Adminisztrációs, Kommunikációs és Minőségbiztosítási Osztály

Az Adminisztrációs, Kommunikációs és Minőségbiztosítási Osztály központi elérhetősége:

adminisztracio [kukac] avkf.hu

Fehér Ágota
Németh Krisztina
Harmincz Edina
Major Ildikó
Jankovicsné Horváth Veronika
Reitinger Róbertné
Szabó Krisztina
Enyedi László
Kovács Kitti
Török Tímea
Pintér Zsuzsanna

 

A felnőttképzés oktatási helyszíne: 

Budapest, XII. Kútvölgyi út 6.

és

Budapest, XI. Zsombolyai utca 6. 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Felnőttképzési Központjának képzési kínálata lehetőséget biztosít a továbbtanulásra, a folyamatos önképzésre mindazoknak, akik a már meglévő tudásukat akarják elmélyíteni, bővíteni, vagy új ismeretekre kívánnak szert tenni.

Ehhez ajánljuk szakirányú továbbképzéseinket, akkreditált pedagógus-továbbképzéseinket, kiegészítő műveltségterületi képzéseinket, tréningeket.

1. Szakirányú továbbképzések:

Mit kell tudni a szakirányú továbbképzésről?

A szakirányú továbbképzés diplomára épülő gyakorlatorientált képzés, ami biztosítja a szakmai specializálódást, elmélyülést. Alapképzési vagy mesterképzési szakra épül, amelyhez képest további, új ismereteket ad.

A szakirányú továbbképzés képzési ideje 2, 3 vagy 4 féléves, pedagógus szakvizsgát adó szakirányú továbbképzés csak 4 féléves lehet. A hallgató felsőfokú tanulmányait záróvizsgával fejezi be, a záróvizsgára bocsátás feltételeként szakdolgozatot kell készítenie.

Pedagógusok számára meghirdetett szakirányú továbbképzések

nemzetiségi területen:

 • Óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi óvodapedagógus szakirány (német)
 • Tanító alapképzési szak – nemzetiségi tanító szakirány (német)

zenei területen:

 • zeneóvodai foglalkozások vezetése szakirányú továbbképzési szak

drámapedagógia területen:

 • drámapedagógia

Pedagógusok számára meghirdetett pedagógus szakvizsgát adó szakirányú továbbképzések:

 • Új képzés! Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

 • Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő
 • Vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
 • Pedagógus szakvizsgára felkészítő a hagyományismeret szakterületen
 • Gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
 • Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő
 • Pedagógus szakvizsga (választható ismeretkör: tehetséggondozás, tehetségfejlesztés)
 • Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 • Hátrányos helyzetű tanulók mentorálását ellátó pedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Bármilyen képzési területen szerzett diplomával rendelkezők számára meghirdetett szakirányú továbbképzések:

hagyományismeret területen:

 • Kézműves, hagyományismeret oktató
 • Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

 

2. Pedagógusok részére akkreditált tanfolyamok:

A továbbképzés megnevezése:

Engedélyszám:

Óraszám:

Helyesíráskészség-fejlesztés (távoktatásos forma)

23/249/2015

120

Általános iskolai tanárok felkészítése az „Erkölcstan” c. tantárgy 5–8. évfolyamokon történő oktatására

82/166/2012

60

Tanítók elméleti és módszertani felkészítése az erkölcstan oktatására

82/167/2012

 

30

 

 

3. Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítói oklevéllel rendelkezők számára:

A képzés célcsoportja: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzésben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a műveltségterületi képesítés kizárólag tanítói oklevéllel rendelkezők részére adható. A műveltségterületi képzés az alapképzés szintjét nem emeli, nem ad önálló oklevéllel elismert szakos képesítést. A képzés eredményeként szerzett igazolás az alapképzésben kapott oklevéllel együtt érvényes. A képzés műveltségterületi igazolással zárul. Képzésünk nem ad szakvizsgát.

A következő műveltségterületi képzéseket hirdetjük:

 • matematika
 • természetismeret
 • vizuális nevelés
 • angol nyelv
 • testnevelés
 • magyar nyelv és irodalom
 • ének-zene
 • informatika

A képzési idő: 2 félév

 

4. Tréning pedagógusok számára:

Pedagógus portfólió készítés a gyakorlatban (egy napos tréning)

Meggyőződésünk, hogy minden pedagógus már most alkalmas arra, hogy saját portfólióját elkészítse. A képzésen szerzett ismeretek és a rendelkezésre álló segédanyagok birtokában a bizonytalanságok csökkennek, a pedagógusok önbizalma és saját képességeibe vetett hite fokozódik.

A képzés formája: előadás, egyéni, páros és csoportmunka, közös megbeszélés, tréning módszerek.