Tanszékvezető

Dr. Molnár Krisztina

főiskolai tanár

Tanszéki szoba

M006

Tanszéki telefonszám: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék

Tanszéki előadó

Jankovicsné Horváth Veronika

E-mail: jankovicsne.veronika@avkf.hu

Oktatók

tanszékvezető, főiskolai tanár

rektor, egyetemi docens

főiskolai docens

főiskolai docens

főiskolai docens

szakmódszertant oktató tanár

főiskolai tanár

óraadó oktató

óraadó oktató

óraadó oktató

molnar.krisztina@avkf.hu

gloviczki.zoltan@avkf.hu

czike.bernadett@avkf.hu

dora.laszlo@avkf.hu

pecsi.rita@avkf.hu

gyimesi.ildiko@avkf.hu

radvanyi.katalin@avkf.hu

kicsak.monika@avkf.hu

sipos.zsoka@avkf.hu

toth.andrasne@avkf.hu

Szakdolgozati témaajánlatok

Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ

Alternatív pedagógiáknak nevezzük azokat a reformpedagógiai áramlatokat és iskolákat, amelyek az iskolai környezetet és az iskolai kapcsolatokat, valamint a tanulásszervezést a gyerekek, diákok szükségletei alapján hozzák létre és rugalmasan alkalmazkodnak azokhoz. Jellemző rájuk a pedagógus szerepének megváltozása, az egyéni különbségek figyelembevétele és az árnyalt értékelés.

Az alapító oktató, főiskolai docens, dr. Czike Bernadett az elmúlt évtizedekben Alternatív Pedagógia Műhelyt működtetett, amelyben folyamatosan együtt dolgozott a magyarországi alternatív iskolák alapítóival, pedagógusaival. A Szabad Iskolákért Alapítvány alapítójaként szakmai hálózatot épített ki, és tart fenn a mai napig. E munka eredményeként számtalan tapasztalatra tett szert, a Módszertani Központ célja részben e tapasztalatok átadásának és további szakmai fejlesztéseknek ad kereteket.

Diáktanácsadó

Kedves Hallgatók!

Mind a nappali tagozaton, mind a levelező tagozaton, mind a továbbképzéseken tanuló hallgatók figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy Főiskolánkon ingyenes pszichológiai DIÁKTANÁCSADÓ működik. Időpont, helyszín egyeztetése emailen, vagy személyesen. Életvezetési, tanulási problémáikkal, krízishelyzetben, döntési nehézségekben forduljanak bizalommal a következő pszichológus oktatókhoz:

  • Dr. Radványi Katalin főiskolai tanár, tanácsadó szakpszichológus radvanyi.katalin@avkf.hu
  • Hollósi M. Cecília főiskolai tanársegéd, tanácsadó szakpszichológusok hollosi.cecilia@avkf.hu
  • Tóth József főiskolai tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus toth.jozsef@avkf.hu