Hátrányos helyzetű tanulók mentorálását ellátó pedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

1. Szakirányú továbbképzés megnevezése:
Hátrányos helyzetű tanulók mentorálását ellátó pedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FIF/137-7/2011.

A létesítő intézmény neve:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakvizsgázott pedagógus, hátrányos helyzetű tanulók mentorálását ellátó pedagógus szakterületen

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
pedagógusképzés képzési terület

4. A felvétel feltételei:

  • pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevél
  • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári végzettség
  • legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

5. A képzési idő félévekben:
4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma:
120 kredit

7. A szakirányú továbbképzési szak célja, feladatai, kompetenciát megteremtő tartalma:

A kurzus célja:

A résztvevők képessé váljanak hatékony segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű tanulóknak. Felkészülnek a hátrányos helyzetű tanulók mentorálása során felmerülő problémák kezelésére. Ismereteket szereznek a mentortanár alapfeladatairól, kompetenciáiról. Rálátásuk lesz a magyar gyermekvédelem rendszerére, tisztában lesznek azzal, hogy a problémák esetén melyik szervezetet kell keresni. Alkalmasak lesznek a családdal való kapcsolattartás sikeressé tételében. Képesek lesznek a tanulási zavarok felismerésére, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésére, illetve új tanulási technikák elsajátíttatására, valamint a kulturális másságból fakadó konfliktusok kezelésére.

A továbbképzés résztvevői képessé válnak a szociálisan hátrányos helyzetű tanuló felzárkóztatására, illetve tehetséggondozására a patronálás (mentorpedagógia) segítségével.

8. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértek:

A) Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása

B) Választható ismeretkörök: 55 kredit

A hátrányos helyzet jogi és szociológiai értelmezése

A hátrányos helyzetű tanulók személyiségének feltérképezése

A hátrányos helyzetű tanulók családjának szociokulturális helyzete

A hátrányos helyzet pedagógiája

Gyermekvédelmi feladatok a hátrányos helyzetű tanulók esetében

A cigány tanulók mentorálása

Gyakorlat

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
  • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról [letöltés PDF formátumban]
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.
Megközelíthetőség:

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft /félév

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Báder Iván
Képzési idő:
4 félév
Tagozat:
Levelező

Tovább az eszköztárra