Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye

1. Szakirányú továbbképzés megnevezése:

Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FHF/606-2/2010.

FF/897-3/2015.

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakvizsgázott pedagógus hagyományismeret területen

3. Szakirányú továbbképzés képzési területe:
pedagógia képzési terület

4. A felvétel feltételei:

Óvodapedagógus, konduktor, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett vagy tanári végzettség

Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

5. A képzési idő:
4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit

7 A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során, a hagyományismeret szakterületen elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret különböző területei tanításának módszertani specifikumait; a tartalmi szabályozás dokumentumait, valamint legyenek olyan pedagógusok,

  • akik képesek a teljes intézményrendszer működését átlátni, képesek azt hatékonyan befolyásolni, irányítani
  • akik rendelkeznek a közoktatásban szerzett tapasztalatokra épülő ismeretekkel, az oktatás –nevelés tartalmi szabályozásának új követelményrendszereivel
  • akik képesek az új tartalmi követelményeket az oktatás –nevelés folyamatában, a gyakorlatban alkalmazni
  • rendelkeznek a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretekkel és kompetenciákkal

A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában

  • a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Választható ismeretek: 55 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Hallgatói vélemények a képzésről:

„Rendkívül érdekes, sok új információt tartalmazó tananyagot sajátítottam el a hagyományismeret területének tanulmányozása során, amelyet a mindennapi tanítói gyakorlatomban folyamatosan hasznosítani tudok. A magyar órákon a gyerekek számára ismeretlen szavak megmagyarázása terén nagyon sokat segít, hiszen a népmesékben, szólásokban, közmondásokban rengeteg, ma már nem használt kifejezés van. Az addigi ismereteim egységbe, rendszerbe kerültek, és bevallom a jövőben is szeretném bővíteni a tudásomat ezen a területen, mert annyira felkeltette az érdeklődésemet. Felkészült, lelkes, szívvel-lélekkel oktató kollégák tartották az előadásokat és a gyakorlati órákat, amelyek mindig kellemes légkörben zajlottak le, így jó érzéssel tölt el, ha visszagondolok ezekre. Úgy gondolom, hogy ez a képzés minden pedagógusnak a hasznára válik, mert tágítja néprajzi ismereteit, gyakorlati feladatainak gyűjteményét, módszertani tudását.” (Weinper Judit)

A képzés oktatói:

Hagyományismeret területen:

Dr. Baksa Brigitta baksa.brigitta [kukac] gmail.com

Dóka Krisztina doka.krisztina.zti [kukac] gmail.com

Dr. Karácsony-Molnár Erika kmerika44 [kukac] gmail.com

Molnárné Békési Ágnes magnes2009 [kukac] freemail.hu

Petneházy Kata k.petnehazy [kukac] gmail.com

Szabó Péter tepersz [kukac] gmail.com

Dr. Tátrai Zsuzsanna tatraizsuzsanna [kukac] t-online.hu

Túri György turigyurielb [kukac] gmail.com

Pedagógus szakvizsga területen:

Dr. Falus Orsolya dr.falus.orsolya [kukac] gmail.com

Gyimesi Ildikó gyimesi.ildiko [kukac] gmail.com

Hartl Mónika hartlmoni [kukac] gmail.com

Dr. Molnár Krisztina molnarw [kukac] gmail.com

Csillag Ferenc fcsillag [kukac] freemail.hu

Pleyerné Lobogós Judit pleju [kukac] t-online.hu

Kicsák Mónika kicsak.monika [kukac] gmail.com

Elekes Györgyi elekes_gyorgyi [kukac] yahoo.com

Dr. Radványi Katalin kradvanyi [kukac] gmail.com

Czigléné Farkas Katalin cziglene [kukac] freemail.hu

Berzsenyi Emese emese [kukac] berzsenyi.com

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk 2018. augusztus 22-ig!

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
  • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról [letöltés PDF formátumban]
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: A 2015/2016-os oktatási évtől induló évfolyamoknak 120 000 Ft/félév.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága:

A választott terület (gyermektánc) 2 félévében félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től 17.00-ig),

a pedagógus szakvizsga 2 félévében félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig).

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.
Megközelíthetőség:

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Dr. Baksa Brigitta
Képzési idő:
4 félév
Tagozat:
Levelező
Tovább az eszköztárra