A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FHF/176-6/2009.

A létesítő intézmény neve:

Szent István Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott vezető-óvodapedagógus

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógus képzésben óvó alapképzési szakon szerzett szakképesítés
 • Legalább három év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat óvodában, családi napköziben
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik tájékozottak a vezetés múltbeli és a mai kornak megfelelő korszerű vezetéselméleti kérdéseiben. Akik az elméletben megismert vezetési funkciókat a gyakorlatban tudják alkalmazni. Akik lépést tudnak tartani az informatikai társadalom változásaival és gondolkodásmódjukban és tevékenységeikben az emberközpontú és gyermekközpontú szemléletben tudnak menedzser-elveken nyugvó hatékony gyermekintézményt vezetni.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Ismerjék meg a közigazgatás felépítését, működését. Rendelkezzenek alapvető államháztartási ismeretekkel. Ismerjék és tudják alkalmazni a közigazgatási szabályozókat intézményük igazgatásában. Legyenek tájékozottak az európai uniós alapismeretekben.
 • Ismerjék meg a nevelési intézmény, mint szervezet működésének jogi szabályozóit, a hazai nemzetközi fejlesztési prioritásokat. Tudják hasznosítani tanulmányaikat az intézmény tervezési, információáramlási, kommunikációs és szervezetfejlesztési tevékenységei során a hatékonyság növelése érdekében. Legyenek kompetensek intézményük képének (arculatának) alakításában és fejlesztésében.
 • Ismerjék meg, és tudják biztosítani az intézmény és a környezetének hatékony együttműködési kereteit a helyi viszonyokhoz igazodva kistérségi, együttműködési keretekben, vagy netán intézmény-összevonások, illetve többcélú intézményi kereteknek megfelelően a fenntartói és a környező társadalmi igényekhez igazodva. Tanügyigazgatási kérdésekben szerezzenek jártasságot, és mindig gyermekközpontú szemlélet alapján valósítsák meg az ehhez kapcsolódó feladatokat.
 • Ismerjék a hazai és nemzetközi téren elfogadott hatékonysági mutatókat, a mérési, értékelési módszereket, a gyermekek fejlődésének nyomon-követési eszközeit, és az intézmény dolgozóinak teljesítményértékelési módszereit. Tudják alkalmazni munkájukban a minőségfejlesztési technikákat a nevelési intézmény hatékonyságának folyamatos növelése érdekében.
 • Rendelkezzenek tudás elemekkel az integráció és a szegregáció kérdésköreiben. Legyenek kellő ismereteik a sajátos nevelési igényű gyermekek eredményes nevelése érdekében szervezési, működtetési és fejlesztési lehetőségek megteremtésében, hasznosításában.
 • Legyenek képesek megteremteni a pedagógus etika útmutatásai alapján a pedagógus társadalmi megbecsültségét, tudjanak lépéseket tenni a pedagógusszerep presztízsének kialakítása érdekében. tegyék lehetővé, hogy fejlődjön a pedagógiai munkaszervezés, együttműködési tevékenységek, a szakmai fejlesztés és önértékelés. Szerezzenek ismereteket és eljárási rendeket a továbbképzések hatékony felhasználásáról. Legyenek képesek megteremteni a demokratikus állampolgári életmódot a vezetésük alatt álló nevelési intézményben. Az andragógiai ismeretek alkalmazásával váljanak mestereivé a felnőtt élet hatékony és eredményes megvalósításában.
 • Szerezzenek jártasságot a team munka, a kooperatív felnőttnevelés, a projekttervezés, a helyi és területi munkaközösség-vezetés, a mentorálás területein. Ismerjék meg a bázis intézményi feladatok tartalmát és tudják alkalmazni tevékenységeikben.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

Szigorlatok:

 • Vezetéselmélet
 • Intézmény és társadalom
A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.

Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Czike Bernadett

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2013-tól

Mintatanterv 2020-tól

Vezetéselmélet szigorlat tételek

Intézmény és társadalom szigorlat tételek

Szakdolgozat témajavaslatok