Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye

1. Szakirányú továbbképzés megnevezése:
Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

3. Szakirányú továbbképzés képzési területe:
Pedagógusképzés képzési terület

4. A képzésre történő felvétel feltételei:
Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma

5. A képzési idő:
4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, népi játék, néptánc tanításának módszertani specifikumait; a tartalmi szabályozás dokumentumait.
A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában

 • a néptáncoktatás elméleti ismereteit;
 • a néptáncok alapvető mozdulatkincsét; a magyar néptánc dialektusainak legjellemzőbb sajátosságait;
 • a néptáncoktatás módszertani ismereteit;
 • a néptáncpedagógia alkalmazásának adaptációs lehetőségeit;
 • a népi játék pedagógiai célú alkalmazásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket, és alkalmazni tudják azokat;
 • a gyermekfolklór elméletét, s ennek megfelelően tudjon népi játékokat tanítani;
 • a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit.

A végzett hallgató legyen jártas

 • a néptáncok dialektusok szerinti, korosztálynak megfelelő szintű átadásában;
 • a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában;
 • a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában;
 • a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában;
 • a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában.

Elmélet/gyakorlat 46/64 kredit 42/58%

8. A szakdolgozat (önálló kutatás) kreditértéke: 10 kredit

Számonkérés és záróvizsga
A számonkérés módja
A félévek gyakorlati jegyekkel, elméleti ismereteket számonkérő vizsgákkal zárulnak. Az anyagi kultúra és a folklór modul szigorlattal zárul. A képzés szakdolgozat írással, -védéssel és záróvizsgával zárul.
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
a tantervi követelmények teljesítése, bírálattal elfogadott szakdolgozat határidőre való leadása.

Hallgatói vélemények a képzésről:

„A főiskolát több évtizedes táncos múlttal kezdtem, így a gyakorlatból már ismert táncok eredetét, táncdialektusba sorolását, stílus- és zenei jegyeit remekül rendszerezte számomra ez a képzés. Emellett megismerkedtem az év jeles napjaival és ünnepi szokásaival, amelyeket táncpedagógusként fel tudok használni a mindennapi munkámban. Az elődeink életét, szokásaikat régi fotókról, diákról, eredeti hang- és filmfelvételekről ismerhettem meg, melyeket az iskola pedagógusai a rendelkezésemre bocsátottak, nagymértékben segítve ezzel a munkámat. Ezúton is köszönöm Nekik!” (Galambosné Schuszter Anna)

A képzés oktatói:

Dr. Baksa Brigitta baksa.brigitta [kukac] gmail.com

Dóka Krisztina doka.krisztina.zti [kukac] gmail.com

Dr. Karácsony-Molnár Erika kmerika44 [kukac] gmail.com

Molnárné Békési Ágnes magnes2009 [kukac] freemail.hu

Petneházy Kata k.petnehazy [kukac] gmail.com

Szabó Péter tepersz [kukac] gmail.com

Dr. Tátrai Zsuzsanna tatraizsuzsanna [kukac] t-online.hu

Túri György turigyurielb [kukac] gmail.com

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk 2018. augusztus 22-ig!

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

  A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

  A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

  Postai úton:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola
  Tanulmányi Osztály
  2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft/félév.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től 17.00-ig)

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Megközelíthetőség:
Budapesti campus :
Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.
Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Dr. Baksa Brigitta
Képzési idő:
4 félév
Tagozat:
Levelező

Tovább az eszköztárra