Központi épület földszint, K035

2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A munkatársak az alábbi címeken érhetőek el:

Központi telefonszám (alapképzés, mesterképzés és felsőoktatási szakképzési szakok): +36-27 / 511-150 / mellékszám (alul láthatóak)

Szakirányú továbbképzési szakok telefonszáma: +36-27 / 511-150 / 421-es mellék

Az oklevél átvételére hétfőtől péntekig van lehetőségük, előzetes egyeztetés alapján.

Alapképzés, Mesterképzés és Felsőoktatási szakképzési szakok

Név

Terület

Email

Mellék

Gőz Richárd

tanulmányi osztályvezető

 • tanulmányi informatika
 • Neptun rendszer

goz.richard@avkf.hu

404

Czerman Józsefné

tanulmányi főmunkatárs

 • nyílt nap
 • alkalmassági vizsga
 • felsőoktatási felvételi ügyek

czerman.eva@avkf.hu

401

Ebner Janka

tanulmányi előadó

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA, FOKSZ)
 • óvodapedagógus szak (magyar és angol nyelven)
 • mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA szak
 • neveléstudományi MA szak

ebner.janka@avkf.hu

406

Pósáné Barankó Mária

tanulmányi előadó

 • katekéta-lelkipásztori munkatárs szak
 • kántor szak
 • szociálpedagógia BA/MA szak
 • tanító szak

posane.maria@avkf.hu

405

Kovács Kitti

tanulmányi előadó

 • gyakorlati képzések szervezése
 • Neptun Meet Street

kovacs.kitti@avkf.hu

402

Molnárné Lőrincz Tímea

tanulmányi előadó

 • törzslap

lorincz.timea@avkf.hu

406

Maurerné Erdélyi Beáta

tanulmányi előadó

 • teremgazdálkodás
 • órarend

erdelyi.bea@avkf.hu

403

Seregélyi Barbara

tanulmányi előadó

 • diákigazolvány
 • oklevél, oklevélmelléklet
 • elektronikus index

seregelyi.barbara@avkf.hu

407

Szabados Anett

tanulmányi előadó

 • kérvények

szabados.anett@avkf.hu

400

Szakirányú továbbképzési szakok

Név

Balázs Veronika

Terület

továbbképzési iroda mb. vezetője (Budapest)

 • szakirányú továbbképzések
 • kiegészítő műveltségterületi képzések

Email

balazs.veronika@avkf.hu

Mellék

+36 1/
920 2689

200-as mellék

Major Ildikó

oktatásszervező (Vác)

 • szakirányú továbbképzések
 • kiegészítő műveltségterületi képzések

major.ildiko@avkf.hu

421

Kamocsa Beáta

oktatásszervező (Vác)

 • szakirányú továbbképzések
 • kiegészítő műveltségterületi képzések

kamocsa.beata@avkf.hu

421

Fischer-Harmincz Edina

tanulmányi előadó

 • szakirányú továbbképzések
 • kiegészítő műveltségterületi képzések

harmincz.edina@avkf.hu

421

Ügyfélfogadási idő

Ettől eltérő időpontban egyeztetés alapján.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat*

Szorgalmi- és vizsgaidőszakban

10:00 – 12:30

12:15 – 14:45

10:00 – 12:30

12:15 – 14:45

zárva

08:20 – 12:30

Nyári szünetben

zárva

zárva

09:00 – 12:00

zárva

zárva

zárva

*Szombaton az ügyfélfogadás ügyeleti rendként működik, így komolyabb ügyintézést e-mailben vagy előre egyeztetett időpontban lehet tenni.