Óvodai Dajka képzés

 1. Szakképesítés neve: Óvodai dajka
 2. OKJ száma: 32 140 01 OKJ szakképesítés
 3. Engedély száma: E-001857/2018/A001
 4. Engedély kiadásának időpontja: 2018. december 18.
 5. Képző helyszín: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)
 6. Felhívás a képzésre:
  Óvodai dajka tanfolyam OKJ 32 140 01

  1. Miért érdemes minket választani?
   • A képzés helyszíne autóval és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető
   • Iskolánk múltja garancia arra, hogy vizsgádat biztosan megszervezzük
   • Hallgató és vizsgaorientált oktatás
   • Nem kell külön tankönyveket, jegyzeteket vásárolnod, mi mindent a rendelkezésedre bocsájtunk, hiszen a képzés ára tartalmazza ezeket
  2. Tanfolyam típusa:
   • OKJ-s szakképesítés
   • Képzés szintje: alsó középfok
   • Jelentkezés feltétele: 8 általános, gyakorlathoz: egészségügyi kiskönyv
  3. Óvodai dajka feladatai:
   Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.
  4. A szakképesítéssel rendelkező képes:
   • az óvodapedagógussal való együttműködésre
   • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
   • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
   • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
   • munkavédelmi előírások betartására
   • a beteg gyermek ápolására
  5. Óvodai dajka tanfolyam főbb témakörei:
   • 1470–16 Óvodai nevelési feladatok
   • 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
   • 11543–16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységben
   • 11544–16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében
  6. Képzés ideje:
   Elméleti képzési idő aránya: 60%
   Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
  7. Óvodai dajka tanfolyam adatok:
   A tanfolyam helye: Budapest
   Képzés időtartama: 10 hónap
  8. További felvilágosítást ad:
   Ványi-Tóth Csilla,
   Telefon: +36-1-920-2689/900 m.
   E-mail: vanyitoth.csilla@avkf.hu
   A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert Óvodai dajka OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS) igényelhető!
 7. Az ügyfélszolgálat működtetése:
  A meghatározott ügyfélszolgálati időben az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárs személyesen fogadja az érdeklődőket, és igényeiknek megfelelő információt nyújt a képzési tevékenységekről. Ismerteti az azokon történő részvételt és a vizsga feltételeit.
  Elmondja a tanfolyamok tervezett indítási időpontjait. Kérésre írásbeli tájékoztatót illetve jelentkezési lapot is kiad az érdeklődőknek, illetve előjegyzésbe veszi őket, hogy a legközelebbi - elképzeléseiknek megfelelő- tanfolyam indítási időpontjáról tájékoztathassa őket. Az intézmény telefonon és faxon, e-mailben is elérhető, a képzésért felelős vezető mobil telefonos elérhetősége ugyancsak biztosított.
 8. Ügyfélfogadás rendje:
  Ideje: Oktatási napokon 9 – 14 óra
  Helye: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA
  (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)
  Tanulmányi osztály
  A 104-es terem
  Képzés szervező: Ványi-Tóth Csilla
  Telefon: 06-1-920-2689/900 m.
  E-mail: vanyitoth.csilla@avkf.hu
  Képzésért felelős: Kocsis Gyula István
  Telefon: 06-1-920-2684 vagy 06-1-920-2689/700 m
  Mobil: 06-30-178-9421
  E-mail: kocsis.gyula@gmail.com
 9. Panaszkezelés leírása:
  A panaszkezelés lehetőségéről, illetve a panaszkezelés folyamatáról az első megbeszélésen szóbeli tájékoztatást kell nyújtani. A résztvevők sérelem esetén az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárshoz, illetve a felnőttképzési vezetőhöz, vagy a szakmai vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni. Panasz elektronikus levélben is benyújtható. A „Panaszlap” kitöltése minden esetben kötelező, melyet vagy a résztvevő (írásbeli panasz), vagy a Főiskola Oktatásszervezés felnőttképzési munkatársa (szóbeli panasz) végez el két példányban (egyik lehet fénymásolat), és mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról a Főiskola munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a panaszos beadványát. A felnőttképzési vezető/szakmai vezető a panaszt – jellegétől függően – kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse a felnőttképzési vezető/szakmai vezető. A visszajelzést személyes átvétel esetén annak másolatán igazoltatni kell, postán történő megküldése esetén a postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Panaszlaphoz. A panaszlapok sorszámozott formanyomtatványok, megőrzésük csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig kötelező.
 10. A panaszkezelés szabályozása:
  Az írásbeli tájékoztatóknak tartalmaznia kell a panaszkezelés lehetőségére vonatkozó információt is. A panaszkezelés lehetőségéről illetve a panaszkezelés folyamatáról az első megbeszélésen szóbeli tájékoztatást kell nyújtani. A képzésben résztvevők sérelem esetén az oktatóhoz, illetve a képzésért felelős vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni. A „Panaszlap” kitöltése mindkét esetben kötelező, melyet vagy a képzésben résztvevő (írásbeli panasz), vagy a képzőszerv munkatársa (szóbeli panasz) végez el két példányban (egyik lehet fénymásolat). Mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról az intézmény munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a képzésben résztvevő beadványát. A képzésért felelős vezető a panaszt-jellegétől függően- kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse a képzésért felelős vezető. A visszajelzést személyes átvétel esetén annak másolatán igazoltatni kell, postán történő megküldése esetén a postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Panaszlaphoz. A panaszlapok sorszámozott formanyomtatványok, megőrzésük csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig kötelező. (melléklet Panaszlapok) Jelen panaszkezelési szabályozást, mint belső szabályozó dokumentumot az ügyfelek számára az ügyfélfogadóban hozzáférhetővé kell tenni.
 11. Panaszlap

 

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzés

 1. Szakképesítés neve: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
 2. OKJ száma: 54 140 02 OKJ szakképesítés
 3. Engedély száma: E-001857/2018/A004
 4. Engedély kiadásának időpontja: 2018. december 18.
 5. Képző helyszín: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)
 6. Felhívás a képzésre:
  Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ 54 140 02
  A pedagógiai - és családsegítő képzés időtartama: 8 hónap
  A képzésen való részvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

  1. Pedagógiai- és családsegítő munkatárs feladatai:
   • A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében.
   • Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
   • A pedagógus tanórai foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében.
   • Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.
   • Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat.
   • Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel.
   • Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat.
    Családpedagógiai gondozási feladatokat végez.
   • Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.
  2. A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
   • 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
   • 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
   • 11687–16 Program és szabadidő szervezés
   • 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
   • 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
   • 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
   • 11499–12 Foglalkoztatás II.
   • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság
  3. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
   előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése
   40 órás szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a pedagógiai és családsegítő szakember jellemző munkaterületein: óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményben, családi napköziben, iskolában, gyermekotthonban, nyári táborokban, erdei iskolában, családsegítő intézményekben
  4. A szakmai vizsga előtt modulzáró vizsgát kell tenni. Az alábbiakban a modulzáró vizsga moduljainak megnevezését és a vizsgatevékenység jellégét olvashatja:
   • 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok írásbeli
   • 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek írásbeli
   • 11687–16 Program és szabadidő szervezés írásbeli
   • 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra írásbeli
   • 11688–16 Gondozás és egészségnevelés írásbeli
   • 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
   • 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
   • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
  5. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
   • A vizsganapok száma: 2
   • Első vizsganap - Központi írásbeli tevékenység
    Második vizsganap - Gyakorlati vizsgatevékenység

    - Szóbeli vizsgatevékenység

    Vizsganap A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei A komplex szakmai vizsga vizsgafeladatai A vizsgafeladat értékelési súlyaránya
    első
    vizsganap
    Központi írásbeli vizsgatevékenység

     

    Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga

    A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák.

    A vizsgafeladat időtartama:

    120 perc

    30 %
    második
    vizsganap
    Gyakorlati vizsgatevékenység Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, készítése.

    A gyakorlati vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez, oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak.

