Gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

2. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FF/1237-7/2014.

3. A létesítő intézmény neve: Debreceni Egyetem

4. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen

5. A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés képzési terület

6. A felvétel feltétele:

a) Pedagógus képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél

b) Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti.Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

7. A képzési idő: 4 félév

8. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

9. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Személyes kompetenciák: szociális érzékenység; empátia; meggyőző kommunikáció; felelősségtudat; szervezőkészség; döntésképesség; önfejlesztés; kreativitás; kitartás; rugalmasság; etikus viselkedés, problémamegoldó készség.

képesek a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi feladatok szervezésére, tervezésre, együttműködésre Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő és fenntartó készség; konfliktuskezelési, mediálási készség; team munkára való alkalmasság.

Módszerkompetenciák: összehasonlító és ok-okozati összefüggések feltárásának; készsége; rendszerező képesség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alapján a pedagógus kollégákkal, a szülőkkel, a különböző segítő szolgáltatást nyújtó intézményekkel.

A szakvizsgázott gyermek- és ifjúságvédő pedagógus felismeri a hátrányos helyzetet és a veszélyeztetettséget indukáló tényezőket, mind az elsődleges, mind a másodlagos szocializációs színtéren. Képes mozgósítani saját erőforrásait és a külső erőforrásokat: a szakembereket és a különböző intézményeket az okok megszüntetésében.

A szakvizsgázott gyermek- és ifjúságvédő pedagógus képessé válik megtervezni a gyermek-, ifjúságvédelem programját, prevenciós és korrekciós feladatait az intézményekben, amelyek a következők lehetnek: óvoda, általános és középiskola, diákotthon, kollégium, nevelési tanácsadó, pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyermekek és családok átmeneti otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, gyermekotthon, lakásotthon, lakóotthon, közművelődési intézmények, civil szervezetek.

Folyamatosan tájékoztatja az érintetteket a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról.

10. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási vezetési ismeretek

Nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet és környezete

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága

A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben

Sajátos pedagógiai-pszichológiai ismereteket igénylők nevelése, oktatás

Választott ismeretkörök: 55 kredit

Család-, ifjúság és gyermekvédelem

Gyermek-, ifjúság- és családsegítés

A gyermekvédelmi szakember mint segítő

11. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
  • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról [letöltés PDF formátumban]
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatban a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft/félév.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.
Megközelíthetőség:

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta
Képzési idő:
4 félév
Tagozat:
Levelező

Tovább az eszköztárra