Erasmus személyzeti mobilitás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ személyzeti mobilitási ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanévben

 
I. A pályázatról
 

A pályázattípus célja
Oktatók, adminisztratív és más, nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb).

A pályázásra jogosultak köre
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai. 

Támogatható tevékenységek
felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

Az Erasmus+ személyzeti ösztöndíj alapelvei: 

  1. Az Európai Uniós alapelvek alapján a lehető legtöbb munkatárs részvételét biztosítandó, elsőbbséget élveznek azok a dolgozók, akik első alkalommal utaznak külföldre a program keretében.
  2. A mobilitás helyszíne nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
  3. Az Erasmus személyzeti tanulmányút időtartama átlagosan 2-60 nap (utazás nélkül).
  4. A személyzeti tanulmányútnak 2017. június 1. és 2018. szeptember 30. között kell lezajlania.
  5. A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ mobilitási programban, aki:

  • főállású alkalmazott;
  • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható);
  • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel.

II. A pályázás módja
 
Pályázati űrlap [letöltés doc formátumban
A pályázati űrlapot 1 példányban, számítógéppel kitöltve, kinyomtatva és kék tollal aláírva, valamint a szervezeti egység vezetőjének ellenjegyzésével kell leadni, melynek elektronikus változatát kérjük az erasmus [kukac] avkf.hu e-mail címre eljuttatni.

A jelentkezés (teljes pályázati dokumentáció leadási) határideje: 2017. március 31., 24.00 óra,
benyújtásának helye: Külkapcsolati Iroda (M épület 002-es szoba) vagy a főiskolai könyvtár.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

  • Szakmai önéletrajz (1 példány magyarul, 1 példány a célország nyelvén vagy a munkanyelven)
  • Idegen nyelvtudást igazoló dokumentum (a célország nyelvére vagy a munkanyelvre)

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja bírálja el, a nyerteseket e-mail-ben értesítik.
A támogatott pályázókkal az AVKF Támogatási Szerződést köt. 

 

III. A választható partnerintézmények [letöltés PDF formátumban]
Munkatársaink a 2017/2018. tanévben a fent letölthető dokumentumban felsorolt intézményeknél, a megadott nyelven pályázhatnak Erasmus személyzeti ösztöndíjra.
Lehetőség van a több intézménybe való pályázásra, ez esetben kérjük a sorrendet megjelölni.

IV.A támogatás mértéke

Fogadó ország 1.-14. nap 15.-60. nap
Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság 112 € / nap 78 € / nap
Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország 98 € / nap 69 € / nap
Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia 84 € / nap 59 € / nap
Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia 70 € / nap 49 € / nap

 
Utazási támogatás távolság alapján:

100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1100 €

V. Visszamondás 
Az elfogadható okok hiányában és az időpontok után tett visszamondásokat elfogadja ugyan a főiskola, de a következő évek Erasmus+ pályázási lehetőségéből kizárja az oktatót.

Figyelem!
A pályázat elnyerését követően az Erasmus+ mobilitási programban részt vevő munkatársnak fel kell vennie a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény projektkoordinátorával, illetve az őt fogadó tanszékkel/szervezeti egységggel, és a tervezett kiutazás időpontjáról értesítenie kell a főiskola intézményi Erasmus koordinátrát az erasmus [kukac] avkf.hu email címen.