A szak megnevezése

Katekéta - lelkipásztori munkatárs alapképzési szak

specializációk/kötelezően választható modulok a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • katekéta vagy
 • lelkipásztori munkatárs
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
 • egyházi elbeszélgetés (Alk)
  • A katolikus hittan néhány alapvető tétele
  • Mi a szándéka a szakirányú ismeretek megszerzésével?
  • Hogyan tudná jellemezni röviden a saját hitét?
  • Próbálta-e már a keresztény hitet másoknak is továbbadni? Ez irányú ötletei, tapasztalatai?
  • Mit kezdene a magukat nemhívőnek tekintő emberekkel?
Idegennyelvi követelmény
  • Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • katekéta vagy
   • lelkipásztori munkatárs
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Catechist
   • Pastor colleague
képzési terület
 • hitéleti
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak az egyház igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal (a szakiránynak megfelelően katekéta szakképzettséggel: gyermek-, ifjúsági és felnőtt-katekézis, evangelizáció; illetve: lelkipásztori munkatárs szakképzettséggel: közösségvezetés, bizonyos liturgikus cselekmények vezetése-végzése, karitatív-kulturális tevékenységek).
 • a katekéták képesek:
  • az egyházközségek szintjén a hitbeli ismereteknek a különböző korcsoportoknak megfelelően történő átadására,
  • a gyermekek és a fiatalok közösségi és egyéni hitéletének irányítására és fejlesztésére;
 • a lelkipásztori munkatársak képesek:
  • aktív részvételre az egyházközség istentiszteleti életében, bizonyos cselekmények önálló vezetésére, ellátására,
  • a közösségi élet szervezésére, irányítására az egyházközség egészében vagy egy adott csoportjában,
  • a társadalmi párbeszédre mind az egyének, mind a helyi közösségek szintjén, az együttműködésre szociális-kulturális feladatok megoldásában.
a szak képzési és kimeneti követelményei
gyakorlati képzés
 • kijelölt iskolákban, illetve kijelölt plébániákon
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Lovassy Attila
 • E-mail: lovassy.attila@avkf.hu
szigorlati tételsor
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Pósáné Barankó Mária
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 405-ös mellék
 • E-mail: posane.maria@avkf.hu
jelentkezési lap
 • letölthető jelentkezési lap PDF formátumban
 • A letölthető jelentkezési lapon felsorolt dokumentumokat feltétlenül mellékelje!
 • A nyomtatványt a hitéleti képzésre történő jelentkezések esetében kizárólag a Főiskola címére (2600. Vác, Pf.: 237.) kell elküldeni a megadott határidőig.