    30 %
    Szóbeli vizsgatevékenység A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. 40 %
 7. Az ügyfélszolgálat működtetése:
  A meghatározott ügyfélszolgálati időben az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárs személyesen fogadja az érdeklődőket, és igényeiknek megfelelő információt nyújt a képzési tevékenységekről. Ismerteti az azokon történő részvételt és a vizsga feltételeit.
  Elmondja a tanfolyamok tervezett indítási időpontjait. Kérésre írásbeli tájékoztatót illetve jelentkezési lapot is kiad az érdeklődőknek, illetve előjegyzésbe veszi őket, hogy a legközelebbi - elképzeléseiknek megfelelő- tanfolyam indítási időpontjáról tájékoztathassa őket. Az intézmény telefonon és faxon, e-mailben is elérhető, a képzésért felelős vezető mobil telefonos elérhetősége ugyancsak biztosított.
 8. Ügyfélfogadás rendje:
  Ideje: Oktatási napokon 9 – 14 óra
  Helye: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA
  (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)
  Tanulmányi osztály
  A 104-es terem
  Képzés szervező: Ványi-Tóth Csilla
  Telefon: 06-1-920-2689/900 m.
  E-mail: vanyitoth.csilla@avkf.hu
  Képzésért felelős: Kocsis Gyula István
  Telefon: 06-1-920-2684 vagy 06-1-920-2689/700 m
  Mobil: 06-30-178-9421
  E-mail: kocsis.gyula@gmail.com
 9. Panaszkezelés leírása:
  A panaszkezelés lehetőségéről, illetve a panaszkezelés folyamatáról az első megbeszélésen szóbeli tájékoztatást kell nyújtani. A résztvevők sérelem esetén az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárshoz, illetve a felnőttképzési vezetőhöz, vagy a szakmai vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni. Panasz elektronikus levélben is benyújtható. A „Panaszlap” kitöltése minden esetben kötelező, melyet vagy a résztvevő (írásbeli panasz), vagy a Főiskola Oktatásszervezés felnőttképzési munkatársa (szóbeli panasz) végez el két példányban (egyik lehet fénymásolat), és mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról a Főiskola munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a panaszos beadványát. A felnőttképzési vezető/szakmai vezető a panaszt – jellegétől függően – kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse a felnőttképzési vezető/szakmai vezető. A visszajelzést személyes átvétel esetén annak másolatán igazoltatni kell, postán történő megküldése esetén a postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Panaszlaphoz. A panaszlapok sorszámozott formanyomtatványok, megőrzésük csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig kötelező.
 10. A panaszkezelés szabályozása:
  Az írásbeli tájékoztatóknak tartalmaznia kell a panaszkezelés lehetőségére vonatkozó információt is. A panaszkezelés lehetőségéről illetve a panaszkezelés folyamatáról az első megbeszélésen szóbeli tájékoztatást kell nyújtani. A képzésben résztvevők sérelem esetén az oktatóhoz, illetve a képzésért felelős vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni. A „Panaszlap” kitöltése mindkét esetben kötelező, melyet vagy a képzésben résztvevő (írásbeli panasz), vagy a képzőszerv munkatársa (szóbeli panasz) végez el két példányban (egyik lehet fénymásolat). Mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról az intézmény munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a képzésben résztvevő beadványát. A képzésért felelős vezető a panaszt-jellegétől függően- kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse a képzésért felelős vezető. A visszajelzést személyes átvétel esetén annak másolatán igazoltatni kell, postán történő megküldése esetén a postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Panaszlaphoz. A panaszlapok sorszámozott formanyomtatványok, megőrzésük csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig kötelező. (melléklet Panaszlapok) Jelen panaszkezelési szabályozást, mint belső szabályozó dokumentumot az ügyfelek számára az ügyfélfogadóban hozzáférhetővé kell tenni.
 11. Panaszlap

 

Családsegítő asszisztens képzés

 1. Szakképesítés neve: Családsegítő asszisztens
 2. OKJ száma: 52 761 01 OKJ szakképesítés
 3. Engedély száma: E-001857/2018/A003
 4. Engedély kiadásának időpontja: 2018. december 18.
 5. Képző helyszín: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)
 6. Felhívás a képzésre:
  Családsegítő asszisztens OKJ 52 761 01
  A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
  A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761)
  A szakképesítés típusa: szakképesítés
  Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció
  A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
  3410 Oktatási asszisztens Családsegítő asszisztens
  Ágazati besorolás: művészet, közművelődés, kommunikáció
  A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

