Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

Képzési és kimeneti követelmény

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FHF/449-8/2009.
A létesítő intézmény neve:
Nyugat-Magyarországi Egyetem

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő, differenciáló pedagógia területen)

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
pedagógia képzési terület

4. A képzésre történő felvétel feltételei:
– Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél
– Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

5. A képzési idő félévekben:
4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma:
120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

a) Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Kötelező ismeretek:
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatásnevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretek:
A hallgató megismeri

 • a differenciálás pedagógiai és pszichológiai alapjait;
 • a sajátos személyiségszerveződés okait, tüneteit, különös tekintettel a tanulási nehézségek okaira, fajtáira, az érzelmi és viselkedészavarok megnyilvánulásaira, valamint a tanulási nehézségek és a gondolkodásfejlődés összefüggéseire, illetve a tehetség szerveződésének feltételeire;
 • a differenciálás lehetőségeit és specifikumait az egyes fejlődési, fejlesztési
 • területeken, a 3-7 éves gyermekek, illetve a 6-12 évesek esetében. A dyslexia, dysgrafia, dyscalculia reedukció legfontosabb elemeit, valamint a tanulásban akadályozottak pedagógiájának alapjait.

b) Személyes adottságok, készségek:

Kötelező ismeretek:
Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.

Választható ismeretek:
A hallgató képes lesz

 • az iskolai, illetve az óvodai foglalkozásokba ágyazottan a gyermekek
 • tudatos, tervszerű fejlesztésére, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítására;
 • indokolt esetben a képességek korrekciójához szükséges eszközök és módszerek megválasztására, és a probléma jellegének megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására;
 • egyéni és csoportszintű fejlesztési tervek készítésére, kivitelezésre és értékelésére, valamint diagnosztizáló tevékenység végzésére.

c) A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága:

Kötelező ismeretek:
Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.

Választható ismeretek:
A gyakorlati képzés keretében a hallgatók részt vesznek iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolításában, tanulási problémákkal küzdő vagy tanulási zavarokkal veszélyeztetett tanulók diagnosztikai felmérésében.
A szakképesítés birtokában a pedagógus differenciált tanulásirányítást vezethet csoportonként a 3-7 évesek körében óvodában, a 6-12 évesek esetében pedig iskolában, illetve az általános iskola kezdő szakaszában fejlesztőpedagógusként működhet.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Választható ismeretkörök: 55 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Hallgatói vélemények a képzésről:

„Amit adott a képzés, az egy egyenletes és folyamatos terhelés, felkészülés a vizsgákra. Volt mód és lehetőség arra, hogy minden pedagógus kolléga személyiségének, érdeklődésének, lelkiismeretének megfelelően elmélyülhessen egy-egy témában.” (T.K.)

A képzés oktatói:

Czigléné Farkas Katalin cziglene_farkas.katalin_maria [kukac] semmelweis-univ.hu
Csillag Ferenc fcsillag [kukac] freemail.hu
Derer István derer.istvan [kukac] freemail.hu
Dr. Elekes Györgyi elekes_gyorgyi [kukac] yahoo.com
Dr. Falus Orsolya dr.falus.orsolya [kukac] gmail.com
Dr. Farkas Péter lupuspeti [kukac] gmail.com
Dr. Hartl Mónika hartlmoni [kukac] gmail.com
Dr. Radványi Katalin kradvanyi [kukac] gmail.com
Gruber Mónika grubermoni [kukac] gmail.com
Gyimesi Ildikó gyimesi.ildiko [kukac] gmail.com
Kicsák Mónika kicsak.monika [kukac] gmail.com
Pleyerné Lobogós Judit pleju [kukac] t-online.hu
Uzsaly Zoltán Sándorné Dr. Pécsi Rita rita.pecsi [kukac] gmail.com

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
 • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról [letöltés PDF formátumban]
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft/félév.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Megközelíthetőség:
Budapesti campus :
Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.
Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Dr. Radványi Katalin
Képzési idő:
4 félév
Tagozat:
Levelező

Tovább az eszköztárra