neveléstudomány mesterképzési szak felvételi szakmai beszélgetés

Változás a koronavírus-járvány miatt!

A személyes megjelenést igénylő szakmai felvételi beszélgetés helyett motivációs levelet és egy ppt-t kell készíteni. Vizsgadíjat nem kell fizetni!

A Motivációs levél és a PowerPoint (ppt) prezentáció beküldése

A Motivációs levelet és a ppt-t a Neveléstudomány MA szak szakfelelőse részére kell küldeni: Dr. Molnár Krisztina tanszékvezető főiskolai tanár, molnar.krisztina@avkf.hu

Másolatban el kell küldeni a Tanulmányi Osztály munkatársának is: Czerman Józsefné tanulmányi főmunkatárs, czerman.eva@avkf.hu

 

Az email tárgya: "[Név] Neveléstudomány MA - motivációs levél és ppt" legyen.

A megírt motivációs levelet PDF formátumban kérjük küldeni, a fájl elnevezése: "[Név] Neveléstudomány MA - motivációs levél. PDF" legyen.

Az elkészített PowerPoint elnevezése: "[Név] Neveléstudomány MA – PowerPoint" legyen.

 

Elküldési határidő: 2020. május 29.

Pótfelvételi elküldési határidő: 2020. augusztus 13.

 

Útmutató a Motivációs levél megírásához és a PowerPoint (ppt) prezentáció elkészítéséhez a Neveléstudomány Mesterszak (MA) képzésre jelentkezőknek

A felvételi eljárás során a jelentkező Motivációs levelet készít, amelyet a választott témát kidolgozó PowerPoint (ppt) prezentációval együtt küld el.

Útmutató a PowerPoint (ppt) prezentáció elkészítéséhez

A PowerPoint (ppt) prezentációban a releváns szakirodalom alapján kell a választott témát bemutatni kb. 10 dia terjedelemben. A bizottság ennek révén arról kap képet, hogy a jelentkező képes önálló forrásfeldolgozásra, mondanivalójának szakszerű és logikus elrendezésű közlésére, a témához kapcsolódó fogalmak, összefüggések kiemelésére, a téma jelentősége melletti érvelésre.

A prezentáció tartalmi és formai elrendezése:

 1. A választott téma és a jelentkező neve
 2. A témaválasztás indokai, kapcsolata a jelentkező eddigi tapasztalataival/munkájával
 3. A téma lényegre törő bemutatása, fogalmak, összefüggések kiemelése
 4. A téma összefoglalása, jelentőségének kiemelése
 5. A prezentáció szakirodalmi bázisa

Választható témák:

 • a pedagógiatörténet nagy alakjai,
 • iskolatörténeti kutatások,
 • a pedagógiai antropológia a XIX–XX. században,
 • a pedagógia filozófiai és teológiai alapozottsága,
 • a reformpedagógiai gondolkodás, az életreform,
 • az oktatás társadalmi, gazdasági, jogi környezete,
 • az inkluzív pedagógia,
 • a kritériumorientált kompetenciaalapú pedagógia,
 • tanulói teljesítmények a mérések tükrében,
 • az Európai Unió oktatáspolitikájának időszerű kérdései,
 • a keresztény pedagógiai gondolkodás aktuális problémái.

Útmutató a Motivációs levél megírásához

A Motivációs levél azt bizonyítja, hogy a jelentkező átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a mesterképzés mellett.

A Motivációs levél első sora tartalmazza a Nevet, a második sor a Felvételi azonosító számot, harmadik sor Neveléstudomány MA szak - motivációs levél, balra igazítva.

A Motivációs levél terjedelme 2-4 gépelt oldal (1,5 sorköz, sorkizárt), amelynek tartalmaznia kell az alábbi részeket:

 • A szak választásának személyes és szakmai indokai (pl. miért jelentkezett a képzésre, a felvétele mellett szóló legfontosabb érvek, illetve, hogy elképzelése szerint hogyan segíthet a képzés a távlati terveinek megvalósításában).
 • Eddigi tanulmányai és/ vagy munkája bemutatása, további lehetőségei a képzés során szerzett ismeretekkel.
 • Képességei, kompetenciái, használhatóságuk a képzés alkalmazásával.
 • Melyik specializációt szeretné választani a Családpedagógia és a Segítő-fejlesztő pedagógia specializációk közül.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.
Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

Előzetes kreditelismertetési kérvény Neveléstudományi MA szakra jelentkezők számára.

A kitöltött kérvényt a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt 2020. május 11-ig kell a Főiskolára eljuttatni.

Pótfelvételin az előzetes kreditelismertetés beküldési határidő 2020. augusztus 9.


