Erasmus oktatói mobilitás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésére 2017/2018

Az Erasmus+ program az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi felsőoktatási program, amely a felsőoktatásban dolgozó tanárok számára biztosítja nemzetközi tapasztalatok megszerzésének lehetőségét az Erasmus+ oktatói mobilitási ösztöndíjprogramon keresztül.

I. A részvétel feltételei

Célok:

 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatási célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatási célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, melyet egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

Az az oktató részesülhet Erasmus+ mobilitási ösztöndíjban, aki: 

 • Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény oktatója;
 • bármilyen külföldi, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény tagja.

Az Erasmus+ oktatói ösztöndíj alapelvei: 

 1. Az Európai Uniós alapelvek alapján a lehető legtöbb tanár és oktató részvételét biztosítandó, elsőbbséget élveznek azok a tanárok, akik első alkalommal utaznak külföldre a program keretében.
 2. A mobilitás helyszíne nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 3. Konferencia részvétel nem támogatható.
 4. Az Erasmus+ oktatói tanulmányút időtartama átlagosan 2-60 nap (utazás nélkül). A kötelezően megtartandó oktatási órák száma legalább 8 óra hetente, de az egy hétnél rövidebb időszakra is legalább 8 óra.
 5. Az oktatói tanulmányútnak 2017. június 1. és 2018. szeptember 30. között kell lezajlania.
 6. A partner felsőoktatási intézmény előzetesen elfogadja az előadások oktatási munkatervét, melyet a vendégtanár megküld számára.
 7. Az oktató a tanulmányútra benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni Oktatói munkatervet követi.
 8. A támogatás a külföldi oktatói tanulmányút időtartamára vonatkozó utazási és megélhetési költséghez való hozzájárulás, mely saját forrásból kiegészítésre szorulhat.

II. Pályázati űrlap [letöltés doc formátumban]

A Pályázati űrlapot 1 példányban, számítógéppel kitöltve, kinyomtatva és kék tollal aláírva kell leadni, és ennek elektronikus változatát kérjük az erasmus [kukac] avkf.hu  e-mail címre eljuttatni.

A jelentkezés (teljes pályázati dokumentáció leadási) határideje: 2017. március 31, 24.00 óra,
benyújtásának helye: Külkapcsolati Iroda (M épület 002-es szoba) vagy a főiskolai könyvtár.

 

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 1. Szakmai önéletrajz (1 példány magyarul, 1 példány a célország nyelvén vagy a munkanyelven)
 2. Oktatói munkaterv [letöltés PDF formátumban]
 3. Idegen nyelvtudást igazoló dokumentum (a célország nyelvére vagy a munkanyelvre)
 4. A kiutazást támogató intézetvezetői nyilatkozat.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja bírálja el, a nyerteseket e-mail-ben értesítik.

A támogatott pályázókkal az AVKF Támogatási Szerződést köt.

 

III. A választható partnerintézmények [letöltés PDF formátumban]
Munkatársaink a 2017/2018-as tanévben a fent letölthető dokumentumban felsorolt intézményeknél, a megadott nyelven pályázhatnak Erasmus oktatói ösztöndíjra.

Lehetőség van a több intézménybe való pályázásra, ez esetben kérjük a sorrendet megjelölni. 

 

IV.A támogatás mértéke

Fogadó ország 1.-14. nap 15.-60. nap
Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság 112 € / nap 78 € / nap
Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország 98 € / nap 69 € / nap
Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia 84 € / nap 59 € / nap
Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia 70 € / nap 49 € / nap

 

Utazási támogatás távolság alapján:

100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1100 €

V. Visszamondás 
Az elfogadható okok hiányában és az időpontok után tett visszamondásokat elfogadja ugyan a főiskola, de a következő évek Erasmus pályázási lehetőségéből kizárja az oktatót.   

Figyelem!
A pályázat elnyerését követően az Erasmus+ mobilitási programban részt vevő oktatónak fel kell vennie a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény projektkoordinátorával, illetve az őt fogadó tanszékkel/tanszékvezetővel, és a tervezett kiutazás időpontjáról értesítenie kell a főiskola intézményi Erasmus koordinátorát az erasmus [kukac] avkf.hu emailcímen.