Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
óvodáskori magyar-angol kétnyelvűségre felkészítő pedagógus

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés

4. A felvétel feltételei:
Alapképzési/ főiskolai szakok: Tanító, Óvodapedagógus
Alap- vagy középfokú szintű angol nyelvtudás

5. A képzési idő: 2 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek

– Az óvodáskorú gyermekek magyar nyelvi nevelése valamennyi nevelési területen, valamint az angol nyelvi nevelés feladatainak játékos formában történő ellátása. Új, sajátos (idegen) nyelvfejlesztési módszerek ismerete. Kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása.
– Óvodáskori nyelv-elsajátítási módszertan gyakorlati alkalmazása. Az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és fejlesztési stratégiák ismerete. Meglévő általános idegen nyelvtudás pontosítása, fejlesztése középfokra. Megfelelő szakmai szókincs és a gyermekirodalom, szakirodalom ismerete.
– Az érintett országok korszerű ország-népismereti tartalmainak közvetítése. Az érintett ország-népismereti tartalmak óvodás korban történő elsajátíttatásának módszertani alkalmazása.
– Új értékelési rendszerek ismerete
– Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése. (Idegen nyelvű) szülőkkel való konstruktív együttműködés kialakítása.
– Minőségbiztosítási alapismeretek.

A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek

– Jó kommunikációs képesség, megfelelő konfliktuskezelő készség. Megfelelő kiejtés a használt idegen nyelvből. Megfelelő nyelvérzék.
– Tolerancia, empátia a másság iránt. Kapcsolatépítésre való hajlam. Együttműködési képesség. Gyermekközpontúság. A korosztály mélyreható ismerete.
– A szakmaiság iránti kiemelt érdeklődés. Komplex gondolkodás, rendszerszemlélet.
– Önművelődési igény. Analizálási képesség.
– Képzési célok megfelelő szintű alkalmazása.
– A nyelv-elsajátítási folyamat következetes alkalmazása, végig vitele.
– Megfelelő motiváltság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A továbbképzésben részt vett pedagógus legyen képes:

– A kompetencia-alapú kétnyelvű nevelési folyamatot megfelelően alkalmazni.
– Középfokon idegen nyelvi szinten szülő-gyermek kapcsolatokban kommunikálni.
– Idegen nyelvű szaktudását a cél érdekében hatékonyan felhasználni. Megfelelően használni a kétnyelvűséget az óvodáskori nyelv-elsajátítási folyamatban. Zökkenőmentesen beilleszteni az idegen nyelvet az óvodáskori, óvodai napirendbe, foglalkozásokba.
– Az óvodai módszertant a gyakorlatban a képzési célokkal összehangolni. A korosztállyal az idegen nyelvet játékos módon megkedveltetni.
– Értelmezni, felhasználni a nyelv-elsajátítási folyamatban a külföldi szakirodalmat, gyermekirodalmat. Óvodáskori nyelvelsajátító tevékenységét módszertanilag folyamatosan fejleszteni. Megfelelő kapcsolatot kiépíteni az idegen nyelvű szülőkkel.
– Az interkulturális nevelés területén a másságot megfelelően tolerálni, a konfliktushelyzeteket kezelni. A hátrányos helyzetű gyermekekkel az esélyegyenlőség keretében foglalkozni.
– A környezetismeretet megfelelő szinten a képzésbe bevonni.
– Az óvodai nevelési program kétnyelvűségi részét megtervezni, véleményezni.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Kötelező ismeretkörök / Kredit
Angol nyelvművelés / 15-26
Az óvodapedagógus képzési ágon belüli közös, kétnyelvűséget és módszertant alapozó modulok, kétnyelvűség, óvodai foglalkozások módszertana, gyermekirodalom / 15-18
EU ismeretek, ország ismeret, interkulturális ismeretek / 2-8
Szakmai gyakorlat, óvodai gyakorlat, intézménylátogatás / 2-16
Választható ismeretkörök:
Projektmenedzsment, játékpedagógia az óvodáskorban, informatika az óvodapedagógiában stb. / 3-12

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft/félév
A képzés időtartama: 2 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.
Megközelíthetőség:

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Palkóné dr. Tabi Katalin
Képzési idő:
2 félév
Tagozat:
Levelező

Tovább az eszköztárra