Szakmai műhelyek

Atipikus fejlődés Módszertani Központ - szakmai műhelyek 2.
2020/2021. tanév
időpont téma tartalom helyszín műhelyvezető
2020. október 20.

15.00-17.00

1. szakmai műhely:

A Tanulókártya projekt bemutatása 1.

Az Atipikus Központ kezdeményezésére, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Eszterházy Egyetem közös koordinációjában elindult egy különleges módszertani fejlesztés a hátrányos helyzetű régiókban élő gyermekek tanulását segítendő. A tanulókártyák célja, hogy megkönnyítsék a tananyag elsajátítását, akár iskolai, akár otthoni tanulás során, valamint a tanulásban való lemaradást csökkentsék, megszüntessék. Mindezeken túl kimondható, hogy a tanulókártyák használata nemcsak a hátrányos helyzetű tanulók, nemcsak az atipikus fejlődésű tanulók, de minden tanuló számára fejlesztő.

További információk

Miklós épület

Boldog Sára terem

vagy online

dr. Gyarmathy Éva

 

2020. november 17.

15.00-17.00

2. szakmai műhely:

A Tanulókártya projekt bemutatása 2.

Az Atipikus Központ kezdeményezésére, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Eszterházy Egyetem közös koordinációjában elindult egy különleges módszertani fejlesztés a hátrányos helyzetű régiókban élő gyermekek tanulását segítendő. A tanulókártyák célja, hogy megkönnyítsék a tananyag elsajátítását, akár iskolai, akár otthoni tanulás során, valamint a tanulásban való lemaradást csökkentsék, megszüntessék. Mindezeken túl kimondható, hogy a tanulókártyák használata nemcsak a hátrányos helyzetű tanulók, nemcsak az atipikus fejlődésű tanulók, de minden tanuló számára fejlesztő.

További információk

Miklós épület

Boldog Sára terem

vagy online

dr. Gyarmathy Éva

 

2021. február

 

3. szakmai műhely:

Az átütő tehetségfejlődés problematikája

Az átütő és kiemelkedő fejlődésű kisgyerek képességfejlődésben a legfelső 1%-ba illetve 5%-ba tartozik, tudásuk valamely területen legalább két évvel megelőzi a kortársak tudását.
Jelenleg hivatalos ellátást nem kapnak ezek a tehetségfejlődésben megmutatkozó atipikus fejlődésű gyerekek, pedig speciális igényeik ellátatlansága miatt súlyos beilleszkedési és fejlődési zavarok alakulhatnak ki.

További információk

Miklós épület

Boldog Sára terem

vagy online

Czenner Júlia és

dr. Gyarmathy Éva

 

2021. április

 

4. szakmai műhely:

A 3D iskolák bemutatkozása

A kevert tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia) súlyos teljesítményzavarokká növekedése hatékony iskolai szervezési és tanítási/tanulási módszerekkel csökkenthető. A 3D iskolák ezen a téren tesznek jelentős lépéseket. A módszertan bemutatása és a tapasztalatok megbeszélése a műhely témája.

További információk

 

Miklós épület

Boldog Sára terem

vagy online

Az iskolák képviselői és

dr. Gyarmathy Éva

 

Atipikus fejlődés Módszertani Központ - szakmai műhelyek 1.
2019/2020. tanév
időpont téma tartalom helyszín műhelyvezető
2019. október 15.

15.00-17.00

1. szakmai műhely:

A zsonglőrködés helye a fejlesztő tanításban

Ahogy a mozgás általában, a zsonglőrködés is fontos része volt az ókori kultúráknak, amikor az emberiség fejlődése felgyorsult. A 21. századi iskolában tudatosan lehet használni a szenzomotoros rendszer fejlesztésére, a tanulás támogatására ugyanazokat a módszereket, amelyek régóta segítik a gondolkodás fejlesztését. A cél nem a zsonglőrködésben való jártasság, hanem az egyensúlyrendszeren keresztül a mozgás és az észlelés összehangolása, a kontroll funkciók fejlesztése, és így a kognitív működés megalapozása.

További információk

Beszámoló a műhelyről

Miklós épület

Boldog Sára terem

dr. Gyarmathy Éva

 

2019. november 22.

13.00-16.30

2. szakmai műhely:

A német nyelvelsajátítás serkentése mozgással, zenével

A zene és a mozgás segíti az információáramlást a két agyfélteke között. A műhely keretében a nyelvtanulással szembeni gátlásokat szeretnénk oldani a résztvevőkben, áttételesen pedig a velük kapcsolatban álló gyermekekben. Célunk az érzelmi nevelés, az EMBER mint személyiség építése a zenén, a mozgáson, feszültségoldó gyakorlatokon, játékon keresztül. Szorosabban véve a német nemzetiségi szakos hallgatóknak segítünk az óvodás és kisiskolás, akár problémamentes, akár nehézségekkel küzdő gyermekek motivációjában, nyelvelsajátításában.

Beszámoló a műhelyről

Miklós épület

Boldog Sára terem

dr. Gombocz Eszter

 

2020. február 25.

14.00 - 16.00

3. szakmai műhely:

Akadálymentes nyelvtanulás

Az akadályok leküzdhetők megfelelő módszerek alkalmazásával. Lehet olyan környezetet teremteni, amely széles rétegek számára teszi lehetővé a képességeinek és érdeklődésének megfelelő szintű tanulást és teljesítményeket.

További információk

Miklós épület

Boldog Sára terem

Imréné dr. Sarkadi Ágnes

 

2020. április

 

4. szakmai műhely:

Akadálymentes nyelvvizsga

A nyelvtudás még nem jelent automatikus sikert a nyelvvizsgán, mert a vizsga módja akadály lehet. Ennek a felemás helyzetnek a megoldása olyan vizsgaszerkezet kialakítása, ahol a tudás mérésére többféle út is rendelkezésre áll.

További információk

 

Miklós épület

Boldog Sára terem

Czenner Júlia és

dr. Gyarmathy Éva