Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FF/526-6/2012.

A létesítő intézmény neve:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus a gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
pedagógusképzés képzési terület

4. A felvétel feltételei:

 • Pedagógus képzésben alapképzési szakon szerzett szakképesítés
 • Iskoláskor előtti nevelési-gondozási intézményben (óvoda, bölcsőde, családi napközi) eltöltött legalább két éves gyakorlat
 • Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

5. A képzési idő:
4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Szakmai tudás:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékonyirányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Szakmai képességek:

A szakvizsgázott gyakorlatvezető, mentorpedagógus képes

 • az intézményi (bölcsődei, óvodai, családi napközi) gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére magas szinten;
 • a hallgató, kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő konstruktív értékelésére, visszacsatolás facilitálására;
 • a szakmai kompetenciák meghatározására, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;
 • a hallgató, pályakezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására, segítésére;
 • az egész életen át tartó tanulást, a hallgatók, pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációjához szükséges kompetenciák megalapozására, fejlesztésére.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • A végzettek felhasználhatják szakképzettségüket a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.
 • A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a gyakorlatvezető, mentorpedagógus – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a hallgatók iskoláskor előtti napközbeni ellátási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az intézményvezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.

A számonkérés módjai:

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként. Szakdolgozat írásával, megvédésével és zárótételeken adott válaszokkal zárul a képzés.

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
 • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról [letöltés PDF formátumban]
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft /félév

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.
Megközelíthetőség:

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Gyimesi Ildikó
Képzési idő:
4 félév
Tagozat:
Levelező

Tovább az eszköztárra