Költségtérítési és önköltségi díjak a 2017/18. tanévben

 

2017/18 ősz

2016/17 ősz

2015/16 ősz

2014/15 ősz

2013/14 ősz

2012/13 ősz

2011/12 tanév és korábban

Óvodapedagógia BA

Tanító BA

Szociálpedagógia BA

Kántor BA

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

Neveléstudomány MA

Felsőoktatási szakképzés

Szakirányú továbbképzések / Tanítók kiegészítő műveltségterületi képzése

120 000,- Ft

150 000,- Ft

160 000,- Ft

130 000,- Ft

150 000,- Ft

120 000,- Ft

195 000,- Ft

130 000,- Ft

120 000,- Ft

150 000,- Ft

150 000,- Ft

160 000,- Ft

130 000,- Ft

150 000,- Ft

 

195 000,- Ft

130 000,- Ft

120 000,- Ft

150 000,- Ft

150 000,- Ft

160 000,- Ft

130 000,- Ft

 

 

 

130 000,- Ft

120 000,- Ft

150 000,- Ft

150 000,- Ft

160 000,- Ft

130 000,- Ft

 

 

 

130 000,- Ft

110 000,- Ft

130 000,- Ft

130 000,- Ft

160 000,- Ft

130 000,- Ft

 

 

 

120 000,- Ft

110 000,- Ft

120 000,- Ft

120 000,- Ft

150 000,- Ft

120 000,- Ft

 

 

 

120 000,- Ft

110 000,- Ft

120 000,- Ft

120 000,- Ft

130 000,- Ft

120 000,- Ft

 

 

 

120 000,- Ft

110 000,- Ft

A hallgatók által fizetendő különeljárási díjak

A Rektori Tanács a különeljárási díjak jelenleg érvényes rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

Elveszett leckekönyv hitelesített törzskönyvi pótlása

Engedélyezett tárgytörlés, (/tárgy)

Felvételi intézményi eljárási díj

Főiskolai nyomtató kártya – 100 egységes

Főiskolai nyomtató kártya – 200 egységes

Hitelesített tantárgyi tematikák kiállítása, (/tárgy)

Jogorvoslati bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)

6 000.- Ft

2 000.- Ft

5 000.- Ft

1 500.- Ft

3 000.- Ft

1 200.- Ft

3 500.- Ft

Jogorvoslati bizottsági kérelem szociális ösztöndíj ügyben

Kérelem munkatapasztalat elismerésére, tárgyanként
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)

—–

1 000.- Ft

Késedelmes bejelentkezés/regisztráció

Késedelmi díj- határidőn túli leadás esetén
(hospitálási napló, fogadó nyilatkozat, igazoló lapok)

4 500.- Ft

2 000.- Ft

Vendéghallgatóként felvett kredit díja, (/kredit)

Könyvtári késedelmes leadás díja, (/nap/könyv)

Kredit elismerési kérelem saját újra felvett hallgató esetében
(tanulmányi okból törölt és ugyanarra a szakra felvételt nyert hallgató)
a TVSz szerint elismerhető összes tárgyra

3 000.- Ft

100.- Ft

20 000.- Ft

Kredit elismerési kérelem, (/tárgy)

Kreditátviteli bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)

1 000.- Ft

3 000.- Ft

Kreditek díja honosítós (részismereti képzésben részt vevő) hallgatók esetében

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett felvett kreditek esetén

Leckekönyv vagy oklevél hiteles másolat kiállítása, (/alkalom)

Leckekönyv vagy oklevél melléklet másolat kiállítása

Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldalig)

Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldal felett)

Nyelvvizsga mentességi kérelem

Oklevél másolat kiállítása

Rektori méltányossági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)

3 000.- Ft

3 000.- Ft

3 000.- Ft

10 000.- Ft

1 000.- Ft

2 000.- Ft

3 000.- Ft

6 000.- Ft

8 000.- Ft

Sikeres vizsga ismétlése

Sikeres vizsga ismétlése szigorlat esetén

Szakdolgozat cím- és/vagy konzulens váltása önhibából

Szakdolgozat engedélyezett késedelmes leadásának díja (egységesen)

Taláros ünneplő öltözet díja oklevél átadó ünnepélyen

1 000.- Ft

3 000.- Ft

3 000.- Ft

8 000.- Ft

3 000.- Ft
(+ 3 000.- Ft kaució)

Tanulmányi bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
hallgatói jogviszony törlése saját kérésre térítésmentesen

3 000.- Ft

Tárgy felvétele határidő után, (/tárgy)

Tárgyfelvétel díja harmadik felvételtől

Új oklevél kiállítása
(amennyiben a hallgató által megadott adatok igazolhatóan hibásak)

2 500.- Ft

5 000.- Ft

6 000.- Ft

Vizsgadíj a harmadik jelentkezésnél

Vizsgadíj a harmadik jelentkezésnél szigorlat esetén

Záróvizsga díja (jogviszonyon kívül)

Záróvizsga díja szakirányú továbbképzésen (jogviszonyon kívül)

Záróvizsga ismétlési díja

5 000.- Ft

5 000.- Ft

20 000.- Ft

20 000.- Ft

10 000.- Ft

A kérvények benyújtása egységes formanyomtatványon történhet, az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával.
A kérvények benyújtásához szükséges formanyomtatványok itt tölthetők le.
A különeljárási díjak befizetése a főiskola pénztárában készpénzben, illetve a főiskola CIB Banknál vezetett bankszámlájára átutalás formájában, vagy közvetlenül bármely CIB bankfiók pénztárában történhet.
A befizetések/átutalások lebonyolításakor a megjegyzés (közlemény) rovatban fel kell tüntetni a hallgató nevét, Neptun kódját és a befizetés jogcímét.
A kérvényhez csatolandó a befizetés igazolásának bizonylata.

 

Tovább az eszköztárra