Pontszámítás:

 • felvételi elbeszélgetés: 60 pont
 • oklevél minősítése alapján: 30 pont
 • Többletpont: esélyegyenlőségi, maximum 10 pont adható.
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont

szociálpedagógia mesterképzési szak felvételi szakmai beszélgetés

Változás a koronavírus-járvány miatt!

A személyes megjelenést igénylő szakmai felvételi beszélgetés helyett motivációs levelet kell készíteni.  Vizsgadíjat nem kell fizetni!

 • A motivációs levelet a szociálpedagógia MA szakfelelőse részére kell beküldeni

Dr. habil. Tamáska Máté, főiskolai tanár - tamaska.mate@avkf.hu

 • Valamint másolatban el kell küldeni a Tanulmányi Osztály munkatársának is:

Czerman Józsefné tanulmányi főmunkatárs - czerman.eva@avkf.hu

 • Az email tárgya: "[Név] Szociálpedagógia MA" legyen. A megírt motivációs levelet PDF formátumban kérjük küldeni, a fájl elnevezése: "[CSALADINEV_KERESZTNEV]_szocped_motivlev.pdf " legyen.

 

Beküldési határidő:  2020. május 29.

Pótfelvételi elküldési határidő: 2020. augusztus 13.

 

Útmutató a motivációs levél megírásához Szociálpedagógia MA képzésre jelentkezőknek

A felvételi eljárás során a jelentkező motivációs levelet készít, amelynek címzettje a szak felvételi bizottsága, akiket arról kell meggyőznie, hogy átgondoltan, az eddigi tanulmányait és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a mesterképzés mellett.

A motivációs levél kötelező azonosítói (balra igazítva, első három sor):

- első sora tartalmazza a felvételiző Nevét,

- a második sor a Felvételi azonosító számot,

- a harmadik sor a címet "Szociálpedagógia MA - motivációs levél"

A motivációs levél terjedelme 2-3 gépelt oldal (Times New Roman, 12-es betű, 1,5 sorköz, sorkizárt). A motivációs levél stílusa tömör, ahol indokolt (pl. képesítések) felsorolás jellegű. Felépítése a következő mintát követi:

 1. SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓK (1-1,5 oldal)
 2. A szak választásának személyes indokai(pl. miért jelentkezett a képzésre, a felvétele mellett szóló legfontosabb érvek, illetve, hogy elképzelése szerint hogyan segíthet a képzés a távlati terveinek megvalósításában).
 3. Eddigi tanulmányaibemutatása, különös tekintettel a szakdolgozati témájára, s ha van, tudományos eredményeire is (pl. OTDK, publikációk, részvétel kutatásokban).
 4. Eddigi munkájának, munkahelyeinek, feladatainak felsorolása, rövid bemutatása.
 5. Egyéb képességei, kompetenciái, speciális érdeklődése, szakmai tapasztalata.
 6. SZAKMAI MOTIVÁCIÓK (1-1,5 oldal)
 7. Soroljon fel néhány olyan témát, amelyek leginkább érdeklik a szociálpedagógia területéről.
 8. Ezek közül válasszon ki egyet (amely akár a diplomadolgozati témájának a folytatása is lehet, de más is), amelyet néhány szakirodalom felhasználásával részletesebben is bemutat.  

Ha a szak tartalmával kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal a szakfelelőshöz, Dr. habil. Tamáska Máté, főiskolai tanárhoz, a tamaska.mate@avkf.hu  címen.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

  • szociálpedagógia BA,
  • szociális munka BA,
  • illetve szociálpedagógia szociális munkás alapképzési szak (korábbi rend szerint)
  • Továbbá valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgató összességében legalább 25 kreditszámban tanult a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. (A kreditrendszer kialakítása előtt végzettek tárgyairól és azok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.) A képzés során a felvételikkor elismert kreditekhez további pótkrediteket szükséges gyűjteni, hogy azok összértéke elérje az 50 kreditet.

Előzetes kreditelismertetési kérvény Szociálpedagógia MA szakra jelentkezők számára.

A kitöltött kérvényt a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt 2020. május 11-ig kell a Főiskolára eljuttatni.

Pótfelvételin az előzetes kreditelismertetés beküldési határidő 2020. augusztus 9.

Pontszámítás:

  • felvételi elbeszélgetés: 60 pont
  • oklevél minősítése alapján: 30 pont
  • Többletpont: esélyegyenlőségi, maximum 10 pont adható.
   • fogyatékosság: 5 pont
   • gyermekgondozás: 5 pont
   • hátrányos helyzet: 5 pont

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak felvételi szakmai beszélgetés

Változás a koronavírus-járvány miatt!

A személyes megjelenést igénylő szakmai felvételi beszélgetés helyett motivációs levelet kell készíteni. Vizsgadíjat nem kell fizetni!