  1. A Családsegítő asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
   A családsegítő asszisztens köznevelési és szociális intézményekben foglalkoztatott szakember, aki munkáját felsőfokú végzettségű pedagógus illetve szociális szakember irányítása mellett végzi, összekötő a család, az intézmény és a közösség között, valamint közvetít az interakciók során keletkező konfliktusokban. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását, szabadidős projekteket és tevékenységeket szervez. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára. Munkája, a családokkal történő hatékony kommunikáción alapul, kapcsolatrendszere nem nélkülözheti az egyetértést, a tiszteletet és a toleranciát. Szerepe, tevékenysége, társadalmi hasznossága, erkölcsi, etikai vonatkozásban is kitüntetett szerepű.
  2. A szakképesítéssel rendelkező képes:
   • információk gyűjtésére a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára segítőkapcsolat teremtésére adekvát kommunikációra, konfliktusmegoldásra konszenzusok keresésére általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására a szociális problémák felismerésére a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére módszeres munkavégzésre különböző rendezvények, programok szervezésére
  3. Kapcsolódó szakképesítések:
  4. A Családsegítő asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:
   • Bemeneti kompetenciák: nincs
   • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
   • Szakmai előképzettség: nincs
   • Előírt gyakorlat: nincs
   • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
   • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
   • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
   • Szintvizsga: nappali re
   • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs
  5. Képzés ideje:
   Elméleti képzési idő aránya: 60%
   Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
  6. A képzés maximális időtartama:
   Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
   Maximális óraszáma: 480-720 óra
  7. Választható képzési formák:
   Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
  8. Az 52 761 01 azonosító számú, Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:
   • 11676-16 Családpedagógiai alapismeretek
   • 11677-16 Kapcsolattartás formái a családokkal
   • 11678-16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
   • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
   • 11499-12 Foglalkoztatás II.
   • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
  9. A Családsegítő asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
   • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése és a vizsga eredményességét igazoló dokumentum megléte.
   • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben 40 óra szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a pedagógiai és családsegítő szakember jellemző munkaterületein: óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményben, családi napköziben, iskolában, gyermekotthonban, nyári táborokban, erdei iskolában, családsegítő intézményekben.
   • A vizsgázó szakmai gyakorlatáról esettanulmányt készít, melyben összefoglalja szakmai és személyes tapasztalatait. Az elkészített esettanulmányt, 1 példányban a vizsgázó az írásbeli vizsga megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal leadja a képző intézménynek/iskolának.
 7. Az ügyfélszolgálat működtetése:
  A meghatározott ügyfélszolgálati időben az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárs személyesen fogadja az érdeklődőket, és igényeiknek megfelelő információt nyújt a képzési tevékenységekről. Ismerteti az azokon történő részvételt és a vizsga feltételeit.
  Elmondja a tanfolyamok tervezett indítási időpontjait. Kérésre írásbeli tájékoztatót illetve jelentkezési lapot is kiad az érdeklődőknek, illetve előjegyzésbe veszi őket, hogy a legközelebbi - elképzeléseiknek megfelelő- tanfolyam indítási időpontjáról tájékoztathassa őket. Az intézmény telefonon és faxon, e-mailben is elérhető, a képzésért felelős vezető mobil telefonos elérhetősége ugyancsak biztosított.
 8. Ügyfélfogadás rendje:
  Ideje: Oktatási napokon 9 – 14 óra
  Helye: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA
  (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)
  Tanulmányi osztály
  A 104-es terem
  Képzés szervező: Ványi-Tóth Csilla
  Telefon: 06-1-920-2689/900 m.
  E-mail: vanyitoth.csilla@avkf.hu
  Képzésért felelős: Kocsis Gyula István
  Telefon: 06-1-920-2684 vagy 06-1-920-2689/700 m
  Mobil: 06-30-178-9421
  E-mail: kocsis.gyula@gmail.com
 9. Panaszkezelés leírása:
  A panaszkezelés lehetőségéről, illetve a panaszkezelés folyamatáról az első megbeszélésen szóbeli tájékoztatást kell nyújtani. A résztvevők sérelem esetén az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárshoz, illetve a felnőttképzési vezetőhöz, vagy a szakmai vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni. Panasz elektronikus levélben is benyújtható. A „Panaszlap” kitöltése minden esetben kötelező, melyet vagy a résztvevő (írásbeli panasz), vagy a Főiskola Oktatásszervezés felnőttképzési munkatársa (szóbeli panasz) végez el két példányban (egyik lehet fénymásolat), és mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról a Főiskola munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a panaszos beadványát. A felnőttképzési vezető/szakmai vezető a panaszt – jellegétől függően – kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse a felnőttképzési vezető/szakmai vezető. A visszajelzést személyes átvétel esetén annak másolatán igazoltatni kell, postán történő megküldése esetén a postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Panaszlaphoz. A panaszlapok sorszámozott formanyomtatványok, megőrzésük csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig kötelező.
 10. A panaszkezelés szabályozása:
  Az írásbeli tájékoztatóknak tartalmaznia kell a panaszkezelés lehetőségére vonatkozó információt is. A panaszkezelés lehetőségéről illetve a panaszkezelés folyamatáról az első megbeszélésen szóbeli tájékoztatást kell nyújtani. A képzésben résztvevők sérelem esetén az oktatóhoz, illetve a képzésért felelős vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni. A „Panaszlap” kitöltése mindkét esetben kötelező, melyet vagy a képzésben résztvevő (írásbeli panasz), vagy a képzőszerv munkatársa (szóbeli panasz) végez el két példányban (egyik lehet fénymásolat). Mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról az intézmény munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a képzésben résztvevő beadványát. A képzésért felelős vezető a panaszt-jellegétől függően- kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse a képzésért felelős vezető. A visszajelzést személyes átvétel esetén annak másolatán igazoltatni kell, postán történő megküldése esetén a postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Panaszlaphoz. A panaszlapok sorszámozott formanyomtatványok, megőrzésük csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig kötelező. (melléklet Panaszlapok) Jelen panaszkezelési szabályozást, mint belső szabályozó dokumentumot az ügyfelek számára az ügyfélfogadóban hozzáférhetővé kell tenni.
 11. Panaszlap

