Drámapedagógia

Képzésforma:
Szakirányú továbbképzés

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Drámapedagógus

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe
Pedagógusképzés képzési terület

4. A felvétel feltételei

Legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség

5. A képzési idő

4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • a dramatikus munkaforma elméleti hátterének elsajátítása
 • a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése
 • az iskolai nevelés kontextusába beépíthető legfontosabb dramatikus technikák készségszintű elsajátítása
 • a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai önismeret kialakítása
 • a pedagógiai munka során szükséges önismeret és autoreflektív gyakorlat megerősítése
 • képesség a korosztályi illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez
 • képesség a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív alkalmazására
 • képesség valamilyen művészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

Játékelméleti stúdiumok 30 kredit

Drámajáték stúdiumok 25 kredit

Dramaturgiai stúdiumok 30 kredit

Színi nevelés 25 kredit

9. A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

Szigorlatok:

 • Drámapedagógia
 • Színházi nevelés

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó – komplex – szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Székely Andrea, szakfelelős
E-mail: andrea.szekely10 [kukac] gmail.com

Továbbá: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk 2018. augusztus 22-ig!

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.
Megközelíthetőség:

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:
Székely Andrea
Képzési idő:
4 félév
Tagozat:
Levelező

Tovább az eszköztárra