A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi szakirány szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Nemzetiségi óvodapedagógus (német)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
  • Óvodapedagógia alapképzésben szerzett oklevél
A képzési idő

3 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

90 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, olyan nemzetiségi óvodapedagógus végzettségű szakemberek képzése, akik a korszerű szakmai és gyakorlati ismereteik, képességeik felhasználásával német nemzetiségi óvodákban képesek önállóan ellátni a nemzetiségi anyanyelvi nevelés, hagyományőrzés feladatait.
A képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV.3.) OM rendelet

Főbb tanulmányi területek

  • Nemzetiségi nyelv
  • Nemzetiségi kultúra
  • Német anyanyelvű óvodai foglalkozások módszertani kérdései
  • Gyakorlat

Ideális jelentkező

A képzés óvodapedagógus munkakörben dolgozók számára biztosít olyan szakmai fejlődést, mely segítségével a német nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítését végezhetik német nemzetiségi óvodákban

Elhelyezkedési lehetőségek

A német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget megszerzők elhelyezkedési lehetőségei bővülnek a nemzetiségi óvodákkal

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként. Szigorlat és szakmai gyakorlat

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat
  • nyelvvizsga bizonyítvány másolat (ha van).
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
    Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzést szintfelmérő előzi meg!

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.
Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 3 félév

A képzés gyakorisága: félévente 8-10 péntek (alkalmanként néhány szombat) egész nap (9.00-től 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Bárkányi Judit

Képzési idő:

3 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Szigorlat tételek

Záróvizsga tételsor