 

Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés

 1. Szakképesítés neve: Gyógypedagógiai segítő munkatárs
 2. OKJ száma: 54 140 01 OKJ szakképesítés
 3. Engedély száma: E-001857/2018/A002
 4. Engedély kiadásának időpontja: 2018. december 18.
 5. Képző helyszín: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)
 6. Felhívás a képzésre:
  Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ 54 140 01
  Képző helyszín: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)
  A Gyógypedagógiai képzés időtartama 10 hónap
  A képzésen való részvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

  1. Munkaterület:
   A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sérült személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.
  2. Kiknek ajánljuk a képzést:
   • Pedagógiai ,- gyógypedagógiai intézményben dolgozóknak, akik a napi munkájuk során találkoznak sajátos nevelési igényű gyermekkel, tanulóval illetve felnőtt sérültekkel. Gyógypedagógiai segítőként kiemelten fontos a Kolléga önálló munkavégzése, türelmessége, terhelhetőség.
   • Társas kompetenciákat tekintve jelentőséggel bír a segítőkészség, határozottság, tolerancia.
   • Szakmai sikerességének további feltételei a magas szintű figyelemmegosztás, helyzetfelismerés, ötletgazdagság
  3. A komplex szakmai vizsgán való részvétel feltételei:
   1. A modulzáró vizsga eredményes letétele
   2. 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető gyógypedagógiai intézményben, bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonokban, felnőtt fogyatékosokat gondozó intézményekben, nyári táborokban, erdei iskolákban, napközis táborokban, integrált és szegregált nevelést, oktatást végző intézményekben.
   3. Előzetesen elkészített esettanulmány leadása
  4. A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
   • 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
   • 11465–12 Általános gyógypedagógiai feladatok
   • 11466–12 Speciális gyógypedagógiai feladatok
   • 11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
   • 11499–12 Foglalkoztatás II.
   • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság
  5. A szakmai vizsga előtt modulzáró vizsgát kell tenni. Az alábbiakban a modulzáró vizsga moduljainak megnevezését és a vizsgatevékenység jellégét olvashatja:
   • 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok írásbeli
   • 11465–12 Általános gyógypedagógiai feladatok írásbeli
   • 11466–12 Speciális gyógypedagógiai feladatok írásbeli
   • 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
   • 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
   • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
  6. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
   • A vizsganapok száma: 2
   • Első vizsganap - Központi írásbeli tevékenység
    Második vizsganap - Gyakorlati vizsgatevékenység

    - Szóbeli vizsgatevékenység

    Vizsganap A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei A komplex szakmai vizsga vizsgafeladatai A vizsgafeladat értékelési súlyaránya
    első
    vizsganap
    Központi írásbeli vizsgatevékenység

     

    Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga. A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyógypedagógia fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák.

