2020-as felvételi eljárás során meghirdetett képzések

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy EMELT SZINTŰ érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

 

Alkalmassági vizsga (Alk)


A csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos jelentkezőnek beszédvizsgálaton kell részt vennie (1. típusú vizsga). Valamennyi tanító, óvodapedagógus jelöltnek (2. és/vagy 3. típusú vizsga) kizáró jellegű alkalmassági vizsgát kell tennie (ének, testi, beszédkészség, német és angol nyelvű képzésre, illetve nemzetiségi szakra történő jelentkezés esetén nyelvi vizsga) részletes leírása a honlapon az Alkalmassági vizsga c. menüpontban megtalálható.

Az Oktatási Hivatal beosztása szerint csak azoknak a jelentkezőknek küldünk behívó levelet, akiknek az AVKF a vizsgáztatója. (Ha több intézménybe is jelentkezik azonos képzésre, a behívó intézmény mindig az lesz, amelyik a jelentkezéskor megjelölt elbírálási sorrendben – az adott szakokat vizsgálva – a legkisebb sorszámmal szerepel.)

Kérjük, hogy alkalmassági vizsgára minden felvételiző hozza magával a behívó levelét, arcképes igazolványát, valamint a jelentkező által aláírt egészségügyi állapotról szóló nyilatkozatot, a vizsga díjának befizetését igazoló dokumentumot és a tornafelszerelését!
Vizsga díja: 4000 Ft, amit a főiskola 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlájára kell utalniuk.

Felvételi pontok számítása


Pontszámító kalkulátor a Felvi.hu honlapján.

Tájékoztató felsőfokú végzettséggel rendelkező felvételizők részére

Figyelem!Felsőoktatási szakképzés során szerzett oklevélből ezen a módon pont nem számítható, mivel az nem minősül felsőfokú végzettséget eredményező oklevélnek!


A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 15.§ 6. bekezdése szerint:

„A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott módon a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben maximum 200 pontot adhatnak a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a 20–21. §-ban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot.”

Főiskolánk a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a korábbi felsőoktatási tanulmányaikat figyelembe véve és az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve is rangsorolhatja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Az összpontszám megállapításakor ehhez adják hozzá az esetleges többletpontokat.


HITÉLETI KÉPZÉSÜNK


Képz. szint Munka
rend
Fin. forma Meghird. képzés Önköltség (félév) Képz. idő (félév) Kapacitás min. < max. Vizsga
tárgyak
Képz. terület Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A L A kántor(1) támogatott 6 10 < 30 ének-zene alkalmassági (Alk) HIT I
A L K kántor(1) 120 000 Ft HIT I
A L A katekéta-lelkipásztori munkatárs(1) támogatott 6 10 < 30 egyházi elbeszélgetés (Alk) HIT I
A L K katekéta-lelkipásztori munkatárs(1) 120 000 Ft HIT I

(1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira alapvetően hetente szombatonként, rendkívüli esetben félévenként maximum három alkalommal ettől eltérően hétköznap kerül sor.

KÁNTOR [jelentkezési lap] felvételi jelentkezést a főiskolára kell benyújtani.

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS [jelentkezési lap] felvételi jelentkezést a főiskolára kell benyújtani.

A letölthető jelentkezési lapon felsorolt dokumentumokat feltétlenül mellékelje!

A nyomtatványt a hitéleti képzésre történő jelentkezések esetében kizárólag a Főiskola címére (2600. Vác, Pf.: 237.) kell elküldeni.

Kántor szakra jelentkezőknek ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként.

A kántor szaknál az ének-zenei alkalmassági vizsga a zenei készségek felmérésére irányul.

Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:

  1. egy előadási darab zongorázása kottából,
  2. 10 magyar népdal kotta nélkül,
  3. 10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva – mindegyiket az első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni,
  4. lapról éneklési gyakorlat (Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok c. kötetből)
  5. egyházi elbeszélgetés: általános egyházi tájékozottság – felkészülést nem igényel.

Katekéta lelkipásztori munkatárs szakra jelentkezőknek kötetlen bibliai jellegű felvételi beszélgetésre kell készülniük.

 


MESTERKÉPZÉSEINK


A jelentkezőknek a felsőfokú végzettségről szóló oklevél másolatot csatolniuk kell a jelentkezéshez, és a felvételi szakmai beszélgetésen részt kell venni. A szakmai beszélgetésről való távolmaradás esetén nem nyerhet felvételt.

 

 

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni.

Az alkalmassági vizsga eredménye nem javítható.

Várjuk jelentkezéseiket!