Vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye

1. Szakirányú továbbképzés megnevezése:
Vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FHF/176-6/2009.

A létesítő intézmény neve:
Szent István Egyetem

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
szakvizsgázott vezető-óvodapedagógus

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
pedagógusképzés képzési terület

4. A felvétel feltételei:

 • pedagógus képzésben óvó alapképzési szakon szerzett szakképesítés
 • legalább három év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat óvodában, családi napköziben

5. A képzési idő félévekben:
4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma:
120 kredit

7. A szakirányú továbbképzési szak célja, feladatai, kompetenciát megteremtő tartalma:

A képzés célja
Olyan szakemberek képzése, akik tájékozottak a vezetés múltbeli és a mai kornak megfelelő korszerű vezetéselméleti kérdéseiben. Akik az elméletben megismert vezetési funkciókat a gyakorlatban tudják alkalmazni. Akik lépést tudnak tartani az informatikai társadalom változásaival és gondolkodásmódjukban és tevékenységeikben az emberközpontú és gyermekközpontú szemléletben tudnak menedzser-elveken nyugvó hatékony gyermekintézményt vezetni.

8. A képzés feladatai, kompetenciákat megteremtő tartalmak

 • Ismerjék meg a közigazgatás felépítését, működését. Rendelkezzenek alapvető államháztartási ismeretekkel. Ismerjék és tudják alkalmazni a közigazgatási szabályozókat intézményük igazgatásában. Legyenek tájékozottak az európai uniós alapismeretekben.
 • Ismerjék meg a nevelési intézmény, mint szervezet működésének jogi szabályozóit, a hazai nemzetközi fejlesztési prioritásokat. Tudják hasznosítani tanulmányaikat az intézmény tervezési, információáramlási, kommunikációs és szervezetfejlesztési tevékenységei során a hatékonyság növelése érdekében. Legyenek kompetensek intézményük képének (arculatának) alakításában és fejlesztésében.
 • Ismerjék meg, és tudják biztosítani az intézmény és a környezetének hatékony együttműködési kereteit a helyi viszonyokhoz igazodva kistérségi, együttműködési keretekben, vagy netán intézmény-összevonások, illetve többcélú intézményi kereteknek megfelelően a fenntartói és a környező társadalmi igényekhez igazodva. Tanügyigazgatási kérdésekben szerezzenek jártasságot, és mindig gyermekközpontú szemlélet alapján valósítsák meg az ehhez kapcsolódó feladatokat.
 • Ismerjék a hazai és nemzetközi téren elfogadott hatékonysági mutatókat, a mérési, értékelési módszereket, a gyermekek fejlődésének nyomon-követési eszközeit, és az intézmény dolgozóinak teljesítményértékelési módszereit. Tudják alkalmazni munkájukban a minőségfejlesztési technikákat a nevelési intézmény hatékonyságának folyamatos növelése érdekében.
 • Rendelkezzenek tudás elemekkel az integráció és a szegregáció kérdésköreiben. Legyenek kellő ismereteik a sajátos nevelési igényű gyermekek eredményes nevelése érdekében szervezési, működtetési és fejlesztési lehetőségek megteremtésében, hasznosításában.
 • Legyenek képesek megteremteni a pedagógus etika útmutatásai alapján a pedagógus társadalmi megbecsültségét, tudjanak lépéseket tenni a pedagógusszerep presztízsének kialakítása érdekében. tegyék lehetővé, hogy fejlődjön a pedagógiai munkaszervezés, együttműködési tevékenységek, a szakmai fejlesztés és önértékelés. Szerezzenek ismereteket és eljárási rendeket a továbbképzések hatékony felhasználásáról. Legyenek képesek megteremteni a demokratikus állampolgári életmódot a vezetésük alatt álló nevelési intézményben. Az andragógiai ismeretek alkalmazásával váljanak mestereivé a felnőtt élet hatékony és eredményes megvalósításában.
 • Szerezzenek jártasságot a team munka, a kooperatív felnőttnevelés, a projekttervezés, a helyi és területi munkaközösség-vezetés, a mentorálás területein. Ismerjék meg a bázis intézményi feladatok tartalmát és tudják alkalmazni tevékenységeikben.

A számonkérés módjai:
Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként. Szakdolgozat írásával, megvédésével és zárótételeken adott válaszokkal zárul a képzés.

Szigorlatok:

 • Vezetéselmélet
 • Vezetési metodikák

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Hallgatói vélemények a képzésről:

„A vezetőképzések (tanügyigazgatás, közoktatás vezető) általában a köznevelési rendszer nagyobb területét ismertetik meg és speciálisan az óvodával kevéssé foglalkoznak. Ezért én a vezető óvodapedagógus képzést nagyon fontosnak tartom. Az óvodapedagógusok szívesen választják ezt a képzést, mert többnyire gyakorlatias emberek: azt a továbbképzést érzik hasznosnak, ami az ismeretbővítés és szemléletalakítás mellett a vezetői munkájukhoz, vagy az arra való felkészüléshez segédanyagokat ad, megoldási javaslatokat kínál. A képzésen az óvodai szakterületet jól ismerő, több éves tapasztalattal rendelkező, nagy tudású tanárokat ismertünk meg. Az előadásaik során odafigyeltek arra, hogy szélesítsék látókörünket, felhívják figyelmünket az aktualitásokra, alapozzanak meglévő tudásunkra és tapasztalatainkra, serkentsenek bennünket önálló gondolkodásra és önkifejezésre.” (B.Á.)

„A 2 éves tanmenet minden területre kiterjedt, széles látókörű volt, az oktatók magas szintű tudással, maximális felkészültséggel rendelkeztek, és tudásuk legjavát nyújtották át számunkra. E mellett segítőkészségük, nyitottságuk hozzájárul ahhoz, hogy a képzésről csak csupa nagybetűvel és pozitívan tudjak nyilatkozni.” (B.G.)

A képzés oktatói:

Hartl Mónika hartlmoni [kukac] gmail.com

Miskolcziné Jakab Anikó jakaba53 [kukac] gmail.com

Párkány Imréné parkanyeva [kukac] gmail.com

Pleyerné Lobogós Judit pleju [kukac] t-online.hu

Csillag Ferenc csillag [kukac] freemail.hu

Elekes Györgyi elekes_gyorgyi [kukac] yahoo.com

Tóth József avkf.toth.jozsef [kukac] gmail.com

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk 2018. augusztus 22-ig!

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
 • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról [letöltés PDF formátumban]
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft/félév.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Megközelíthetőség:
Budapesti campus :
Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.
Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Pleyerné Lobogós Judit
Képzési idő:
4 félév
Tagozat:
Levelező

Tovább az eszköztárra