AVKF szakmai gyakorlat mobilitás menete

 

AVKF ERASMUS+ SZAKMAI GYAKORLATI MOBILITÁS MENETE

Intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Címe: Vác, Konstantin tér 1-5. H-2600

Erasmus koordinátor: Kamocsa Gábor
Elérhetőség:  erasmus@avkf.hu
                        +36-27/511 150/602. mellék

 Az AVKF Erasmus-kódja: HU ZSAMBEK01

1. Külföldi fogadó intézmények

A fogadó intézmény, szervezet vagy vállalkozás a munkaerőpiacon, vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU szervek kivételével.

2. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 

§Hallgatói ösztöndíj, melynek mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Fogadó ország szakmai gyakorlati célú mobilitás 
Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI), Svájc (CH)
600 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)) 550 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))
500 € / hó
   

 

§Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő vagy tartósan beteg résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva.

§Nyelvi felkészítés támogatása: Az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével működő (angol, német, francia, olasz, spanyol és dutch) nyelvi felkészítésen túl indokolt esetben egyéb nyelvi felkészítésben is részesülhetnek a pályázók.

3.Támogatási Szerződés (TSz)

 • A nyertes pályázókkal a főiskola Támogatási Szerződést (TSz) köt, melynek 3 példányban történő aláírására legkésőbb az utazás megkezdése előtt 10 napon belül kerül sor.
 • A pénzügyi és egyéb szabályokról ez az uniós szabvány szerződés rendelkezik.
 • A TSz elkészítése a Nemzeti Iroda által kiadott aktuális űrlap alapján történik.
 • A TSZ-t az AVKF hivatalos képviselője, valamint a kiutazó hallgató írja alá. A TSZ három eredeti példányából egyet kap a hallgató, egyet az Irattár, egyet pedig a Gazdasági Hivatal. A Külkapcsolati Iroda egy másolatot fűz le.
 • A hallgatók megkapják a TSz mellékleteit képező következő dokumentumokat, űrlapokat:
  • Erasmus Hallgatói Iránytű, (dokumentum)
  • Erasmus+ Hallagói Charta (dokumentum)
  • Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement), (űrlap)
  • On-line záróbeszámoló elkészítésére felkérő e-mail

4. Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement – LA)

 • A hallgató kötelessége a kiutazás előtt egyeztetni az őt küldő tanszék koordinátorával (ez minden intézetnél a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport tagja). 

Tanszéki Erasmus+ koordinátorok:

 

 

Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Dr. Gasparics Gyula, Szatmári Éva

Neveléstudományi, Társadalomtudományi és Romológiai Tanszék

Fehér Ágota

Matematikai, Természettudományi és Informatikai Tanszék

Buzogány Ágota

Művészeti és Testnevelési Tanszék

Dr. Takács Szilvia

Egyházzenei és Ének-zenei Tanszék

Heverdle Péterné dr. Köncse Krisztina Réka

 

 • Tanulmányi Szerződés (LA) (űrlap) kitöltését a fogadó intézmény információi (honlap, információs anyag, stb.) alapján a hallgató maga végzi, mely folyamat során egyeztet a fogadó intézmény kapcsolattartó személyével (intézményi, kari, vagy tanszéki Erasmus koordinátorral). A fogadó intézmény kapcsolattartója ellátja a hallgatót a szükséges információval. A fogadó intézmény kapcsolattartójával való kapcsolat felvételében az AVKF intézményi Erasmus koordinátora a hallgató segítségére van.
 • A kiutazást megelőzően a hallgató és az intézményi Erasmus koordinátor – az illetékes szakterületi felelős jóváhagyását követően – aláírja a kitöltött Tanulmányi Szerződést (LA), melyet a hallgató aláírásra kiküld a fogadó intézménybe.
 • Tanulmányi Szerződés (LA) módosítását a hallgató a fogadó intézmény kapcsolattartója tudtával és hozzájárulásával kezdeményezheti, erről a hallgató az AVKF intézményi Erasmus koordinátorát és az illetékes szakterületi felelőst e-mail-ben értesíti. Amennyiben a szakterületi felelős a kéréshez hozzájárul, az intézményi Erasmus koordinátor jelzi ezt a hallgatónak. A változtatást a hallgató a Tanulmányi Szerződés (LA) második oldalán jelzi.
 • A kiérkezést követően a hallgató köteles elérhetőségeit megadni a küldő intézmény intézményi Erasmus koordinátorának, továbbá őt minden lényegi változásról emailen értesíteni az erasmus@avkf.hucímen.

5Hallgatói szakmai gyakorlati teljesítmény igazolását a fogadó intézménynek a Tanulmányi Szerződésben (LA) kell feltüntetnie.

A küldő intézmény kötelessége a Tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.  

6. Záró- és élménybeszámoló elkészítése

 • A hazaérkező hallgató az Európai Bizottság által on-line elérhetőségben elkészített Záróbeszámolót – a szerződésben foglaltaknak megfelelően – köteles kitölteni.
 • Az AVKF a hazaérkező Erasmus hallgatóktól továbbá egy 1- 1,5 oldal terjedelmű számítógéppel elkészített élménybeszámolót is vár, melyhez digitális fotók csatolását kéri. Az élménybeszámolók felkerülnek az intézmény honlapjára. Az anyagot e-mail-en kérjük beküldeni.

7. Az itthon felvett tanegységek

 • A kiutazó hallgató – amennyiben a kinntartózkodása alatti félévben itthon tanegységet vesz fel – még a kiutazását megelőzően köteles informálni az oktatót arról, hogy Erasmus mobilitáson vesz részt.
 • Ehhez a Kurzusteljesítési lap Erasmus programban részt vevő hallgatók számára című formanyomtatványt szükséges kitölteni [itt letölthető PDF formátumban], melyen az érintett oktató megjelöli és ellenjegyzi az elvárt követelményeket.
 • A hallgató köteles az illetékes oktatóval egyeztetni arról, hogy akár internetes, akár személyes kapcsolat felvételével hogyan teljesítheti majd a felvett tanegység követelményeit.
 • A hallgatónak a mobilitása félévének vizsgaidőszakában kell teljesítenie a vizsgáit.
 • A mobilitás végeztével a megszerzett érdemjegyeket rá kell vezetni a Kurzusteljesítési lapra, mely kizárólag az oktató aláírásával érvényes, és az oktató ezután jegyezheti be a meegszerzett érdemjegyet a Neptun-rendszerbe.