A Motivációs levél beküldése

A motivációs levelet a Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA szak szakfelelőse részére kell küldeni:

Dr. Elekes Györgyi

főiskolai docens

elekes.gyorgyi@avkf.hu

Másolatban el kell küldeni a Tanulmányi Osztály munkatársának is: Czerman Józsefné tanulmányi főmunkatárs, czerman.eva@avkf.hu

 

Az email tárgya: "[Név] Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA - motivációs levél" legyen.

A megírt motivációs levelet PDF formátumban kérjük küldeni, a fájl elnevezése: "[Név] Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA - motivációs levél. PDF" legyen.

Elküldési határidő: 2020. május 29. 

Pótfelvételi elküldési határidő: 2020. augusztus 13.

 

Útmutató a motivációs levél megírásához – Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA képzésre jelentkezőknek

A felvételi eljárás során a jelentkező motivációs levelet készít, amelynek címzettje a szak felvételi bizottsága, akiket arról kell meggyőznie, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a mesterképzés mellett.

A motivációs levél első sora tartalmazza a Nev et, a második sor a Felvételi azonosító számot, harmadik sor Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA szak - motivációs levél, balra igazítva.

A motivációs levél terjedelme 2- 4 gépelt oldal (1,5 sorköz, sorkizárt), melynek tartalmaznia kell az alábbi részeket:

 1. SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓK
 2. A szak választásának személyes indokai(pl. miért jelentkezett a képzésre, a felvétele mellett szóló legfontosabb érvek, illetve, hogy elképzelése szerint hogyan segíthet a képzés a távlati terveinek megvalósításában).
 3. Eddigi tanulmányai és/ vagy munkájabemutatása, további lehetőségei a képzés során szerzett ismeretekkel.
 4. Képességei, kompetenciái, érdeklődése, használhatóságuk a képzés alkalmazásával.
 5. SZAKMAI MOTIVÁCIÓK
 6. Soroljon fel néhány olyan témát, amelyek leginkább érdeklik a mentálhigiéné és a közösségfejlesztés területéről.
 7. Kérjük, fejtse ki gondolatát a segítésről, a segítő kapcsolatról.

Nevezzen meg néhány olyan forrást (könyv, tanulmány, internetes oldal), amelyeket felhasznált a felsorolt témákról való tájékozódáshoz!

Kérjük, legyen tájékozott a képzéssel kapcsolatban, amelyre jelentkezik. Szerezze be az elérhető összes információt, és ezek birtokában döntsön a jelentkezéséről. Motivációs levele is tükrözze tájékozottságát, hiszen ezzel is bizonyíthatja választása tudatosságát: pontosan tudja, hogy mire jelentkezik.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai, a hitéleti alapképzési szakok, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. törvény szerinti szakok.
 • Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetén a belépéshez pszichológiai, pedagógiai és szociológia alapismeretekből a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban.
  • pszichológia legalább 16 kredit,
  • pedagógia legalább 12 kredit,
  • szociológia legalább 12 kredit.
 • A fentieket figyelembe véve jelentkezhetnek pl. óvodapedagógiai, tanítói, tanári, katekéta és lelkipásztori alapképzettséggel rendelkezők, továbbá szociálpedagógiai BA, szociális munka BA diplomával rendelkezők is.

Előzetes kreditelismertetési kérvény Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA szakra jelentkezők számára.
A kitöltött kérvényt a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt 2020. május 11-ig kell a Főiskolára eljuttatni.

Pótfelvételin az előzetes kreditelismertetés beküldési határidő 2020. augusztus 9.

Pontszámítás:

  • felvételi elbeszélgetés: 60 pont
  • oklevél minősítése alapján: 30 pont
  • Többletpont: esélyegyenlőségi, maximum 10 pont adható.
   • fogyatékosság: 5 pont
   • gyermekgondozás: 5 pont
   • hátrányos helyzet: 5 pont

Változás a koronavírus-járvány miatt!

PEDAGÓGUSKÉPZÉSI ALAPSZAKOK FELVÉTELI ELJÁRÁSA, ALKALMASSÁGI VIZSGÁI

Óvodapedagógus alapképzési szak, 

Óvodapedagógus alapképzési szak cigány-roma nemzetiségi szakiránnyal

Tanító alapképzési szak

Tanító alapképzési szak cigány-roma nemzetiségi szakiránnyal

Nem lesz személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga. Annak a jelentkezőnek, aki az intézményünket a 2020-as felvételi eljárásban 1. helyen jelölte meg, az alkalmassági vizsga helyett egy nyilatkozatot kell kitöltenie arról, hogy nincs a felsőoktatási tanulmányok folytatását akadályozó betegsége. A főiskola csak a honlapunkról letölthető nyilatkozatot fogadja el.

A kitöltött, aláírt nyilatkozatot kell eljuttatni a főiskola címére 2020. május 29-ig.

