A szak megnevezése

Óvodapedagógus alapképzési szak

Óvodapedagógus szak (angol nyelven) levelező tagozat

Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakiránnyal

Óvodapedagógus alapszak cigány/roma nemzetiségi szakiránnyal

speciális szakmai ismeretek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • Early English in Prescool Education 1-2.
 • English for Academic Purposes 1-2.
 • Developing Intercultural Competence 1-2.
 • A környezettudatos nevelés színterei, Környezettudatos nevelés kisgyermekkorban
 • Gyermekvédelmi ismeretek 1-2
 • Integrált nevelési ismeretek 1-2
 • Hagyományismeret  és pedagógiája 1-2.
 • Tehetséggondozási ismeretek 1-2.
 • Zenei foglalkozások vezetése 1-2.
 • Atipikus fejlődés
 • A kínálatból kell 3 modult, 36 kreditértékben teljesíteni.
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
Idegennyelvi követelmény
  • Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon végzettek esetén a sikeres záróvizsga a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • óvodapedagógus
   • nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Pre-School Teacher
   • Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Pre-School Teacher
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja, óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.
 • A nemzetiségi szakirányt választó hallgatók képzésének célja a fentieken túl, hogy végzett óvodapedagógusként képesek legyenek a 3-7 éves gyermek magyar nyelven történő nevelése mellett nemzetiségi nyelven történő nevelésére is, a korosztályhoz illeszkedően nemzetiségi identitás (ki)alakítására, nemzetiségi kultúra közvetítésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
a szak képzési és kimeneti követelményei
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Zóka Katalin
 • Tel: +36-20 / 823-4224
 • E-mail: zoka.katalin@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Kalácska Márk
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 406-os mellék
 • E-mail: kalacska.mark@avkf.hu
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából