Értelemközpontú személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Értelemközpontú személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Értelemközpontú személyiségfejlesztő szakember

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

4. A felvétel feltételei

Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél.

5. A képzési idő

2 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés során azoknak a kompetenciáknak és tudáselemeknek az elsajátítására kerül sor, amelyek az érték- és értelemközpontú pedagógiai/szociális – nem gyógypedagógiai és nem egészségügyi, vagyis orvosi és pszichiátriai értelemben vett egészséges emberekre vonatkozó – személyiségfejlesztéshez szükségesek.

 

 • Szakmai kompetenciák:

 

Az értelemközpontú személyiségfejlesztő szakember:

 

 • Tudása:

 

 • tudományosan meglapozott ismeretekkel rendelkezik a Vikor E. Frankl által kidolgozott logoterápia és egzisztenciaanalízis humanisztikus emberképével, filozófiai és pszichológiai alapjaival kapcsolatban;
 • ismeri az értelemközpontú humanisztikus megközelítés személyiségelméletét, módszertanát, érték- és értelemfelfogását, alkalmazott területeit és hatástörténetét;
 • korszerű ismeretekkel rendelkezik az értelemközpontú életvezetési tanácsadás és személyiségfejlesztés területén;
 • ismeri az értékneveléssel kapcsolatos aktuális elméleteket és szakmai dilemmákat.

 

 • Képességei:

 

Képes:

 • szakmai tevékenységében érvényesíteni a logoterápia és egzisztenciaanalízis emberképét, személyiségelméletét, érték- és értelemfelfogását;
 • az értelemközpontú személyiségfejlesztő eljárások alkalmazására;
 • az értelemmegvalósító életstratégia kialakulását elősegíteni tanuló vagy a kliens esetében;
 • szakmai programok, tananyagok és eljárások továbbfejlesztésére.

 

 • Attitűdje:

 

A képzés fejleszti a hallgatók

 • értékorientált tudományos szemléletét;
 • új módszertani megközelítések iránti nyitottságát;
 • kritikai attitűdjét a szélsőségesen normatív felfogásokkal szemben.

 

 • Autonómiája és felelőssége:

A képzés hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók

 • hatékonyan részt vegyenek a szakmai koncepciók kidolgozásában és megvitatásában;
 • felelősséget vállaljanak az emberekkel folytatott munkájuk elméleti-módszertani megalapozásáért;

A képzés révén tudatosul a szakmai etikai kódex értékvilága.

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

 • Logoterápia és egzisztenciaanalízis: 12 kredit

 

 • Személyiségfejlesztés és tanácsadás: 26 kredit

 

 • Pedagógiai ismertek: 12 kredit

 

 • Szakdolgozat: 10 kredit”

9. A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

felnottkepzes [kukac] avkf.hu


Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 22.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.
Megközelíthetőség:

A képzés szakmai hátterét az AVKF és a Logoterápia Alapítvány együttműködése biztosítja.

A képzés oktatói:
Frivaldszkyné Jung Csilla
Kautnik András
Pataky Krisztina
Dr. habil Sárkány Péter (szakfelelős)
Dr. Vik János

A képzés időtartama: 2 félév
A képzés gyakorisága: félévente 5 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 5 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Dr. habil. Sárkány Péter
Képzési idő:
2 félév
Tagozat:
Levelező
Csatolmány:
Tovább az eszköztárra