Gyakran Ismételt Kérdések

A kérdések legutóbbi frissítésének időpontja: 2015.12.08. 10:21

Mi a hallgatói jogviszony?
A hallgató a főiskolával hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre és a hallgatói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napjáig, illetve az adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga időszak utolsó napjáig tart.

Hány félévig szüneteltethetem a hallgatói jogviszonyomat?
A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév.
További két félév csak kérelem beadásával engedélyezhető. Ha a hallgató a szüneteltetés két féléves időtartamát követően sem regisztrálja magát, hallgatói jogviszonya megszűnik.

Mi a passzív félév?
Passzív félév olyan félév, amikor a hallgató bejelenti, hogy nem kíván tárgyat felvenni, ill. teljesíteni a következő félévben. Ilyenkor a hallgatói jogviszony szünetel, vagyis diákigazolvány, ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés, stb. nem jár, de továbbra is jár pl. az ingyenes orvosi ellátás.

Mi az aktív félév?
Az a félév (szemeszter), amelyre vonatkozóan a hallgató bejelentette tanulmányai megkezdését vagy folytatását, és a félév kezdetétől számított 30 napon belül nem vonta vissza azt.

Milyen módon kérhetek iskolalátogatási igazolást?
Kérheti telefonon, személyesen vagy e-mailben a Tanulmányi Osztály munkatársaitól. Az igazolás személyes igénylés esetén azonnal átvehető és elvihető, vagy a hallgató kérésre kipostázzuk a megadott postacímre. Az igazolás a beiratkozás/bejelentkezés után adható ki és az aktuális félév végéig él. Ezután a következő félévben ismét új igazolást kell kérni.

Mi a teendőm az árvaellátáshoz kapott nyomtatvánnyal?
Az árvaellátás igényléséhez kapott nyomtatványt, a beiratkozást/bejelentkezést követően kell eljuttatni a Tanulmányi Osztály részére. Az igazolás személyes igénylés esetén azonnal átvehető és elvihető, vagy a hallgató kérésére kipostázzuk a megadott postacímre.

Hány félévig lehetek állami ösztöndíjas hallgató?
A Ftv. 12 államilag támogatott félévet (aktív) rendel minden hallgatóhoz, az alábbi kikötésekkel:
1. Államilag finanszírozott helyre kerül felvételre, vagy átsoroláskor lép át.
2. Minden képzési szinten csak az első végzettséget finanszírozza az állam.
3. Az adott képzéshez a képzési idő + 2 félév államilag finanszírozott félév jár.
(A + 2 félévre már juttatások nem adhatók)

Mikor és hogyan kerülhetek át államilag finanszírozott/ösztöndíjas képzésre költségtérítéses/önköltséges képzésről?
Az államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzési forma közötti átsorolásról a tanév végén a képzési időszak lezárását követően születik döntés, melyet a Neptun rendszeren keresztül kell kérelmezni.

Mi a NEPTUN-rendszer?
NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer: Segítségével információkat szerezhet a hallgató a tanulmányi- és pénzügyeiről, valamint a NEPTUN-rendszerben kell felvenni a tárgyakat, illetve jelentkezni a vizsgákra.

Hogyan tudok bejelentkezni a NEPTUN-rendszerbe?
Ügyintézés/Beiratkozás bejelentkezés menüpontban az aktuális félév kiválasztásával.

Mi a NEPTUN-kód, és a hozzá tartozó jelszó?
A NEPTUN-rendszerbe való belépéshez szükséges a NEPTUN-kód ún. azonosító, amely egy
6 jegyű karaktersorozat, amit az első éves hallgatók a beiratkozáskor kapnak meg, az induló jelszóval együtt, ami pedig a hallgató születési dátuma 19-al és pontok nélkül (pl.: a 1980.12.31-én születetteknek 19801231-t). Első beiratkozáskor kötelező megváltoztatni az induló jelszót!

Hol tudom elérni a NEPTUN-rendszert?
A NEPTUN rendszert a főiskola honlapjának nyitóoldalán rögtön megtalálható felül (www.avkf.hu), vagy ezen a linken keresztül.

Mi az előfeltételi rendszer?
A szakos (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tanulmányokban történő előrehaladás feltételeit a tantervben rögzített előfeltételi szabályok határozzák meg. A tantervi egység teljesítésének előfeltétele lehet más tantervi egység előzetes teljesítése. Ugyanannak a tanegységnek több (maximum három) előfeltétele is lehet.
Az előfeltételi rendszer figyelmen kívül hagyása a tanulmányok csúszását eredményezheti!

