2017-es felvételi eljárás során meghirdetett képzések

  • Hitéleti képzésünk
    Felvételi jelentkezést a főiskolára kell benyújtani (2016. december 20. után elérhető felület)

Alkalmassági vizsga (Alk)


Valamennyi tanító, óvodapedagógus  jelöltnek kizáró jellegű alkalmassági vizsgát kell tennie (ének, testi, beszédkészség, német nemzetiségi szakra történő jelentkezés esetén német nyelv) részletes leírása a honlapon az Alkalmassági vizsga c. menüpontban megtalálható.
 

Az Oktatási Hivatal beosztása szerint csak azoknak a jelentkezőknek küldünk behívó levelet, akiknek az AVKF a vizsgáztatója. (Ha több intézménybe is jelentkezik azonos képzésre, és nem kap behívó levelet főiskolánktól, akkor az Ön vizsgáztatója egy másik intézmény.)

Kérjük, hogy  alkalmassági vizsgára minden felvételiző hozza magával a behívó levelét, arcképes igazolványát, a vizsga díjának befizetését igazoló dokumentumot és a tornafelszerelését!
Vizsga díja: 4000 Ft, amit a főiskola 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlájára kell utalniuk.
 

Felvételi pontok számítása


Pontszámító kalkulátor a Felvi.hu honlapján.
 

Tájékoztató felsőfokú végzettséggel rendelkező felvételizők részére


A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 15.§ 6. bekezdése szerint:

„A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott módon a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben maximum 200 pontot adhatnak a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a 20–21. §-ban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot.”

 

Főiskolánk a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a korábbi felsőoktatási tanulmányaikat figyelembe véve és az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve is rangsorolhatja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont. 

Az összpontszám megállapításakor ehhez adják hozzá az esetleges többletpontokat.

 


HITÉLETI KÉPZÉSÜNK


 

 KÁNTOR  [letöltés DOC formátumban] felvételi jelentkezést a főiskolára kell benyújtani.

Felvételi eljárási díj: 5000 Ft, amit a főiskola 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlájára kell utalniuk és az erről szóló másolatot a jelentkezéshez kérjük csatolni.
 

A letölthető jelentkezési lapon felsorolt dokumentumokat feltétlenül mellékelje!

A nyomtatványt a hitéleti képzésre történő jelentkezések esetében kizárólag a Főiskola címére (2600. Vác, Pf.: 237.) kell elküldeni.
 

Ének-zene  vizsga (Alk)


Kántor szakra jelentkezőknek ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként.

A kántor szaknál az ének-zenei alkalmassági vizsga a zenei készségek felmérésére irányul.

Vizsga díja: 4 000 Ft, amit a főiskola 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlájára kell utalniuk, és az arról szóló másolatot a vizsgára hozniuk kell magukkal!

Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:

  1. egy előadási darab zongorázása kottából,
  2. 10 magyar népdal kotta nélkül,
  3. 10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva - mindegyiket az első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni,
  4. lapról éneklési gyakorlat (Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok c. kötetből)
  5. egyházi elbeszélgetés: általános egyházi tájékozottság - felkészülést nem igényel.

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni.

Az alkalmassági vizsga eredménye nem javítható.

 

Várjuk jelentkezéseiket!