A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Óvodai és iskolai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/200-3/2019.

A létesítő intézmény neve: Eszterházy Károly Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Óvodai és iskolai szociális segítő

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Társadalomtudomány képzési terület

A felvétel feltételei
 • pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik megismerik a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére nyújtandó adekvát szakmai segítségnyújtás eszközeit, hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a háttérben rejlő problémákat, továbbá jártassá válnak az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás preventív jellegű tevékenységtámogatásra.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Szakmai kompetenciák:

Tudása:

 • tudományosan megalapozott ismeretekkel rendelkezik a szociális professzió alapjairól, a társadalmi és szociális problémák keletkezéséről;
 • tisztában van a szociális segítő tevékenység színtereivel, az óvodai és iskolai szociális segítés lehetőségeivel;
 • korszerű ismeretekkel rendelkezik a csoportmunka és a közösségi szociális munka módszereiről;
 • elsajátította az óvodai és iskolai szociális segítés gyakorlati alapjait.

Képességei:

 • a gyermekeket és a fiatalokat veszélyeztető problémákat felismerni;
 • igény- és szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, problémáknak a rendszerszintű elemzésére;
 • szakmai mérlegelésre, bizalom kialakítására, hatékony kommunikációra;
 • a csoportmunka és a közösségi szociális munka alapvető eljárásainak alkalmazására.

Attitűdje:

 • nyitott az új módszertani megközelítések iránt;
 • interdiszciplináris és interprofesszionális szemlélettel rendelkezik;
 • szakmailag igényes, és rendelkezik minőségtudattal.

Autonómiája és felelőssége:

A képzés hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók

 • hatékonyan részt vegyenek a szakmai koncepciók értékelésében;
 • felelősséget vállaljanak az óvodai és iskolai szociális tevékenység elméleti-módszertani megalapozásáért;
 • tudatosítsák és betartsák a kompetenciahatárokat.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

A szociális professzió alapjai: 8 kredit

Az óvodai és iskolai szociális segítőtevékenység feladatrendszere: 12 kredit

Szociális csoportmunka: 15 kredit

Közösségi szociális munka: 9 kredit

Szakmai gyakorlat: 6 kredit

Legalább 15 óra csoportos szupervízióval támogatott 50 órás terepgyakorlat köznevelési intézményekben, egy család- és gyermekjóléti központ által biztosított tereptanár szakmai irányításával.

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 8-9 szombat egész nap (9:00-től 17:00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr.Csürkéné dr. Mándi Nikoletta

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv