatapasztalat elismerésére, tárgyanként
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)

1 000.- Ft

Késedelmes bejelentkezés/regisztráció

4 500.- Ft

Késedelmi díj- határidőn túli leadás esetén
(hospitálási napló, fogadó nyilatkozat, igazoló lapok)

3 000.- Ft

Könyvtári késedelmes leadás díja, (/nap/könyv)

100.- Ft

Kredit elismerési kérelem saját újra felvett hallgató esetében
(tanulmányi okból törölt és ugyanarra a szakra felvételt nyert hallgató)
a TVSz szerint elismerhető összes tárgyra

20 000.- Ft

Kredit elismerési kérelem, (/tárgy)

1 000.- Ft

Kreditátviteli bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)

3 000.- Ft

Kreditek díja honosítós (részismereti képzésben részt vevő) hallgatók esetében

4 000.- Ft

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett felvett kreditek esetén

3 000.- Ft

Leckekönyv vagy oklevél hiteles másolat kiállítása, (/alkalom)

3 000.- Ft

Leckekönyv vagy oklevél melléklet másolat kiállítása

10 000.- Ft

Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldalig)

1 000.- Ft

Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldal felett)

2 000.- Ft

Nyelvvizsga mentességi kérelem

3 000.- Ft

Oklevél másolat kiállítása

6 000.- Ft

Rektori méltányossági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)

8 000.- Ft

Sikeres vizsga ismétlése

1 000.- Ft

Sikeres vizsga ismétlése szigorlat esetén

3 000.- Ft

Szakdolgozat cím- és/vagy konzulens váltása önhibából

3 000.- Ft

Szakdolgozat engedélyezett késedelmes leadásának díja (egységesen)

8 000.- Ft

Taláros ünneplő öltözet díja oklevél átadó ünnepélyen

3 000.- Ft
(+ 3 000.- Ft kaució)

Tanulmányi bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
hallgatói jogviszony törlése saját kérésre térítésmentesen
3 000.- Ft

Tárgy felvétele határidő után, (/tárgy)

2 500.- Ft

Új oklevél kiállítása
(amennyiben a hallgató által megadott adatok igazolhatóan hibásak)

6 000.- Ft

Vendéghallgatóként felvett kredit díja, (/kredit)

3 000.- Ft

Vizsgadíj a harmadik jelentkezésnél

3 000.- Ft

Záróvizsga díja (jogviszonyon kívül)

20 000.- Ft

Záróvizsga ismétlési díja

10 000.- Ft

 

A kérvények benyújtása egységes formanyomtatványon történhet, az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával.
A kérvények benyújtásához szükséges formanyomtatványok itt tölthetők le.
A különeljárási díjak befizetése a főiskola pénztárában készpénzben, illetve a főiskola CIB Banknál vezetett bankszámlájára átutalás formájában, vagy közvetlenül bármely CIB bankfiók pénztárában történhet.
A befizetések/átutalások lebonyolításakor a megjegyzés (közlemény) rovatban fel kell tüntetni a hallgató nevét, Neptun kódját és a befizetés jogcímét.
A kérvényhez csatolandó a befizetés igazolásának bizonylata.

 

Befizetésekhez kapcsolódó tájékoztatók, nyomtatványok

Tovább az eszköztárra