Nappali tagozaton mikor van oktatás?
Nappali tagozaton órarend szerint hétfőtől péntekig folyik az oktatás a szorgalmi időszakban. A szorgalmi időszak első hete a regisztrációs hét, amikor általában nincs oktatás.

Levelező és esti tagozaton mikor van oktatás?
Levelező tagozaton órarend szerint szombatonként van oktatás a szorgalmi időszakban.

Mi az a mintatanterv?
Az ún. mintatanterv a szakok ajánlott felépítését mutatja. Felsorolja a tantárgyakat, megadja ezeknek a képzés időrendjében elfoglalt optimális helyét, kreditértékét, a kurzusok típusát (előadás, szeminárium), a félévzárás módját (gyakorlati jegy, vizsga), valamint a tantárgy felvételének előfeltételét. A táblázatban feltüntetett tantárgyak elvégzése kötelező, ütemezésük azonban eltérhet a közölttől.

Hol találom a mintatanterveket?
A www.avkf.hu Képzések menüpontja alatt.

Hogy tudok tárgyat felvenni, leadni?
A tárgyakat a tárgyfelvételi időszakban a NEPTUN-rendszerben kell felvenni a Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban. Először válassza ki az aktuális, a saját mintatantervét, és utána listázza ki a tárgyakat. Tárgyleadás a Tárgyak/Felvett tárgyak menüpontban. A tárgyfelvételi időszakot az adott félévre vonatkozóan az eseménynaptár illetve a szorgalmi időszakra vonatkozó tájékoztató tartalmazza

Hány alkalommal vehetek fel egy tantárgyat?
Egy tantárgyat összesen három alkalommal lehet felvenni, ha a hallgató harmadik alkalommal sem teljesíti a tárgyat, akkor elbocsátjuk az intézményből. Egy félévben 3-szor lehet vizsgázni egy tárgyból.

Hányszor vehetek fel szigorlatot?
Háromszor lehet a szigorlatot felvenni, a negyedik lehetőséget rektori méltányossági kérelmen kell igényelni.

Hogyan kaphatok ideiglenes diákigazolványt?
A Tanulmányi Osztályon igényelheti az a hallgató, akinek állandó diákigazolvány igénylése folyamatban van.

Mi történik, ha lejár az ideiglenes diákigazolványom, de még nem kaptam meg a véglegeset?
Amennyiben az ideiglenes diákigazolvány érvényességi ideje alatt nem készül el az állandó diákigazolvány, a Tanulmányi Osztály munkatársai meghosszabbítják az ideiglenes diákigazolványt.

Meddig érvényes a diákigazolványt érvényesítő matrica?
Az őszi félévben kiadott matrica a következő év március 31-ig, a tavaszi félévben kiadott október 31-ig érvényes.

Helyettesítheti-e a hallgatói jogviszony-igazolás a diákigazolványt?
Nem, mert a hallgatói jogviszony-igazolás nem jogosít semmilyen kedvezményre, csak arra szolgál, hogy a diák igazolhassa, melyik oktatási intézmény hallgatója.

Hol szerezhetek akkreditált nyelvvizsgát?
ECL Nyelvvizsgahely, AVKF Idegen Nyelvi Tanszék 2600 Vác, Szent Miklós tér 1-3.
http://www.avkf.hu/ecl-nyelvvizsgahely

Hol találom az akkreditált nyelvvizsgát kiállító nyelvvizsgaközpontokat, és az elfogadott nyelveket?
A Nyelvi Akkreditációs Központ honlapján: www.nyak.hu.

Tanulmányaim alatt intézményen belül más tagozatra kérhető-e az átvétel?
Igen, a kérvények rendje szerint minden félév vizsgaidőszakának végéig kell leadni a tagozatváltási kérelmet a Neptun rendszeren keresztül. Az eljárási díj 3000 Ft.

Tanulmányaim alatt intézményen belül más szakra kérhető-e az átvétel?
Nem, felvételi eljárással lehet más szakra bekerülni.

