A szak megnevezése

Óvodapedagógus szak (angol nyelven) levelező tagozat

specializációk/kötelezően választható modulok a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 •  Irodalmi és anyanyelvi nevelés módszertana 1.2.
 • Nyelv- és beszédművelés
 • English for Academic Purposes 1-2. / Angol nyelven folytatott felsőfokú tanulmányokra való nyelvi felkészítés 1. 2.
 • Developing Intercultural Competence 1-2./Interkulturális kompetencia fejlesztés 1. 2.
 • Civilization and Culture / Civilizáció és kultúra
 • English Children's Literature / Angol gyermekirodalom
 • English Language Development 1.2. / Angol nyelvi fejlesztés 1. 2.
 • A kínálatból kell 3 modult, 36 kreditértékben teljesíteni.
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • óvodapedagógus
   • nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Pre-School Teacher
   • Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Pre-School Teacher
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Budapest
működő tagozat
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzést azoknak ajánljuk,
  • akik szeretik az óvodáskorú gyermekeket, érdeklődnek az óvodáskorúak nevelése iránt; akik hivatásként gondolnak a gyermekek nevelésére;
  • akik az óvodáskorú gyermekek fejlődését gyermekközpontú szemlélettel, szakmailag felkészülten, felelősségteljesen kívánják segíteni.
  • akik magas szintű angol nyelvtudásra szeretnének szert tenni: az angol nyelvű óvópedagógus alapszakon szerzett oklevél egyenértékű az államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
 • Miért érdemes ezt a képzést választani?
  • Az országban elsőként kínálunk alapfokú (BA) végzettséget nyújtó, angol nyelvű óvodapedagógus képzést, amely egyben lehetőséget nyújt a felsőfokú (C1) angol nyelvtudás megszerzésére is. Az angol nyelvű kurzuskínálat olyan hasznos modulokat tartalmaz, mint a Korai angol nyelvtanítás, vagy a sikeres angol nyelvű állásinterjúhoz, szakmai önéletrajzhoz segítséget nyújtó English for Academic Purposes, és a nemzetközi projektekben való részvételhez, külföldi munkavállaláshoz elengedhetetlen Interkulturális kompetenciák fejlesztése című ismeretkör.
 • Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
  • Ez az óvodapedagógusi diploma elhelyezkedésre jogosít Magyarország bármely fenntartású és nyelvű magyar, kétnyelvű és nemzetközi óvodájában. Budapesten és Magyarország nagyobb városaiban számos kétnyelvű vagy nemzetközi óvoda található. Az álláslehetőségek számát tovább növelheti nemzetközi szinten, ha a végzett hallgató rendelkezik külföldi szakmai tapasztalattal (Erasmus program), melyre szintén lehetőséget biztosítunk.
 • A szak bemutatkozó videója elérhető youtube csatornánkon!
a szak képzési és kimeneti követelményei
gyakorlati képzés
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Zóka Katalin
 • Tel: +36-20 / 823-4224
 • E-mail: zoka.katalin@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Ebner Janka
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 406-os mellék
 • E-mail: ebner.janka@avkf.hu