Pótfelvételin a nyilatkozat beküldési határideje 2020. augusztus 13.

Vizsgadíjat nem kell fizetni.

Aki 2020. januárban előalkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt minden intézmény elfogadja. Kérjük, ne tegyen ismét nyilatkozatot!

 


 

Óvodapedagógus alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal, 

Tanító alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal

Óvodapedagógus alapszak német nyelven

Nem lesz személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga. Annak a jelentkezőnek, aki az intézményünket a 2020-as felvételi eljárásban 1. helyen jelölte meg, az alkalmassági vizsga helyett két nyilatkozatot kell kitöltenie.  A főiskola csak a honlapunkról letölthető nyilatkozatokat fogadja el.

Egy nyilatkozatot arról, hogy a jelentkezőnek nincs a felsőoktatási tanulmányok folytatását akadályozó betegsége.

Egy második nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező megfelel a szakon előírt német nyelvi követelményeknek és nyelvi kompetenciái elérik azt a szintet, amelyek lehetővé teszik a felsőoktatási tanulmányok folytatását.

A kitöltött, aláírt nyilatkozatokat kell eljuttatni a főiskola címére 2020. május 29-ig.

Pótfelvételin a nyilatkozat beküldési határideje 2020. augusztus 13.

Vizsgadíjat nem kell fizetni.

Aki 2020. januárban elő-alkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt minden intézmény elfogadja. Kérjük, ne tegyen ismét nyilatkozatot!

Nem kell nyilatkozatot kitöltenie a nyelvtudásáról annak, aki

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, illetve a jogszabályok szerint erről elfogadható igazolással rendelkezik

vagy

 • 2020. januárban nyelvi előalkalmassági vizsgán megfelelt.

 


 

Óvodapedagógus alapképzési szak angol nyelven

Nem lesz személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga. Annak a jelentkezőnek, aki az intézményünket a 2020-as felvételi eljárásban 1. helyen jelölte meg, az alkalmassági vizsga helyett két nyilatkozatot kell kitöltenie.  A főiskola csak a honlapunkról letölthető nyilatkozatokat fogadja el.

Egy nyilatkozatot arról, hogy a jelentkezőnek nincs a felsőoktatási tanulmányok folytatását akadályozó betegsége.

Egy második nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező megfelel a szakon előírt angol nyelvi követelményeknek és nyelvi kompetenciái elérik azt a szintet, amelyek lehetővé teszik a felsőoktatási tanulmányok folytatását.

A kitöltött, aláírt nyilatkozatokat kell eljuttatni a főiskola címére 2020. május 29-ig.

Pótfelvételin a nyilatkozat beküldési határideje 2020. augusztus 13.

Vizsgadíjat nem kell fizetni.

Aki 2020. januárban elő-alkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt minden intézmény elfogadja. Kérjük, ne tegyen ismét nyilatkozatot!

Nem kell nyilatkozatot kitöltenie a nyelvtudásáról annak, aki

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, illetve a jogszabályok szerint erről elfogadható igazolással rendelkezik

vagy

 • 2020. januárban nyelvi előalkalmassági vizsgán megfelelt.

 


 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak

Nem lesz személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga. Annak a jelentkezőnek, aki az intézményünket a 2020-as felvételi eljárásban 1. helyen jelölte meg, az alkalmassági vizsga helyett egy nyilatkozatot kell kitöltenie arról, hogy nincs a felsőoktatási tanulmányok folytatását akadályozó betegsége. A főiskola csak a honlapunkról letölthető nyilatkozatot fogadja el.

A kitöltött, aláírt nyilatkozatot kell eljuttatni a főiskola címére 2020. május 29-ig.

Pótfelvételin a nyilatkozat beküldési határideje 2020. augusztus 13.

Vizsgadíjat nem kell fizetni.

Aki 2020. januárban előalkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt minden intézmény elfogadja. Kérjük, ne tegyen ismét nyilatkozatot!


 

Katekéta - lelkipásztori munkatárs szak

Közvetlen beszélgetés általános hittani és vallási kérdésekről.

Jelentkezési lap Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakra

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 12.

Felvételi vizsga időpontja: 2020. augusztus 13. 10:00 óra

 


Kántor szak

Ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként.

Jelentkezési lap Kántor szakra

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 12.

Felvételi vizsga időpontja: 2020. augusztus 13. 10:00 óra

 

 

Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:

 1. egy előadási darab zongorázása kottából,
 2. 10 magyar népdal kotta nélkül,
 3. 10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva - mindegyiket az első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni,
 4. lapról éneklési gyakorlat (Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok c. kötetből)
 5. egyházi elbeszélgetés: általános egyházi tájékozottság - felkészülést nem igényel.

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni! 

További információk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Telefon: +36-27/511-155
e-mail: felvi@avkf.hu