A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Tanító alapképzési szak – nemzetiségi tanító szakirány szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Nemzetiségi tanító (német)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • tanító alapképzésben szerzett oklevél
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, olyan tanító végzettségű szakemberek képzése, akik a korszerű szakmai és gyakorlati ismereteik, képességeik felhasználásával nevelési és oktatási intézményekben képesek német nyelv tanítására és önállóan ellátni 1-6. osztályban a nemzetiségi nyelven oktatott tantárgyak tanítását.
A képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV.3.) OM rendelet

Főbb tanulmányi területek

 • Nemzetiségi nyelv
 • Nemzetiségi kultúra
 • Az általános iskola 1-6. osztályában nemzetiségi nyelven oktatott tantárgyak tanításának módszertani kérdései, gyakorlata

Ideális jelentkező

A képzés a tanító munkakörben dolgozók számára biztosít olyan szakmai fejlődést, mely segítségével a német nyelv tanítását végezhetik és nemzetiségi iskolákban szaktárgyak oktatását nemzetiségi nyelven 1-6. osztályban.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A végzettséget megszerzők elhelyezkedési lehetőségei bővülnek a nemzetiségi iskolákkal.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként. Szigorlat és szakmai gyakorlat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 14.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolat (ha van).
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2020. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.

Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 8-10 péntek (alkalmanként néhány szombat) egész nap (9.00-től 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Bárkányi Judit

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Záróvizsga tételsor

Szigorlat tételsor