A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Hátrányos helyzetű tanulók mentorálását ellátó pedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FIF/137-7/2011.

A létesítő intézmény neve:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (hátrányos helyzetű tanulók mentorálását ellátó pedagógus szakterületen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
  • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
  • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári végzettség
  • legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A kurzus célja, hogy a résztvevők képessé váljanak hatékony segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű tanulóknak. Felkészülnek a hátrányos helyzetű tanulók mentorálása során felmerülő problémák kezelésére. Ismereteket szereznek a mentortanár alapfeladatairól, kompetenciáiról. Rálátásuk lesz a magyar gyermekvédelem rendszerére, tisztában lesznek azzal, hogy a problémák esetén melyik szervezetet kell keresni. Alkalmasak lesznek a családdal való kapcsolattartás sikeressé tételében. Képesek lesznek a tanulási zavarok felismerésére, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésére, illetve új tanulási technikák elsajátíttatására, valamint a kulturális másságból fakadó konfliktusok kezelésére.

A továbbképzés résztvevői képessé válnak a szociálisan hátrányos helyzetű tanuló felzárkóztatására, illetve tehetséggondozására a patronálás (mentorpedagógia) segítségével.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása

Választható ismeretkörök: 55 kredit

A hátrányos helyzet jogi és szociológiai értelmezése; A hátrányos helyzetű tanulók személyiségének feltérképezése; A hátrányos helyzetű tanulók családjának szociokulturális helyzete; A hátrányos helyzet pedagógiája; Gyermekvédelmi feladatok a hátrányos helyzetű tanulók esetében; A cigány tanulók mentorálása; Gyakorlat

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2019. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat
  • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
    Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
    A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2019. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Báder Iván

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Tovább az eszköztárra