Mikor emel a tanszék a kurzusokon és a vizsgákon limitet, vagy van-e limitemelésre lehetőség? Hová lehet küldeni az ezzel kapcsolatos kéréseket?
• Kurzusokon a limitemelési kérelmet e-mailben kell küldeni a tanszéki adminisztrátornak. A tanszékek elérhetősége a honlapon a Tudományok -> Tanszékek menüponton található

  • A vizsgákon a limit emelését szintén a tárgy meghirdetésért felelős tanszéken kell kérelmezni a tanszéki adminisztrátornak címzett e-mailben.

• Neptun: A vizsgák létszámlimitjének változásai nyomon követhetők a hallgatói Neptun-felületen a Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpont alatt (Félév és Tárgy szűrési lehetőséggel) a Fő/Limit (Vizsga limit) oszlopban. Itt mindig az éppen aktuális adatok látszódnak.

Ha nem szerepel a nevem a vizsgalapon, akkor elég, ha a vizsgán ráírom kézzel?
• Csak akkor vehet részt a hallgató vizsgán, ha aktív vizsgajelentkezéssel rendelkezik.

• Neptun: Minden egyes vizsgára, amit a hallgató le kíván tenni, kötelező feljelentkezni a Neptunban a Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüponton a sor jobb oldalán található Lehetőségek („+”) opcióra kattintva és a Jelentkezés lehetőséget választva. A rendszer minden jelentkezésre visszajelzést ad (sikeres: „?”; sikertelen: „×”).

Meddig tudok egy vizsgára feljelentkezni? Meddig tudok lejelentkezni, ha felvettem egy vizsgát, de mégsem fogok tudni elmenni?
• Neptun: A meghirdetett vizsgákra a vizsga kezdési időpontjától visszafelé számított 24. óráig lehet a Neptunban feljelentkezni, illetve ugyanez igaz a vizsgáról való lejelentkezésre is. A 24 órás limitbe természetesen a hétvégi napok is beleszámítanak. Példa: ABC tantárgy írásbeli vizsgája 2015. június 2-án (hétfőn) 10.00-12.00-ig van kiírva. Ez esetben a rendszer a fel- és lejelentkezést 2015. június 1. (vasárnap) 12.00-ig engedi. Érdemes a fel- és lejelentkezést nem az utolsó pillanatra hagyni, mert probléma esetén már nem lesz idő segítséget kérni, és a hallgató lemaradhat a vizsgáról!

Mikor kerül be a jegy? Nem lehetne most beírni?
• Neptun: Vizsgaeredmény Neptunba történő beírásáról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld a hallgatónak, ez belépést követően a hallgatói felület Beérkezett üzenetei között tekinthető meg. Figyelem! Egyéni beállítási lehetőség: ha a hallgató szeretné, hogy a vizsgaeredmény beírásáról ne csak a Neptunban, hanem privát postafiókjába is üzenetet kapjon, Neptun felületén az Üzenetek boxban a Beállítások opciót választva, majd az Automatikus értesítések fülre kattintva ki tudja választani és el tudja menteni ezt a lehetőséget is.

Ha nem jelentem meg, akkor is bekerül az elégtelen?
• Ebben az esetben a „nem jelent meg” bejegyzés kerül rögzítésre.

• Neptun: A vizsgáról való igazolatlan távolmaradást az illetékes oktató, illetve tanszék berögzíti a Neptun rendszerben. Ez megtekinthető a Vizsgák/Felvett vizsgák Megjelent oszlopában (megjelent: „?”; nem jelent meg: „×”). A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás csökkenti a hallgató által térítésmentesen igénybe vehető vizsgalehetőségek számát.

Nem tudnának feljelentkeztetni a holnapi vizsgára?
• Erre nincs lehetőség, a hallgató saját maga köteles vizsgára jelentkezni a vizsga időpontja előtt legkésőbb 24 órával.

Mi történik, ha nem jövök el a vizsgára, amire feljelentkeztem?
• „Nem jelent meg” bejegyzés kerül rögzítésre, ilyen esetekben a külön eljárási díjszabályzat tartalmazza a térítendő díjat.

• Igazoltnak kizárólag az a távollét tekinthető, amely a hallgató önhibáján kívül, külső körülmények miatt következett be. Az igazolást a külső körülmény megszűntét követő 3 munkanapon belül az illetékes tanszékre kell személyesen vagy postai úton eljuttatni

Miért nem látok XY tárgyból vizsgát kiírva?
• A tárgy teljesítése nem vizsgához kötött (pl: gyakorlati tárgyak), vagy még nem lett kiírva vizsgaidőpont az adott tárgyhoz.

