Szakmai műhelyek

időpont téma tartalom helyszín műhelyvezető
2019. október 15.

15.00-17.00

1. szakmai műhely:

A zsonglőrködés helye a fejlesztő tanításban

Ahogy a mozgás általában, a zsonglőrködés is fontos része volt az ókori kultúráknak, amikor az emberiség fejlődése felgyorsult. A 21. századi iskolában tudatosan lehet használni a szenzomotoros rendszer fejlesztésére, a tanulás támogatására ugyanazokat a módszereket, amelyek régóta segítik a gondolkodás fejlesztését. A cél nem a zsonglőrködésben való jártasság, hanem az egyensúlyrendszeren keresztül a mozgás és az észlelés összehangolása, a kontroll funkciók fejlesztése, és így a kognitív működés megalapozása.

További információk

Beszámoló a műhelyről

Miklós épület

Boldog Sára terem

dr. Gyarmathy Éva
2019. november 22.

13.00-16.30

2. szakmai műhely:

A német nyelvelsajátítás serkentése mozgással, zenével

A zene és a mozgás segíti az információáramlást a két agyfélteke között. A műhely keretében a nyelvtanulással szembeni gátlásokat szeretnénk oldani a résztvevőkben, áttételesen pedig a velük kapcsolatban álló gyermekekben. Célunk az érzelmi nevelés, az EMBER mint személyiség építése a zenén, a mozgáson, feszültségoldó gyakorlatokon, játékon keresztül. Szorosabban véve a német nemzetiségi szakos hallgatóknak segítünk az óvodás és kisiskolás, akár problémamentes, akár nehézségekkel küzdő gyermekek motivációjában, nyelvelsajátításában.

Beszámoló a műhelyről

Miklós épület

Boldog Sára terem

dr. Gombocz Eszter
2020. február 25.

14.00 - 16.00

3. szakmai műhely: Akadálymentes nyelvtanulás Az akadályok leküzdhetők megfelelő módszerek alkalmazásával. Lehet olyan környezetet teremteni, amely széles rétegek számára teszi lehetővé a képességeinek és érdeklődésének megfelelő szintű tanulást és teljesítményeket.

További információk

Miklós épület

Boldog Sára terem

Imréné dr. Sarkadi Ágnes
2020. április 4. szakmai műhely: Akadálymentes nyelvvizsga A nyelvtudás még nem jelent automatikus sikert a nyelvvizsgán, mert a vizsga módja akadály lehet. Ennek a felemás helyzetnek a megoldása olyan vizsgaszerkezet kialakítása, ahol a tudás mérésére többféle út is rendelkezésre áll.

További információk

 

Miklós épület

Boldog Sára terem

Czenner Júlia és dr. Gyarmathy Éva
Következő tanév        
2020. október 1. szakmai műhely:

Az átütő tehetségfejlődés problematikája

Az átütő és kiemelkedő fejlődésű kisgyerek képességfejlődésben a legfelső 1%-ba illetve 5%-ba tartozik, tudásuk valamely területen legalább két évvel megelőzi a kortársak tudását.

Jelenleg hivatalos ellátást nem kapnak ezek a tehetségfejlődésben megmutatkozó atipikus fejlődésű gyerekek, pedig speciális igényeik ellátatlansága miatt súlyos beilleszkedési és fejlődési zavarok alakulhatnak ki.

További információk

Miklós épület

Boldog Sára terem