Drámapedagógia terület – Pedagógus szakvizsgára felkészítő

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:

Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FIF/419-5/2011.

A létesítő intézmény neve:
Nyugat-Magyarországi Egyetem

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
szakvizsgázott pedagógus, drámapedagógia területen.

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Pedagógusképzés képzési terület.

4. A képzésre történő felvétel feltételei:
a) Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél
b) 2006. előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség
c) Bármely egyéb képzési területen végzettek számára további feltétel pedagógus-szakképzettség megléte
d) Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

5. A képzési idő:
4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma:
120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A) Kötelező ismeretek:
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.
Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

B) Választható ismeretek:
A drámapedagógia szakirányú képzés hallgatója ismeretekre tesz szert a különböző dramatikus tevékenységtípusok területén (gyakorlatok, dramatikus játék, színházi munka, tanítási dráma, szakértői dráma, színházi nevelési program). Ismeri a verbális és a nemverbális kommunikáció általános törvényszerűségeit. Ismeri a szerepjáték fajtait, azokat a célnak megfelelően tudja alkalmazni. Ismeri az improvizációs technikát. Ismeri a hatás- és előadás-elemzési eljárásokat (azok alkalmazásában jártasságra tesz szert). Ismereteket szerez a játékelmélet területéről, valamint a tánc-, a zene- és a színháztörténet területéről.

A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága:

A) Kötelező ismeretek:
Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.

B) Választható ismeretek:
A drámapedagógus olyan szakmai kultúrával rendelkező szakember, aki az oktatás-nevelés területén a NAT Művészetek fejezetének Dráma alfejezete szerinti tanításra alkalmas, aki alkalmas továbbá az alapfokú művészeti iskolák színjátéktagozatán a főtárgy (drámajáték), a tréningtárgyak (beszéd- és mozgásgyakorlat) tanítására, aki a dramatikus módszereket tantárgyi keretektől függetlenül is alkalmazni tudja, aki a drámapedagógia különböző megjelenési formai kapcsán önálló véleményalkotásra, kommunikációs-szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Széleskörű kommunikációs, szervezési-rendezési, valamint esztétikai és művelődéstörténeti ismereteit az iskolák életében sokoldalúan képes hasznosítani.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértek:

A) Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása

B) Választható ismeretkörök: 55 kredit

A drámapedagógia elmélete és gyakorlata

Dramaturgiai témacsoport

Színi nevelési specializáció

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés oktatói:

Székely Andrea szekely.andrea10 [kukac] gmail.com
Harsányi Melinda melinda.harsanyi.2011 [kukac] gmail.com
Láng Rita langrita62 [kukac] gmail.com
Mátrai Diána mdialog [kukac] gmail.com
Harangi Mária hm1975marcsi [kukac] gmail.com

Érdeklődni lehet:

Székely Andrea, szakfelelős
andrea.szekely10 [kukac] gmail.com

Továbbá: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk 2018. augusztus 22-ig!

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
  • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról [letöltés PDF formátumban]
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft /félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.
Megközelíthetőség:

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Székely Andrea
Képzési idő:
4 félév
Tagozat:
Levelező

Tovább az eszköztárra