• Neptun: A kurzus típusa megtekinthető a hallgatói Neptun-felületen a Tárgyak/Felvett kurzusok menüpont alatt (Félév szűrési lehetőséggel) a Kurzus típusa oszlopban.

Mi történik, ha XY tárgyat nem teljesítem?
• A ráépülő tárgyat nem tudja felvenni; újbóli felvétel kell az adott tárgyból, mely a  harmadik tárgyfelvételtől díjfizetéssel jár.

• Ha egy tantárgyat a hallgató a felvétel félévében nem tud teljesíteni, úgy egy későbbi félévben a tárgyat újra felveheti. Ugyanazt a tantárgyat a hallgató tanulmányai során legfeljebb háromszor veheti fel. Negyedik tantárgyfelvétel csak rektori méltányossági kérelemmel lehetséges (Neptunon belül Ügyintézés -> Kérvények menüpont)

Mi történik, ha csak a vizsgára nem megyek el, de az órán bent ültem?

  • Ebben az esetben az oktató megadhatja az aláírást, tehát a következő félévben jogosult a hallgató a „csak vizsgás kurzus” felvételére. Ezen lehetőség csak egy félévig él, ami mindig a soron következő félév.

Levizsgázhatok, ha nem vettem fel a vizsgát?
• Csak akkor jogosult a hallgató vizsgázni, ha a vizsgára a Neptunban feljelentkezett.

• Neptun: Kérjük, hogy sikertelen vizsgajelentkezés esetén először ellenőrizze lentebb leírt lehetséges eseteket. Ha továbbra sem tud vizsgára jelentkezni, időben kérjen segítséget a Tanulmányi Osztály munkatársaitól (személyesen, telefonon vagy e-mailben)!

Hogyan lehet az oktatókkal kapcsolatba lépni?
• E-mailen keresztül, vagy vizsgák előtt/után, amennyiben az oktató kiléte publikus.

• Az oktatók publikus e-mail címei és fogadóórái a www.avkf.hu oldal Tanszékek menüpontja alatt találhatók.

Miért nem tudok vizsgára jelentkezni?
• A tárgy vizsgájának előfeltétele nem teljesült (pl. aláírás megszerzése, szeminárium teljesítése).

• Rendelkezhet tartozással, amelyet nem egyenlített ki. A Neptun rendszerben a Pénzügyek/Befizetés menüponton az Aktív tételek szűrésével ellenőrizhető, illetve ugyanitt lehet ellenőrizni azt is, hogy van-e pénz a gyűjtőszámlán. Figyelem! Sok esetben a hallgató átutalta a szükséges összeget, de a Neptunjában nem tette teljesítetté a tételt, ezért az továbbra is tartozásként jelentkezik. Kérjük, ellenőrizzék pénzügyi díjtételeik teljesítettségét és gyűjtőszámlájukat!

• Már van aktív vizsgajelentkezése, vagy előző vizsga eredménye még nem került be. Ha korábbi félévben jelentkezett a tárgyból vizsgára, de az oktató nem írt be érdemjegyet, az is hiányzó vizsgaeredményként jelentkezik.

• Nincs vizsgajelentkezési időszak: a hallgatói Neptun-felület Információ/Időszakok menüpontjában (Félév szűrési lehetőséggel) ellenőrizhető.

• Nincs vizsgajelentkezési időszak: egyedi vizsgajelentkezési időszak van a vizsgára beállítva, ami a Vizsgák/Vizsgajelentkezés (Félév szűrési lehetőség), majd vizsga(tárgy)ra kattintva Alapadatok felületen ellenőrizhető.

• A Neptun rendszer a vizsga kezdete előtt 24 órával korábban zár és a hallgató már a 24 órán belül akar a vizsgára feljelentkezni vagy erről lejelentkezni.

• A tárgyból már volt két sikertelen vizsgakísérlete (ide tartoznak a korábbi félévek vizsgakísérletei és a vizsgáról való igazolatlan távolmaradások is). Ebben az esetben csak adott tárgyból nem tud vizsgára jelentkezni, a többiből igen.

• A vizsga nem látható, mert a hallgató nem vette fel Neptunban a tárgyat.

• A vizsga nem látható, mert a hallgató nem az aktuális félév vizsgáit listázza. A Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüponton mindig az aktuális félévre kell szűrni.