    A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

    30 %
    második
    vizsganap
    Gyakorlati vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Előzetesen elkészített esettanulmány ismertetése. A vizsgafeladat ismertetése: A megvalósított 40 órás szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanulmány bemutatása.  A vizsgázó szakmai gyakorlatáról esettanulmányt készít, melyben összefoglalja szakmai és személyes tapasztalatait. 30 %
    Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. 40 %
 7. Az ügyfélszolgálat működtetése:
  A meghatározott ügyfélszolgálati időben az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárs személyesen fogadja az érdeklődőket, és igényeiknek megfelelő információt nyújt a képzési tevékenységekről. Ismerteti az azokon történő részvételt és a vizsga feltételeit.
  Elmondja a tanfolyamok tervezett indítási időpontjait. Kérésre írásbeli tájékoztatót illetve jelentkezési lapot is kiad az érdeklődőknek, illetve előjegyzésbe veszi őket, hogy a legközelebbi - elképzeléseiknek megfelelő- tanfolyam indítási időpontjáról tájékoztathassa őket. Az intézmény telefonon és faxon, e-mailben is elérhető, a képzésért felelős vezető mobil telefonos elérhetősége ugyancsak biztosított.
 8. Ügyfélfogadás rendje:
  Ideje: Oktatási napokon 9 – 14 óra
  Helye: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA
  (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)
  Tanulmányi osztály
  A 104-es terem
  Képzés szervező: Ványi-Tóth Csilla
  Telefon: 06-1-920-2689/900 m.
  E-mail: vanyitoth.csilla@avkf.hu
  Képzésért felelős: Kocsis Gyula István
  Telefon: 06-1-920-2684 vagy 06-1-920-2689/700 m
  Mobil: 06-30-178-9421
  E-mail: kocsis.gyula@gmail.com
 9. Panaszkezelés leírása:
  A panaszkezelés lehetőségéről, illetve a panaszkezelés folyamatáról az első megbeszélésen szóbeli tájékoztatást kell nyújtani. A résztvevők sérelem esetén az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárshoz, illetve a felnőttképzési vezetőhöz, vagy a szakmai vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni. Panasz elektronikus levélben is benyújtható. A „Panaszlap” kitöltése minden esetben kötelező, melyet vagy a résztvevő (írásbeli panasz), vagy a Főiskola Oktatásszervezés felnőttképzési munkatársa (szóbeli panasz) végez el két példányban (egyik lehet fénymásolat), és mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról a Főiskola munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a panaszos beadványát. A felnőttképzési vezető/szakmai vezető a panaszt – jellegétől függően – kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse a felnőttképzési vezető/szakmai vezető. A visszajelzést személyes átvétel esetén annak másolatán igazoltatni kell, postán történő megküldése esetén a postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Panaszlaphoz. A panaszlapok sorszámozott formanyomtatványok, megőrzésük csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig kötelező.
 10. A panaszkezelés szabályozása:
  Az írásbeli tájékoztatóknak tartalmaznia kell a panaszkezelés lehetőségére vonatkozó információt is. A panaszkezelés lehetőségéről illetve a panaszkezelés folyamatáról az első megbeszélésen szóbeli tájékoztatást kell nyújtani. A képzésben résztvevők sérelem esetén az oktatóhoz, illetve a képzésért felelős vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni. A „Panaszlap” kitöltése mindkét esetben kötelező, melyet vagy a képzésben résztvevő (írásbeli panasz), vagy a képzőszerv munkatársa (szóbeli panasz) végez el két példányban (egyik lehet fénymásolat). Mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról az intézmény munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a képzésben résztvevő beadványát. A képzésért felelős vezető a panaszt-jellegétől függően- kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse a képzésért felelős vezető. A visszajelzést személyes átvétel esetén annak másolatán igazoltatni kell, postán történő megküldése esetén a postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Panaszlaphoz. A panaszlapok sorszámozott formanyomtatványok, megőrzésük csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig kötelező. (melléklet Panaszlapok) Jelen panaszkezelési szabályozást, mint belső szabályozó dokumentumot az ügyfelek számára az ügyfélfogadóban hozzáférhetővé kell tenni.
 11. Panaszlap