A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Értelemközpontú személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Értelemközpontú személyiségfejlesztő szakember

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés során azoknak a kompetenciáknak és tudáselemeknek az elsajátítására kerül sor, amelyek az érték- és értelemközpontú pedagógiai/szociális – nem gyógypedagógiai és nem egészségügyi, vagyis orvosi és pszichiátriai értelemben vett egészséges emberekre vonatkozó – személyiségfejlesztéshez szükségesek.

Az értelemközpontú személyiségfejlesztő szakember tudása:
 • tudományosan meglapozott ismeretekkel rendelkezik a Vikor E. Frankl által kidolgozott logoterápia és egzisztenciaanalízis humanisztikus emberképével, filozófiai és pszichológiai alapjaival kapcsolatban;
 • ismeri az értelemközpontú humanisztikus megközelítés személyiségelméletét, módszertanát, érték- és értelemfelfogását, alkalmazott területeit és hatástörténetét;
 • korszerű ismeretekkel rendelkezik az értelemközpontú életvezetési tanácsadás és személyiségfejlesztés területén;
 • ismeri az értékneveléssel kapcsolatos aktuális elméleteket és szakmai dilemmákat.

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

Képes:
 • szakmai tevékenységében érvényesíteni a logoterápia és egzisztenciaanalízis emberképét, személyiségelméletét, érték- és értelemfelfogását;
 • az értelemközpontú személyiségfejlesztő eljárások alkalmazására;
 • az értelemmegvalósító életstratégia kialakulását elősegíteni tanuló vagy a kliens esetében;
 • szakmai programok, tananyagok és eljárások továbbfejlesztésére.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés fejleszti a hallgatók:
 • értékorientált tudományos szemléletét;
 • új módszertani megközelítések iránti nyitottságát;
 • kritikai attitűdjét a szélsőségesen normatív felfogásokkal szemben.
A képzés hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók:
 • hatékonyan részt vegyenek a szakmai koncepciók kidolgozásában és megvitatásában;
 • felelősséget vállaljanak az emberekkel folytatott munkájuk elméleti-módszertani megalapozásáért;
 • A képzés révén tudatosul a szakmai etikai kódex értékvilága.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Logoterápia és egzisztenciaanalízis: 12 kredit
Személyiségfejlesztés és tanácsadás: 26 kredit
Pedagógiai ismertek: 12 kredit
A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
  A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2020. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés szakmai hátterét az AVKF és a Logoterápia Alapítvány együttműködése biztosítja.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 5-6 péntek egész nap (9.00-től kb. 18.00-ig) és 5-6 szombat egész nap (9.00-től kb. 18.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Dr. habil. Sárkány Péter

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv