A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FHF/175-5/2009.

A létesítő intézmény neve:

Szent István Egyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Szakvizsgázott pedagógus (gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
  • Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség
  • Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés során elsajátítandó tudáselemek a tantervi struktúrán belül:

  • az általánosan alapozó tárgyak új ismeretrendszereket és átjátszható tudást hoznak létre, ami a szemléletmódot is átértékeli és formálja,
  • a speciálisan alapozó tárgyak a népijáték-gyermektáncra nevelésben betöltött szerepük által speciális képességeket alakítanak ki és/vagy szilárdítanak meg, a gyakorlati képzés és a készségfejlesztés tantárgyai keretében
  • hatékony gyermektánc-fejlesztési, tervezési technikákat és módszereket ismernek meg és sajátítanak el.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában (3-11 éves kor) a népijáték-gyermektánccal kapcsolatos feladatok ellátására jogosultak, az intézmény által szervezett keretekben és a közművelődés különböző szinterein is –játék programok, játszóházak programjaiban, szabadidős tevékenységekben, műsoros alkalmakkor, ünnepi műsorok szervezésekor, különböző helyi programokban – zeneóvodában, néphagyományőrző programokban, iskolai alternatív programokban.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Választható ismeretkörök: 55 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: A választott terület (gyermektánc) 2 félévében félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től 17.00-ig),
a pedagógus szakvizsga 2 félévében félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig).

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. Karácsony-Molnár Erika

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Mintatanterv 2020-tól

Gyermektánc szigorlat tételek

Intézmény és társadalom szigorlat tételek

Szakdolgozat témajavaslatok